Pr. PETRU MOGA – ” Am crescut cu mitul Părintelui Arsenie Boca “

bOCA, SPOVEDANIA SCRISA A UNUI INSELAT:  Ultima întâlnire a avut loc în 1975. Avea atunci un vot al tăcerii. Nu ne-a spus nouă asta, dar nu vor­bea, şi ştiam de la cei mai apropiaţi lui că are acest legământ pentru o bucată de vreme. Zecile de oameni care erau acolo îşi spuneau păsurile în public şi Părin­tele le răspundea pe un carneţel, iar cineva citea răs­punsurile cu glas tare. Din nou am aplicat strata­gema mea, au plecat toţi oamenii şi l-am prins singur pe Pă­rintele Arsenie. Am fost obraznic, profitând de faptul că Părintele tăcea şi am putut pune orice între­bare, fără teama că mă va întrerupe.

Şi-am avut trei între­bări.

Una a fost dură: „De ce acceptaţi să vă con­si­dere lumea sfânt?”. Mi-a scris aşa: „Şi Lucian Bla­ga m-a întrebat, cândva, de ce accept să port «căciu­la» mitu­lui

. Nu eu am nevoie de asta, oamenii au nevoie!”.

L-am mai întrebat de ce toţi sfinţii din biserică pictaţi de el seamănă cu chipul Mântuitorului Hristos dintr-o icoană făcută tot de el, numai din linii şi pete de culoare, pentru coperta unei cărţi, apărută parcă la sfârşitul anilor ’30, Iisus Hristos sau restau­rarea omu­lui, de Pr. Dumitru Stă­niloae. Zic: „Ex­pri­­mă numai voinţă”

. Şi Pă­rintele mi-a răs­puns: „Cu asta mă lup­tam când am pic­tat”

. A­cest răspuns are două sensuri opu­se şi nu ştiu la care s-a referit, că nu mi-a spus: se lupta, fie ca să-şi an­treneze voinţa, fie ca să şi-o îmblânzească.

În fine, l-am întrebat care este ritmul reco­mandat al vieţii conju­gale

. Mi-a răspuns în răspăr cu învăţătura sa din tinereţe

: „Fiecare cuplu îşi găseşte rit­mul lui”

. Foarte cu­minte, echilibrat, rea­­list

şi diferit de ce scrisese în Pravila albă (sfaturi pentru cei căsătoriţi, izvorâte din experienţa sa ca duhovnic – n. red.)

, unde era foarte strict

(considerând ca fiind „după fire” numai ză­mislirea de prunci – n. red.).

Source: Pr. PETRU MOGA – ” Am crescut cu mitul Părintelui Arsenie Boca “

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s