pag. 59 – PĂRINTELE ARSENIE BOCA ȘI MÂNDRIA

59

F. PĂRINTELE ARSENIE BOCA ȘI MÂNDRIA

2. Părintele Arsenie Boca ar fi fost (prea) mândru (p. 3-6 ș.a.)

Îmi cer iertare, dar deoarece exprimările textului în această privință sunt și multe și, adesea, gratuit insultătoare, nu leam reprodus ca atare. Ideea este însă extrem de clară.

Care sunt însă argumentele? Ei bine, afirmații pe care le găsim la mulți sfinți din Istoria Bisericii!

[aceasta este o părere personală a Părintelui Aldea, neargumentată în acest text cu nici un citat, neavând corespondent nici în realitate, ci fiind o strădanie a preacucerniciei sale, din cele care le-a brodit „după ureche”, ca să găsească cu orice preț un argument de justificare. De dragul Părintelui Arsenie Boca se hulesc Sfinții că ar fi mândri ca și sfinția sa. Cum am văzut până acum, Părintele Mihai-Andrei nu este un bun cunoscător al Sfintei Predanii. Nicăieri, la nici un Sfânt, nu vedem o asemenea centrare pe sine, ca la Părintele Arsenie Boca. Toți Sfinții îl au pe Hristos ca centru, hrană, aer, lacrimă, nădejde și nu se fac ei centrul altora. Dar probabil, și aici, Părintele Aldea este dezinformat – n.n.]

Afirmații atribuite Părintelui Arsenie Boca de către diferiți martori și referitoare la puterea rugăciunii sale sau adâncimea legăturii sale cu Dumnezeu.

În această privință, este de amintit ceva foarte important. Pe deo parte, avem întradevăr în Patericul egiptean, invocat în „Fenomenul Arsenie Boca” sfinți care „după o viață de nevoință cereau pe patul de moarte timp de pocăință” (op.cit., p.4). Dar avem, tot acolo, și sfinți care erau siguri de mântuirea lor!

[Aici avem o gravă neînțelegere, cu consecințe extreme asupra vieții duhovnicești a Părintelui Aldea, care îi primejduiește viața lăuntrică a sfinției sale și a ucenicilor săi. Siguranța mântuirii sfinților este nădejdea lor în Hristos, ce nu depășea 50% din lucrarea lor (1Ti 2:3 Că acesta este lucru bun și primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, 4 Care voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină.), iar restul de 50% o reprezenta vederea îngrozitoarei lor nimicnicii și păcătoșenii (Ioan 15:5 Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne întru Mine și Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteți face nimic.6 Dacă cineva nu rămâne în Mine se aruncă afară ca mlădița și se usucă; și le adună și le aruncă în foc și ard. Luc 17:10 Așa și voi, când veți face toate cele poruncite vouă, să ziceți: Suntem slugi netrebnice, pentru că am făcut ceea ce eram datori să facem.). Cum se înclină (măcar cu o câtime de procent), într-un sens sau altul balanța dăm de mândrie sau deznădejde, amândouă capcane diavolești.

La Părintele Arsenie Boca, din acest punct de vedere, avem două mari probleme: siguranța 100% a mântuirii, și centrarea ei pe sine, iar nu pe Hristos, făcându-se pe sine model pictat și predicat, pentru toți.

Sfinții aveau pentru sine și pentru ceilalți ca model, centru și pildă doar pe Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos – n.n.]

Avem sfinți ce nu făceau minuni văzute, în afara vieții lor minunate. Dar și sfinți care mergeau pe apă, mutau munții din loc, alungau demonii pe față, vindecau bolnavii etc., etc.

[toți acești Sfinții, care făceau minuni doar siliți, din nevoile Bisericii, fugind de ele în mod obișnuit, nu se considerau pe ei ca o cauză a minunilor, ci se rugau lui Hristos ca unui Stăpân să le ajute, nu se purtau poruncitor, ca și cum ar fi ei înșiși Stăpânul și centrul lucrării minunate.

Nici unul nu a îndrăznit vreo dată să facă afirmații atât de egoiste ca ale Părintelui Arsenie Boca:

Îmi spunea Părintele Arsenie că inima Sfinției Sale este la Sfânta Icoană a Maicii Domnului de la Sâmbăta, încă de când a fost zămislit în pântece de fericita mamă, Cristina. De copil zicea: „Eu sunt Zian. Veniți la mine și eu vă voi duce la Hristos”. Așa îi vorbea Duhul Sfânt, Care era în el.

Nu pot să ascund bucuria aflării Sfintei Icoane a Maicii Domnului, la care s-a rugat Cristina, mama Părintelui Arsenie, și chiar Părintele Arsenie însuși, de mic copil. Pe dosul icoanei, care este din carton, se găsesc cuvintele scrise de Părintele Arsenie: Aceasta este icoana cea mai dragă a mamei mele, Cristina Boca. Privind la ea, la Maica Prea Curată, îi cerea cu lacrimi să-i dea și ei un băiat, și i-a dat, pe mine, Zian Boca, mai târziu Arsenie Boca.

60

Rugați-va și voi, toți cei ce o priviți pe Maica Cerului, pe Maica Precista, cum ne-am rugat și mama mea și eu. Amin și slavă” […]

După ce a terminat liceul la Brad, Părintele Arsenie dorea să meargă la aviație. Dar s-a mâhnit mult și a plâns, că, neavând bani să plătească garanția cerută, a trebuit să renunțe. Atunci, rugânduse înaintea sfintei icoane a Maicii Domnului, ca Samuel Proorocul, a auzit un glas din cer, care i-a zis: Nu mai plânge, Ziane, că te voi înălța eu cu mult mai mult de-cât avioanele37 (nici nu știm ce să facem privind la ridicolul unor astfel de afirmații făcute de draci în numele Maicii Domnului. Să râdem de credulitatea Părintelui Arsenie Boca și absurditatea unor astfel de afirmații? Sau să plângem de hula la adresa Maicii Domnului că ar fi așa superficială în graiurile Ei și de pierderea prin înșelare a sufletului pictorului de la Drăgănescu? n.n.)

Un credincios din Ucea, când a fost la mănăstire la Sâmbăta, a spus că Părintele Arsenie, înainte de a începe o predică, sa urcat pe o masă și a zis: „Când Dumnezeu va judeca lumea eu am să fiu la dreapta Lui și atunci ori vă sunt de folos ori vă sunt acuzator(noi știam că la dreapta lui Hristos, la judecata de Apoi stă Maica Domnului, mijlocitoare, apărătoare, nicidecum acuzatoare, rugânduse pentru noi, nicidecum ne stând la astfel de discuți vulgare, ca cele descrise de Părintele Arsenie Boca – n.n.). Atunci Dumnezeu îmi va zice: „Arsenie, de ce nu le-ai spus?”. Eu am să zic: Doamne, eu le-am spus, dar nu m-au ascultat!”. Așa v-am devenit acuzator, iar de folos vă sunt dacă faceți ce vă spun”. Amin 38

Apo 12:10 Și am auzit glas mare, în cer, zicând: Acum s-a făcut mântuirea și puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Său, căci aruncat a fost pârâșul fraților noștri, cel ce îi pâra pe ei înaintea Dumnezeului nostru, ziua și noaptea.

În hârtiile pe care le țin în mână Născătoarea de Dumnezeu și Înaintemergătorul, când îi faci pe dânșii [de-a dreapta și de-a stânga lui Hristos (împărat sau judecător), scrie] în hârtia Născătoarei de Dumnezeu: „Fiule cel fără de început și Cuvinte al Dumnezeului celui viu, Mântuitorule, carele fără de început Teai născut din Tatăl și împreună ești cu Dânsul, și în anii cei mai de pe urmă, mai presus de minte, fără de sămânță Teai întrupat din mine, iartă păcatele (pentru care te rugăm) și împlinește rugăciunile maicii Tale!“.

Iar în hârtia înaintemergătorului, (scrie): „Și eu, Stăpâne, cu maica Ta cânt împreună, cu glas prietenesc, ca înaintemergător, Cuvinte: pe cei care cu scump sângele Tău i-ai răscumpărat fiind spânzurat pe cruce și înjunghiat fără de vină, cu aceștia, în dar, Te împacă iarăși, milostive Cuvinte, după obișnuita Ta iubire de oameni”.

37 Pr. Petru VAMVULESCU, Părintele Arsenie Boca MĂRTURIA MEA, s.Ed., Arad, 2012, p. 13-14.

38 Alte mărturii despre Părintele Arsenie Boca, Colecția “Ortopraxia”, Ed. Agaton, Făgăraș, 2008, pp. 124-125.

61

(Sau), [în filacteriul din mână, rugânduse (Fecioara) fiului său, scrie așa, cu litere roșii: Primește rugăciunea maicii Tale, Milostive!“. Iar Hristos răspunde în litere negre: „O, maică, pentru ce ceri mântuirea oamenilor, că mau întărâtat spre mânie ?“. Prea Sfânta Fecioară zice: „Iartăi, Fiul meu !“. Hristos zice: „Dar de ce nu se întorc?“. Prea Sfânta Fecioară zice: „Mântuiește-i în dar!“. Hristos zice: ,,Aveavor izbăvire“. Prea Sfânta Fecioară zice: „Mulțumesc Ție, Cuvinte !“. Și în filacterul Înaintemergătorului, (din stânga lui Hristos), scrie așa: „Ascultatai, Mântuitorule, rugăciunea maicii Tale, ascult-o și pe a mea, a Botezătorului, Cuvinte: primește pe robii Tăi, pocăindu-se, și le dăruiește iertarea păcatelor!“].

Psa 44:11 Stătuta împărăteasa dea dreapta Ta, îmbrăcată în haină aurită și prea înfrumusețată.

Vedeți… nu spune stătut-a Arsenie de-a dreapta Ta…

Și nu e de mirare, fiindcă sfinția sa ar fi doar un acuzator sau un pârâș, iar nu un apărător sau mijlocitor, fiind aspru, fără milă și în viață când vădea la toți în mod public păcatele, ca un „bici al lui Dumnezeu” – n.n.).

întro duminică a zis Părintele Arsenie:

Mă, Rudi, bine că ai venit. Că azi avem o slujbă specială de făcut.

Părinte, ce slujbă specială, că azi nu e sărbătoare, nu e nimic?!

Da, mă, Rudi, azi trebuie să fac o slujbă specială, că îl scot pe mitropolitul Nicolae Bălan din iad, că îi ajung 25 de ani, cât o stat acolo. Că l-o dezbrăcat de hainele preoțești pe Părintele Iosif Trifa, de la Sibiu, cel cu Oastea Domnului, chiar înainte de a-l duce la mormânt.

Și a făcut slujba,atunci…39

Tu, dacă sunteți doi sau trei inși undeva, să povestiți despre mine, că eu sunt lângă voi și eu vă ascult și vă ajut Mântuitorul spune în Sfânta Evanghelie: Unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu sunt și Eu de față”

[Cumplită hulă, vedeți cum face o altă Evanghelie, în care el însuși ține locul Mântuitorului? Care din Sfinți a făcut așa, vreodată – n.n.] . La pag. 121, spunea pr. Arsenie: „Când vorbiți de mine eu sunt între voi(Chiș Aurelia). Cumplită smerenie mai avea. Pag. 125: înainte de a începe o predică s-a urcat pe o masă și a zis: „Când va judeca Dumnezeu lumea eu am să fiu la dreapta Lui (siguranță sectară sau poate credea că a luat locul lui Hristos ca ereticul Francisc de Assisi) și atunci ori vă sunt de folos, ori vă sunt acuzator”. În cartea Mărturii din Țara Făgărașului, pag. 12: „Ne spunea părintele că ne știe toate păcatele noastre și ale neamului nostru, că a vorbit cu sfinții pe care îi pictează” (pr. Todor Nichifor – Sibiu). Pag. 50… „Zicea părintele: Mă, io văd prin voi până la al treilea neam(Ierod. Ieronim Coldea). Pag. 117: „Eu știu unde mă duc, eu am mai fost acolo[încă un semnal că se credea reîncarnarea Sfântului Prooroc Ilie, care, în realitate, stă în rai, așteptând venirea lui antihrist, vedeți capitolul: Despre reîncarnare – n.n.] în cartea Noi mărturii despre pr. Arsenie Boca, pag. 65: „Dacă plec, vă ajut mai mult!Pag. 118: Mi-a spus că de sus ne va ajuta mai mult decât de jos și săl chemăm așa: «Preot monah Arsenie, trimitemi duhul tău paznic și dă-mi sănătate și liniște. Depărtează de la casa mea necazurile și suferințele că ai Duh Sfânt.»” (Chiș Aurelia – Boiu, Mureș). Urmează să auzim că și-a făcut singur acatistul când era în viață.

Atenție: când ne rugăm unui Sfânt autentic, intrăm în contact cu Cerul; când ne rugăm unui înșelat – intrăm în contact cu iadul.

În cartea Lăsați-vă în grija lui Dumnezeu> pag. 68: „…Mă Rudi, azi trebuie să fac o slujbă specială, că îl scot pe mitropolitul Nicolae Bălan din iad, că îi ajung25 de ani, cât o stat acolo, că l-o dezbrăcat de hainele preoțești pe pr. Iosif Trifa” (Mărioara Steluța Hlibițchi). Când; am citit asta, am spus că a avut și Ardealul un papă care scoate din iad când vrea el. Suspectă este și evlavia lui A. Boca față de Iosif Trifa.40

Să nu hulim pe Sfinți că ar fi mândri, doar pentru a scoate basma curată pe Părintele Arsenie Boca, ca să nu devenim hulitori ai Sfântului Duh, fără a mai putea fi iertați nici în veacul de

39 Romeo PETRAȘCIUC, Lăsați-vă în grija Lui Dumnezeu, Editura Agnos, Sibiu, 2014, pp. 68-69.

40 Pr. Gheorghe ANIȚULESEI, Fenomenul Arsenie Boca…, pp. 3-5.

62

acum, nici în cel viitor! Mat 12:30 Cine nu este cu Mine este împotriva Mea și cine nu adună cu Mine risipește. 31 De aceea vă zic: Orice păcat și orice hulă se va ierta oamenilor, dar hula împotriva Duhului nu se va ierta. 32 Celui care va zice cuvânt împotriva Fiului Omului, se va ierta lui; dar celui care va zice împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta lui, nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie. 33 Ori spuneți că pomul este bun și rodul lui e bun, ori spuneți că pomul e rău și rodul lui e rău, căci după roadă se cunoaște pomul.

Dar ne întrebăm, dacă Părintele Mihai-Andrei Aldea a citit broșura pe care o critică, înseamnă că a citit și aceste cuvinte de mai sus, care îi aparțin Părintelui Arsenie Boca. Atunci cum a putut să mai creadă că ar fi Părintele Arsenie Boca vreun Sfânt sau că vreun Sfânt s-a manifestat așa vreodată? Ce criterii despre sfințenie are sfinția sa? Și dacă este așa de dezinformat încât să nu știe că sfințenia înseamnă un ocean de smerenie, cum mai poate da sfaturi la alții? Și, înseamnă că nu a citit nici o viață de Sfânt autentic, nici Patericul (sau poate le-a citit fără discernământ, doar pe diagonală, căutând justificări pentru maestrul său, cu ochi de îndrăgostită ce nu găsește prihană la iubitul său. Dar astfel de ochi nu este cuviincios a avea decât pentru Hristos mirele Bisericii) dacă a putut crede că vreun Sfânt a avut o astfel de înfricoșată mândrie – n.n.]

Este cel puțin interesant faptul că românii îi acceptă liniștiți pe acești sfinți, doar pentru că nu sunt români!

[aici nu este vorba de anti românism. Cu toții acceptăm sfințenia Sfântului Cuvios Ioan Iacov Hozevitul, cu toții așteptăm recunoașterea sfințeniei Părintelui Cleopa41 și suntem chiar bucuroși că sunt Români. Considerăm că smerenia noastră a ascuns multă vreme pe Sfinții noștri pe care îi iubim și cinstim, fără a avea nevoie de recunoașteri oficiale internaționale. Ei sunt modele de Ortodoxie autentică, mărturisite de Dumnezeu, de adevărul propovăduit de ei și de lucrarea lămurită de pocăință. Românii nu vor să îi aibă pe Sfinți în calendare, ci în inimă și să le urmeze pocăința. Ce folos este pentru vreun Român că sunt canonizați toți Românii, dacă el nu se pocăiește. Și ce lucrare are Hristos în el, dacă se pocăiește cu seriozitate, adică devine Sfânt, chiar dacă nu este canonizat nici un Român. Sigur că avem nevoie de modele și canonizarea tocmai aceasta este, a arăta că omul acela a fost un model de Ortodoxie și pocăință autentice. Dar dacă se canonizează un înșelat… vai nouă ce pierdere pentru Românii care nu vor avea discernământ și îl vor copia, înșelându-se și ei.

Nu antiromânismul respinge falsa sfințenie a Părintelui Arsenie Boca, ci anti ortodoxia sfinției sale respinge canonizarea și românismul, chiar dacă e Român, după mamă. Mai mult, noi credem că Românii sunt prin fire aplecați spre adevăr și sfințenie, astfel că Părintele Arsenie Boca nu are nici o scuză, că s-a comportat exact invers, din alegerea rea a sfinției sale de a nu fi un Român autentic smerit. Dragostea de Români adevărată respinge învățăturile scrise și pictate, cât și comportamentul sfinției sale, care îl arată mai degrabă indian și german, fiindcă a propovăduit hinduismul și uniatismul, ca nu cumva Românii săși piardă identitatea și să devină uniați și hinduși, pierzând Ortodoxia care este adevărata credință definitorie pentru un Român adevărat.

Probabil că pentru Părintele MihaiAndrei Aldea, care consideră rockerii sataniști a fi români Ortodocși adevărați, și ucenicii Părintelui Arsenie Boca (care practică un ecumenism și hinduism mascat în Ortodoxism) sunt Români și Ortodocși adevărați. Dacă autorul acestui articol are astfel de criterii de apreciere a Ortodoxiei și Românismului, nu ne mai miră nimic. – n.n.]

Ceea ce ne duce la o altă acuzație asemănătoare cu aceasta:

41 Recunoaștere întârziată tocmai de sminteala provocată de falsa sfințenie a Părintelui Arsenie Boca. Ecumeniștii doresc să fie canonizat împreună cu Părintele Cleopa pentru a ne deruta că ar fi la fel. Ei vor să se folosească de mireasma Sfinților Părinți din învățăturile starețului de la Sihăstria pentru a acoperi damful ereziilor pictorului de la Prislop.

https://888adevarul8despre8arsenieboca8.wordpress.com/descarcare-continut-blog-sub-forma-de-fisiere-pdf/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s