pag. 485 – “R. POCĂINȚA PĂRINTELUI GHEORGHE ANIȚULESEI”

485

R. POCĂINȚA PĂRINTELUI GHEORGHE ANIȚULESEI

În încheiere, amintesc cele spuse mai la început: cercetarea mea este asupra unor idei, nu asupra unor oameni.

[cu toate acestea atacă persoanele care nu sunt de aceleași idei cu sfinția sa – n.n.]

Autorul broșurii, Pr. Anițulesei Gheorghe, recunoaște la sfârșit că este failibil, că este supus greșelii, prin aceea că ani de zile la lăudat pe Părintele Arsenie Boca. Nu discut schimbarea sa de poziție, pe care o consider personală și, prin urmare, prea puțin importantă pentru cercetarea aceasta. Însă mi se pare foarte important să subliniez deosebirea între recunoașterea failibilității și tonul broșurii, de o infailibilitate agresivă. Acuzații, categorisiri, răstălmăciri și insulte sunt făcute cu un glas extrem de categoric, fără cea mai mică îndoială. De ce această contradicție, nu știu. Și, până la urmă, nu este treaba mea. Lucrul meu a fost acela de a cerceta câteva din cele mai importante acuzații ce se aduc Părintelui Arsenie Boca. Am lăsat deoparte ceea ce ține strict de insinuări fără acoperire, zonă în care nu avem de ce să intrăm.

[ca de obicei, acolo unde este vorba de o realitate importantă, Părintele Aldea sare peste ea, fiindcă nu are contraargumente și insinuează altele fără susținere în realitate.

Este foarte important să aflăm de ce Părintele Gheorghe Anițulesei vorbește așa de categoric:

Lucrarea de față sar putea să pară unora denigratoare la adresa lui A. Boca. Departe de mine gândul acesta. Mărturie stau predicile mele de până acum vreo 5 ani, în care vorbeam laudativ la adresa lui și faptul că în anul 2005 a fost pictat la mine in biserică și pentru că a ieșit ca un guru budist a fost repictat din nou, dar rezultatul a fost același (a fost șters). Atunci am vorbit cu părinții Antim Gâdioi și Arsenie Papacioc și am început să analizez mai cu atenție opera lui, iar aceasta este concluzia la care am ajuns. Săracul Boca a fost un înșelat. Dacă înșelările și învățătura lui neortodoxă nu ar fi afectat Biserica aș fi tăcut.

Ucenicilor și fanilor lui le spun să treacă peste simpatia lor personală și să analizeze, să judece în duhul învățăturii de credință ortodoxă dacă eu am greșit sau opera lui A. Boca nu se conformează cu învățătura Bisericii Ortodoxe. Nu vă grăbiți să dați certificate de sfințenie, fără o cercetare în duh ortodox. Știu că astăzi dă bine să vorbești laudativ ia adresa lui Boca, dar îmi asum riscul spunând adevărul.

Pr. Anițulesei Gheorghe, Rădăuți459

Este un gest de pocăință la care a fost chemat de o minune repetată dumnezeiască, ce arată realitatea de guru a Părintele Arsenie Boca. Minunea nu a fost primită necondiționat și pripit, ci cercetată în lumina Sfinților Părinți și cu sfatul unor duhovnici Ortodocși. Este o milă față de Părintele Arsenie Boca pentru a nu fi osândit de consecințele imense ale rătăcirii sale ce primejduiește un întreg neam și o îngrijorare în legătură cu înșelarea sădită prin sfinția sa care afectează Sfânta Biserică. Este un îndemn la ucenicii pictorului de la Prislop, dându-le libertatea de alegere, în cercetarea operei Părintele Arsenie Boca în lumina Sfinților Părinți. Este o asumare a ocării opiniei majoritare, din care face parte și Părintele Mihai-Andrei Aldea.

Așadar scopul și mijloacele sunt Ortodoxe, iar broșura este făcută cu sfat duhovnicesc, după cum ne învață Sfânta Predanie. Că într-o broșură de 28 de pagini nu se puteau aduce argumente istorico-critice dorite de Părintele Aldea este dovedit de acest răspuns sumar care conține aproximativ ~ 450 de pagini și este rezumatului unui alt studiu de ~ 1500 de pagini. Cum să transmiți poporului amăgit astfel de mesaje lungi? Ele nu pot ajuta decât pe cei cărturari, dornici de cunoașterea realității, dar nu pot avea impact eficient pentru sărmanii oameni necăjiți. Datorită necesității comprimării mesajului tonul este categoric, ca orice semnal de alarmă care trebuie să fie eficient. Nu se exprimă o infailibilitate agresivă, nici măcar una moale, fiindcă Părintele Gheorghe își recunoaște greșeala, ceea ce implică și faptul că acum poate greși, îndemnând pe toți nu să îi ia drept bune cuvintele, ci să cerceteze Sfinții Părinți. De aceea broșura Părintelui Gheorghe Anițulesei rămâne un reper și un act de curaj, model pentru toți păstorii treji din România. – n.n.]

459 Pr. Gheorghe ANIȚULESEI, Fenomenul Arsenie Boca…, pp. 27-28

https://888adevarul8despre8arsenieboca8.wordpress.com/descarcare-continut-blog-sub-forma-de-fisiere-pdf/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s