pag. 486 – PĂRINTELE MIHAI-ANDREI ALDEA ȘI BASMUL PĂRINTELUI ARSENIE BOCA

486

S. PĂRINTELE MIHAI-ANDREI ALDEA ȘI BASMUL PĂRINTELUI ARSENIE BOCA

Constat că dintre cele 13 acuzații principale există una singură care este parțial justificată, aceea a pictării lui Ulfila și Francisc de Assisi la Drăgănescu. O greșeală cât de cât mai semnificativă într-o viață de om.

[ne mirăm că la Arie Părintele MihaiAndrei a sesizat câte erezii pornesc din erezia principală și la Părintele Arsenie Boca nu remarcă ce gravitate are în sine pictarea celor doi eretici. Este o întunecare datorită pasiunii pentru sfinția sa și prejudecății prin robia față de imaginea de „Sfânt al Ardealului” construită în ultima vreme cu atâta perfidie – n.n.]

O greșeală într-o viață ce a cuprins pușcărie pentru Hristos, lagăr pentru Hristos, persecuții pentru Hristos.

Ceea ce par să uite acuzatorii este cât de ușor i-ar fi fost Părintelui Arsenie Boca dacă ar fi schimbat macazul. Dacă tot era un „hipnotizator” și „iluzionist”, ar fi putut ușor mânca un cozonac excepțional pe seama statului comunist. Interesul față de asemenea oameni, mai ales după moartea lui Stalin, era maxim. Și avantajele pe măsură: vile, vacanțe la munte și la mare, băutură, fetițe, petreceri, onoruri etc., etc. Și gigantic ar fi fost și numărul celor pe care laicul Arsenie Boca i-ar fi despărțit de Biserică, iar fi atras în ocultism, iar fi făcut comuniști. Cine cunoaște întradevăr epoca bolșevică știe interesul uriaș al Partidului Comunist pentru paranormal și felurite asemenea puteri, banii și feluritele avantaje pe care le căpătau cei care, având astfel de abilități, se puneau în slujba lui. Ca și efectul uriaș pe care l-ar fi avut o personalitate de această talie asupra tinerilor și copiilor.

[Ceea ce nu înțelege Părintele Mihai-Andrei Aldea este că arsenismul, construit de noua ordine mondială încă de pe vremea comuniștilor, este mult mai primejdios decât comunismul sortit din start să cadă la un moment dat. Este noua spiritualitate ce pregătește terenul lui antihrist, cu mască potrivită pentru Ortodoxie, adică să-i înșele, dacă este cu putință și pe cei aleși:

Mat 24:24 Căci se vor ridica hristoși mincinoși și prooroci mincinoși și vor da semne mari și chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putință, și pe cei aleși.

Părintele Arsenie Boca nu a mâncat cozonac pe seama regimului comunist, fiindcă nu-i plăcea, în schimb s-a înfruptat din slănină feliată și înghețată la cofetăria Scala plimbându-se la munte și făcându-și vile personale la Sinaia (nu numai metaforic, ci chiar la modul cel mai real), în timp ce mărturisitorii adevărați visau măcar la un turtoi fiind chinuiți în Aiud (vezi mai jos) – n.n.]

În loc de așa ceva Părintele Arsenie Boca, în ciuda capacității de teleportare cum a fost numită de unii – sau de a face (multe) alte minuni, a ales să fie închis pentru Hristos. A ales să fie numit „bandit” și insultat în toate felurile, zi de zi. A ales să rabde chinuri, foamete, sete, frig, arșiță, bătăi. A ales să mărturisească neîncetat Crucea: „podoaba Bisericii, lauda lui Pavel, semnul Fiului Omului, semnul Sfintei Cruci, suferința noastră cea de toate zilele, crucea suferinței, harul crucii – iată atâtea nume în legătură cu Crucea. Dar cea mai grea cruce e lepădarea de sine: nu poți fi liber fără aceasta. Libertatea cu atât se plătește” „Prin Cruce, prin suferința unei răstigniri în viață, se intră în Împărăția lui Dumnezeu. Și se intră cu atât mai sigur, cu cât răbdăm o răstignire nedreaptă.” A ales să bată munții și drumurile Țării, să întărească pe oameni în Credință, să se roage și să vestească pe Dumnezeu. Urmărit mereu de oamenii Securității, având mereu din partea diavolului oferte avantajoase de apostazie. De ce să fi stat în Biserică, dacă ieșind putea îndeplini toate scopurile negative ce i se atribuie de unii, în cele mai bune condiții pentru el însuși, incomparabil mai eficient?

{câtă naivitate și credulitate într-o imagine construită de puterea politică cu vicleșug.

Dar este și o neînțelegere a fenomenului înșelării și a vicleniei diavolești. Este mult mai eficient să fi în Biserică, chiar pus în calendar ca „Sfânt” unicat, ca să îndeplinești scopurile negative de subminare a Ortodoxiei (ca un cal troian pentru care Părintele Arsenie Boca a fost înzestrat de puterea demonică în colaborare cu cea politică) și nu să apostaziezi pe față. Lepădarea fățișă l-ar fi făcut ineficient. Apostazia în ascuns, asociată cu construcția imaginii unui martir, l-a făcut pe Părintele Arsenie Boca și în viață și după moarte o armă redutabilă și o cursă întinsă Sfintei Biserici Ortodoxe de Răsărit. Părintele Arsenie Boca a vorbit frumos de Sfânta Cruce, dar toată viața a fugit de ea, colaborând cu puterea politică și asigurându-și un trai de lux pentru vremea aceea, primind ca bonus și o imagine de Sfânt, pentru a se continua

487

rătăcirea paranormală în numele sfinției sale, atât de convenabilă pentru un stat care are religie oficială noua spiritualitate și nu Ortodoxia. A avut chiar și vilă, vacanță la munte, fetițe, onoruri, și era și profesor al securității în ale paranormalului, propovăduind cu vicleșug și comunismul, fiind ca o momeală puternică, informatoare și colaboratoare cu orânduirea socialistă, mai ales că i se construise imaginea falsă de disident.

Dar să vedem care a fost realitatea Părintelui Arsenie Boca. A fost un mărturisitor sau un trădător?

488

T. VIAȚA NEMISTIFICATĂ A PĂRINTELUI ARSENIE BOCA

1. NAȘTEREA

n. 29 septembrie 1910,

S-a născut într-o familie mixtă, deci zămislirea Părintelui Arsenie Boca s-a făcut în păcat. Tatăl greco-catolic (după nume nu se știe nici măcar dacă era român), cizmar, mama casnică cu grave fenomene de înșelare religioasă, transmițând aceste duhuri și pruncului ei din pântece, mai apoi și prin educație. Tatăl cu metode dure nu reușește să mențină familia, care se desparte prin divorț. După obiceiul eretic al locului (ca în căsătoriile mixte băiatul să se boteze în credința tatălui) probabil, pruncul este botezat greco-catolic. Aceste lucruri se reflectă și în formarea uniată a pruncului și în numele lui, lipsit de evlavie, dar lipit de acest veac nestatornic și trufaș.

Vața de Sus, Hunedoara

Zian Vălean. Obicei apusean plin de mândrie de a da două nume la copil, ca și cum ar fi două persoane întrunul. Începutul credinței în reîncarnare al Părintelui Arsenie Boca (că ar putea persoanele umane cel puțin Ilie, Ioan și Zian – și îngerești să se prefacă una în alta, așadar să fie mai multe persoane întruna singură, ca în cazul avatarelor și posesiilor demonice. Pentru a convinge de aceasta pe oameni, le și apărea, prin hipnoză, ba ca Hristos, ba ca Ilie, ba ca Ioan).

https://888adevarul8despre8arsenieboca8.wordpress.com/descarcare-continut-blog-sub-forma-de-fisiere-pdf/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s