când sufletul va îngădui patimii şi va consimţi cu ea, atunci el se întunecă şi diavolul îl vede

pateric.ro/diadoh 242. Diavolul nu are acces în suflet atunci când acesta nu hrăneşte nici o patimă. Dar când sufletul va îngădui patimii şi va consimţi cu ea, atunci el se întunecă şi diavolul îl vede. Se apropie cu îndrăzneală de el şi începe să gospodărească într-însul.
Cel ce nu deosebeşte vicleşugurile diavolului şi se supără pentru orice, acela face loc diavolului, dându-se să fie biruit de mânie

Sbornicul, par. 89 – Efeseni 4:27: „Să nu daţi loc diavolului“. sbor__ea57fc5

http://tineretulortodox.md/wp-content/uploads/2011/03/Sbornicul-Culegere-despre-rugaciunea-lui-Iisus.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s