pag. 57 – PĂRINTELE ARSENIE BOCA ȘI UCENICII – CUNOAȘTEREA LOR DESPRE DOGME ȘI TREZVIE

57

E. PĂRINTELE ARSENIE BOCA ȘI UCENICII CUNOAȘTEREA LOR DESPRE DOGME ȘI TREZVIE

1. „majoritatea ucenicilor lui A. Boca sunt slabi cunoscători ai dogmelor ortodoxe, și sunt necunoscători ai spiritualității practice a Sfinților Părinți” (p. 3)

Atât acest argument, cât și alte critici asemănătoare, sunt lipsite de orice putere de a spune ceva despre starea Părintelui Arsenie Boca. De la Sfântul Proroc Elisei și până la Domnul nostru Iisus Hristos, și de la Sfântul Apostol Ioan la Sfântul Ioan de Kronstadt, avem o mulțime nenumărată de învățători ai Adevărului cu mulți ucenici aflați departe de Acesta. Mai pe scurt, majoritatea celor care își spun „ucenici ai lui Christos” (adică toți cei care își spun „creștini”) sunt între destul de departe și foarte departe de Învățătura Fiului lui Dumnezeu. Ceea ce ne arată categoric faptul că starea ucenicilor nu mărturisește automat și general starea învățătorului.

[da, dacă învățătorul a fost al adevărului și ucenicii nu l-au urmat în adevăr și pilda lui lăuntrică. Dar dacă și învățătorul a predat o minciună atât teoretică, cât și practică, cu mască de adevăr, iar ucenicii urmându-l cu asiduitate pe el, devin la fel, starea lor ne spune multe despre învățătorul lor.

Dimpotrivă, când ucenicii se străduie să fie ca și învățătorul lor adevărat, devin adevărați și ei, buni cunoscători atât ai dogmelor Ortodoxe, cât și a spiritualității practice a Sfinților Părinți. Vezi ucenicii evlavioși ai Sfântului Prooroc Elisei (el însuși bun ucenic al Sfântului Prooroc Ilie), Sfântul Prohor și ceilalți ucenici minunați ai Sfinților Apostoli, ei înșiși ucenicii adevărați ai lui Hristos, vezi și pe cei care sunt cu adevărat creștini, urmând pe Domnul prin Sfinții Părinți, iar nu prin păreri personale. Sfântul Ioan de Kronștadt a avut și ucenici exagerați (ioaniții, ce se manifestau foarte asemănător cu arseniștii de la noi) pe care, însă, i-a pus să semneze că se leapădă de erezia lor (ce consta în ideea că Sfânta Treime S-a întrupat în Sfântul Ioan), pe când Părintele Arsenie Boca nu numai că a lăsat pe ucenici să creadă că este reîncarnarea Sfântului Prooroc Ilie, dar a și dat el însuși (în scris, predici, picturi și induceri hipnotice) să se înțeleagă că așa este. Ucenicii ce seamănă cu învățătorii lor și urmează predania lor, sunt roadele lor, iar cei care nu seamănă cu învățătorii lor, și nu le urmează predania lor nu sunt roadele lor. Învățătorii adevărați se cunosc după roadele ucenicilor care le urmează, nu după roadele celor care nu le urmează. Părintele Arsenie Boca se cunoaște ca învățător înșelat după roadele ucenicilor care îi urmează, iar cei care nu îl urmează întru totul sunt cei care totuși mai cercetează Sfinții Părinți, dar nu știu că imaginea prezentată public a Părintelui Arsenie Boca este una falsă, care îi derutează. Ei nu sunt întru totul roadă a sfinției sale, ci mai au ceva de la Sfinții Părinți, care îi apără și vor ajunge, dacă sunt căutători sinceri ai adevărului, să afle și ei de marea amăgire a învățătorului lor, lepădându-se în timp și ei de vătămarea de la el. Câți admiratori nu a avut sfinția sa, înșelați de ce se spune despre el, dar care acum au început să se trezească, cercetându-i mai îndeaproape viața și învățăturile lui, în lumina Sfinților Părinți. Și noi facem parte din ei și ne bucurăm, mulțumindu-i lui Dumnezeu că ne-a arătat adevărul și nu ne-a lăsat să pierim într-o falsă evlavie și urmând un exemplu pierzător de suflet. Nu trebuie să uităm că și Origen, tatăl tuturor ereziilor, cel care a introdus păgânismul în creștinism, dându-i o mască ortodoxă, a avut și ucenici Sfinți (de exemplu Sfântul Grigorie Taumaturgul, care i-a fost învățăcel pe când încă Origen nu căzuse în eres), care au reușit să scape de influența nefastă a lui.

Practic cei care nu urmează învățătorii lor adevărați, ci doar se numesc în chip mincinos ucenici ai lor, devin mincinoși, necunoscători ai dogmelor Ortodoxe și necunoscători ai spiritualității practice a Sfinților Părinți, devenind diferiți de învățătorii lor. Ei sunt vinovați pentru neasemănarea cu dascălii lor.

În schimb, ucenicii osârdnici, care îl copiază pe Părintele Arsenie Boca, devin asemenea sfinției sale, necunoscători ai dogmelor Ortodoxe și a spiritualității practice a Sfinților Părinți. Ei și-au pierdut Ortodoxia tocmai prin asemănarea cu dascălul lor și copierea unui astfel de model pierzător de suflet.

Și aici (negând că necunoașterea Ortodoxiei de către ucenicii Părintelui Arsenie Boca, este consecința faptului că sfinția sa a fost un învățător neortodox), Părintele Mihai-Andrei Aldea se dovedește a propovădui învățături contrare Sfintei Evanghelii:

58

Matei 7:15 Feriți-vă de proorocii mincinoși, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. 16 După roadele lor îi veți cunoaște. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? 17 Așa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele. 18 Nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune. 19 Iar orice pom care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc. 20 De aceea, după roadele lor îi veți cunoaște.

Un stareț renumit ne mărturisea că a avut mult de suferit atunci când ucenicii sfinției sale au fost la Prislop. Doar fiindcă mergeau acolo ca la un Sfânt, primul simptom era că deveneau intoleranți, apoi începeau să vorbească cu o mare siguranță de sine, ca niște prooroci, iar apoi începea să le alunece mintea pe lângă realitate, pierzând înțelegerea ei. Iar această rapidă schimbare, arată că nu numai învățăturile sfinției sale sunt dăunătoare, ci și duhurile care bântuie la mormântul său (dacă sunt lăsate să intre în suflet prin credința în el) fac ravagii, prefăcându-te din ce în ce mai mult în forma și conținutul celui admirat și primit în inimă ca și cum ar fi un Sfânt.

Iar dacă nu se trezeau la semnalele de alarmă ale duhovnicului, își pierdeau busola definitiv, transformându-și viața duhovnicească într-un supermarket cu minuni, simțiri și lacrimi fals umilicioase (care se înmulțeau direct proporțional cu creșterea arțagului).

În final, erau trântiți într-un hău de părere de sine în care nu mai putea fi vorba de adevărată pocăință, ci doar un slalom întunecat printre idei neclare desprinse din Cărarea Împărăției – n.n.]

https://888adevarul8despre8arsenieboca8.wordpress.com/descarcare-continut-blog-sub-forma-de-fisiere-pdf/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s