pag. 221- Pictura păgână

221.png

1. MĂRTURIA UNUI CONTEMPORAN 222.png

Al 2-lea sector îl reprezintă anumite aspecte ale altor tehnici din punctul nostru de vedere oarecum indiferente; pt. că în alte spații teo-cosmice generale se folosește o formulă ontologică de multe ori diferită. Putem integra formula aceea ontologică fără dificultate într-o viziune creștină. Dar, pentru practica curentă e probabil mai puțin productiv, așa încât nu cred că are pt. un creștin obișnuit neapărat un scop direct să stea de exemplu în poziția cocostârcului. Îți asigură însă un control nervos desăvârșit. Pe de altă parte e neutră cumva, pt. că în poziția aceasta a cocostârcului poți foarte bine să spui din adâncul inimii „Doamne Iisuse…”Eficient devine în momentul în care sunt anumite mantre sugerate, respectiv anumite texte care preluate fără diferențiere dintr-un spațiu teo-cosmic diferit, te introduc în lumea ideatică a spațiului teo-cosmic respectiv, și atunci aici există într-adevăr o problemă mare. N-am voie de exemplu, să mă apuc să rostesc un Hare Krishna pt. că mă introduc în cu totul alt univers ideatic și de credință; în schimb nimeni nu mă împiedică să rostesc rugăciunea inimii.

O primă concluzie: folosirea unor tehnici ascetice trebuie făcută cu discernământ în așa fel încât să fie subordonată integral existenței duhovnicești creștine și, în particular, creștine ortodoxe. Face cineva aceasta? Atunci se găsește pe drumul cel bun. În căminul facultății prin 1928 era student Părintele Teodor Bodogae, părintele Arsenie Boca și cu tatăl meu 265 . Și erau colegi de dormitor. Și Arsenie stătea ore în șir în fața unei oglinzi și se uita între ochi; și l-au întrebat „ce faci acolo?” „Păi, zice, uite fac exerciții de concentrare” Păi, de unde, cum? Avea o carte de hatha-yoga. Învăța o tehnică de acolo. I-a fost păgubitoare?

Cred că nu. I-a fost într-un fel păgubitoare pentru că ajunsese să poarte în anii din urmă ochelari de soare inclusiv datorită faptului că avea o privire grea, când se uita spre tine aveai senzația că te răscolește până în adânc. Era și necruțător în anumite privințe, dar avea o delicatețe sufletească și n-avea nevoie neapărat de privirea lui grea ca să știe tot ce-ai făcut și ce n-ai făcut de-a lungul vieții. Avea capacitatea asta.

Aceasta este o primă percepție a acestor tehnici ascetice. 266

2. AUM

OM, numele (lucrarea tainică a) zeilor (dracilor). Înlocuitorul și împotrivitorul lui Ὁ ὤν [ ho on ] adică a Numelui lui Dumnezeu. AUM treimea răului. Înlocuitoarea și împotrivitoarea Sfintei Treimi.

                                    Traducerea textului de aici: <http://en.wikipedia.org/wiki/Om>, vineri, 13 martie 2015, despre semnificația numelui „AUM”:

1. Om / Aum (, în Devanagari ca ओं OM [ o ] , औं Aum [ əũ ] , sau 3 म् om [ OM ] ) este o mantră și un sunet mistic de origine hindusă (India geografic și Nepal), sacru și important în diferite religii, cum ar fi hinduismul dharmic, budismul și jainismul. Silaba este menționat ca omkara (oṃkāra ओंकार) sau aumkara (औंकार auṃkāra), literal “silaba om”, și în sanscrită este uneori menționată ca Pranava, literal “ceea ce este sunat cu voce tare”.

2. Om sau Aum este scris 3 म् (Om [ om ] ), unde 3 este pluta (“de trei ori mai lung”), care indică o lungime de trei Morae (adică, timpul necesar pentru a spune trei silabe ) – o vocală nazală prelungită la mijloc și rotunjită la sfârșit -, deși există și alte enunțuri în funcție de tradițiile la care se face referință. Acesta este plasat la începutul celor mai multe texte hinduse ca incantație sacră să fie intonat la începutul și sfârșitul unei lecturi a Vedelor sau înainte de orice rugăciune sau mantre. Acesta este folosit la sfârșitul invocării zeului ca o invitație să ia parte la sacrificiu (anuvakya). [ … ]

II. Numele, fonologie și reprezentare scrisă

Numele sanscrit pentru silabă este Pranava, din rădăcina „nu” = “să strige, sunet”, verbal pra-nu- fiind atestat ca “a fredona sau a intona” în Brahmana, și luat în sensul specific de a “la rosti silaba OM” în Upanișada Chandogya și Sutra Shrauta. Termeni utilizați mai rar sunt akṣara (lit. simbol, caracter) sau ekākṣara (lit. un symbol, character), și în vremuri mai târzii forma omkāra devine predominantă. [ … ]

265 Părintele Zosim Oancea [ n.n. ] .

266 Curs IFR 04.03.2014 – Facultatea de Teologie Ortodoxa Sf. Ierarh Andrei Saguna din Sibiu, minutele 30’40”- 36’23”, Părintele Prof. Dr. Dorin-Zosim Oancea.

223 223.png

Simbolul OM este o ligatură tipografică în Devanagari (U + 0913) + (U + 0901) (Om, codificate în Unicode la U + 0950, varianta tibetană la U + 0F00, varianta Tamil la U + 0BD0, iar versiunea chineză la U + 5535). [ … ]

Silaba “OM” este descrisă pentru prima data ca o entitate mistică atotcuprinzătoare în Upanișade. Astăzi, în întreaga artă hindusă, de-a lungul Nepalului și Indiei, “om”, poate fi văzut practic peste tot, un semn comun al teologiei și filozofiei hinduse. Hindușii cred că, de la începutul creației, divinul, atotcuprinzătoarea conștiință a luat forma primei vibrații de origine, manifestată ca sunetul “OM”. [ 1 ] Înainte de începutul creației a fost “Shunyākāsha”, golul sau vidul. Shunyākāsha, însemnând literal “fără cer”, este mai mult decât nimicul, pentru că totul exista atunci într-o stare latentă de potențialitate. Vibrația “OM” simbolizează manifestarea lui Dumnezeu în formă (“Saguna Brahman”). “OM” este reflectarea realității absolute, numite “Adi Anadi”, fără de început sau sfârșit și îmbrățișând tot ceea ce există 267. Mantra “OM” este numele lui Dumnezeu, vibrația Supremului. Atunci când luate literă cu literă, AUM reprezintă energia divină (Shakti) unite în cele trei aspecte elementare: Bhrahma Shakti (crearea), Vishnu Shakti (conservarea) și Shiva Shakti (eliberare, și / sau distrugerea) 268 , 269                                   

                                    Să vedem cum se folosește AUM, în mod practic:

Aceste exercitii le învătam și practicam acolo în grup și fiecare singur acasă. Aveam sedinte de meditatie la ore fixe, care trebuia să le facă fiecare acasă, fiind controlate telepatic de la distantă de instructor sau chiar de la Bucuresti de Bivolaru, din câte am înteles. Mai târziu mi s-a implantat, pentru că într-adevăr se implantează ceva, un sunet despre care ziceau că este neînregistrabil pe aparate, o anumită rezonantă din cuvântul Haum [ AUM – n.n. ] prelung. Concret: intram câte unul în sală unde instructorul, stând pe un scaun, ne punea capul între genunchi, ne punea mâinile cumva pe cap, după câte mai tin minte, și scotea acel sunet. Când l-am auzit nu mi-a plăcut, mi s-a părut chiar urât, dar am tinut asta pentru mine, după care spunea că avem această “mantră”, iar noi în timpul sedintelor de grup sau personale, trebuia să-l căutăm în minte concentrându-ne. După ce prin concentrare eliminam toate simțurile, trebuia să-mi pun în minte că eu sunt Rama-Krishna, Hristos sau alt maestru și după ce făceam această unire sau identitate mintală, începeam să caut în minte “mantra” sau acest sunet pe care îl receptionam ca pe un zumzet al unui roi de albine sau murmurul unei ape, cântec de fluier sau alte sunete. Această concentrare dura între 20-30 minute. Eu am primit o singură mantră, despre care am vorbit și pe care am practicat-o, dar un coleg cu care practicam această nebunie, ar fi auzit că în final se vor implanta, nouă sau zece mantre, în decursul a cinci sau șapte ani, cât urma să tină acest curs. Când se facea în grup au fost cazuri de horcăieli și de lesin. [ … ]

In afara cursurilor apăreau și reviste de yoga, primul numar fiind în 1991, vara. E suficient să citesti acest număr și să stii ce fel de yoga se face la noi: Tantra-Yoga. Sigur, se învată și asanasuri care fac parte din Hata-Yoga, se învată și Laya-Yoga, dar ceea ce se face mai mult,

267 Este vechea hulă păgână că materia este veșnică, întocmai la fel ca și Făcătorul. După elini (hindușii sunt și ei de credință elinească, manifestată însă în specificul lor național) Dumnezeu doar a organizat o materie amorfă preexistentă din veșnicie, nu este și Creatorul ei.

268 Paramhans Swami Maheshwarananda, The hidden power in humans, Ibera Verlag, page 15., ISBN 3-85052-197-4.

269 Sau treimea diavolească a răului, copierea răstălmăcită și înlocuirea demonică de tip modalist a Sfintei Treimi, preluată și de Sabelie. Vedem că arhiconii doresc să îl înlocuiască pe Dumnezeu cu trei dumnezei creatori, proniatori și eliberatori, dar nu se pot abține să nu își dezvăluie și ura ca distrugători, introducând prin „AUM” nu numai panteismul, ca în nota de mai sus, ci și dualismul: binele și răul (distrugerea, moartea) sunt amândouă din veșnicie, dumnezeiești, iar nu o consecință a căderii.

Așadar „AUM” este anti Sfânta Cruce. Sfânta Cruce ne arată: starea de jertfă veșnică a supremei iubiri între Persoanele Sfintei Treimi, arată căderea noastră datorită răului, despărțirea de bine prin înfruptarea din pomul cunoștinței dualiste și întruparea lui Hristos din dragoste răstignindu-Se pentru a ne elibera de moarte și de robia materiei și a ne dărui asemănarea cu Tatăl. „AUM” se opune tuturor înțelesurilor Sfintei Cruci. „AUM” hulește că: Făcătorul este și distrugătorul, că este veșnic și impersonal, deci fără iubire, schimbător și nestatornic, iar materia este și ea veșnică întocmai ca El; căderea nu există fiindcă răul nu este un accident (prin lipsa binelui) ci o calitate care neapărat trebuie să fie egală cu binele ca să fie totul echilibrat. „AUM”, așadar, distruge pe Dumnezeu, face dumnezeu din creație și proclamă răul ca bine. Deci „AUM” sau „OM” conține tainic în sine muzica sirenelor, a îngerilor căzuți fiind este esența și originea tuturor minciunilor ucigașe de om. Cine folosește această mantră în minte, rațiune, dor, cuget, intuiție, opinie, glas, imagine sau icoane, cum poate fi numit creștin?

224 224.png

asta e: Tantra-Yoga. Bogat ilustrată cu fotografii ale basoreliefurilor de pe templele tantrice, cu tot felul de fotografii care ar putea apare cu succes într-o revistă pornografică. Este și un interviu cu Bivolaru care are și o concluzie desenată : este schitat un diavol asezat cu spatele care priveste satisfăcut și superior spre o femeie care este în fata lui întinsă pe jos, sfârsită de puteri, având pe fată o urmă de extaz. Deosebit de sugestiv, desenul este pus, asa cum spuneam, în loc de concluzie și ca un argument hotărâtor. Am vorbit cu mai multe persoane care au practicat yoga și nici acum nu pot să-mi explic un lucru: atât eu, cât și celelalte persoane, am citit această revistă, dar amănuntele pe care vi le-am spus acum le-am văzut numai după ce am renuntat la yoga. E un fel de vrajă, sau poate altceva, care te face să nu vezi, la început, decât lucrurile care-ți plac, urmand ca încetul cu încetul să le accepti și pe celelalte, pe care atunci nu le-ai văzut sau nu le-ai înteles, sau ai spus că nu sunt importante. 270

                                    [ aviz celor îndrăgostiți de Părintele Arsenie Boca și nu vor să bage în seamnă semnele diavolești din picturile sfinției sale – n.n. ]

                                    Vedem mai jos că simbolul „AUM” diferă de la o limbă la alta, dar, în cele mai multe cazuri, se repetă acea „căciuliță” care, din păcate, a fost adăugată tocmai deasupra numelui tainic al lui Dumnezeu în icoana de mai sus, pictată la Biserica din Drăgănescu, după cum susțin ucenicii lui, după o vedenie pe care a avut-o autorul ei.

                                    Nu numai atât, dar, după cum vedem în fotografiile de mai jos, zeii lor poartă acest semn sau căciuliță, tocmai pe cap, exact ca în icoana de mai sus.

270 Pr. Ioan FILARET, Creștinism și Yoga?, Ed. s.n., s.l., s.a.,

<https://www.scribd.com/doc/30775773/Crestinism-și-Yoga-Pr-Ioan-Filaret>, duminică, 4 octombrie 2015, pp. 3, 22, 26, 34-37.

225 225.png

3. TRISHULA LUI SHIVA / TRIDENTUL LUI POSEIDON / FURCA DRACILOR

Arma (simbolul) zeilor (dracilor), înlocuitoarea și împotrivitoarea Troiței sau a Sfintei Cruci.

II. Trident 271

Traducerea textului de aici: <http://en.wikipedia.org/wiki/Trident>, sâmbătă, 14 martie 2015.

Tridentul / traɪdənt / este o suliță cu trei componente. Acesta este utilizat pentru pescuitul cu suliță și în istorie ca o armă de vârf. Tridentul este arma lui Poseidon, sau Neptun, zeul mării in mitologia clasica. În mitologia hindusă, este arma de Shiva, cunoscut sub numele de trishula (sanscrita pentru “tri-lance 272“). [ … ]

IV. Etimologie

271 http://en.wikipedia.org/wiki/Trident, sâmbătă, 14 martie 2015

272 Trisuliță sau trisulă                                   

226 226.png

Cuvântul “Trident” vine de la cuvântul francez trident, care la rândul său provine din cuvântul latin tridens sau tridentis: tri “trei” și “dinți” dentes. Trishula în sanscrită este compus din tri त्रि “trei” + șula शूल “spin”.

Echivalentul grecesc este τρίαινα (tríaina), de la trianja Proto-greacă (de trei ori).

Tridentul în Stema Ucraina este cunoscut ca Tryzub (Тризуб), traducerea literală a cuvântului “trident”.

V. Folosirea cuvântului

În limba greacă, romană, și mitologia hindusă, tridentul se spune că are puterea de control asupra oceanului.

VI. Lupte

Tridentul, cunoscut sub numele de dangpa, este prezentat ca o armă în sistemele artelor marțiale coreene din secolele 17-18.

În Roma antică, într-o parodie a pescuitului, este celebră folosirea tridentelor de un tip de gladiatori numiți retiarius sau “luptători cu plasa”. Retiarius, în mod clasic, era pus în arenă să se lupte cu Secutorul își arunca o plasă să-și imobilizeze adversarul și apoi folosea tridentul să-l omoare.

VII. Simbolism / mitologie

Shiva este un Dumnezeu hindus care deține un trident în mână. In legendele hinduse și basme, Shiva folosește această armă sfântă pentru a lupta împotriva negativului sub forma de răufăcătorilor. Tridentul reprezintă zeitatea în cei trei aspecte ale sale creator, păstrător și distrugător.

În mitologia greacă, Poseidon a folosit tridentul său pentru a crea sursele de apă din Grecia și calul. Poseidon, fiind zeul mării, a fost, de asemenea, cunoscut sub numele de “Cutremurătorul”, pentru că atunci când a lovit pământul în mânia sa a provocat cutremure puternice și a folosit tridentul lui să stârnească valuri mareice, tsunami și furtuni de mare. În paralel cu originile sale pescărești pescuit, tridentul este asociat cu Poseidon, zeul mării, în mitologia greacă, echivalentul zeului roman Neptun.

În mitologia Romană, Neptun a folosit, de asemenea, un trident a crea noi organisme de apă și a cauza cutremure. Un exemplu poate fi și Neptun și Triton al lui Gian Bernini.

În taoism religios, tridentul reprezintă Treimea taoistă, Cei Trei Puri. În ritualurile taoiste, un clopot trident este folosit pentru a chema prezența zeități și convoca spiritele, deoarece tridentul semnifică cea mai înaltă autoritate a Cerului.

Trishula de zeului hindus Shiva. O armă a lui Hanuman, un personaj din Ramayana, cum este descris în de Sud-Estul Asiei (mai ales în Thai).

Simbolul sau Blazonul planetei Neptun în astronomie și astrologie. [ … ]

III Trishula 273

Shiva holding the Trishula, Sanga, Nepal

Traducerea textului de aici: http://en.wikipedia.org/wiki/Trishula&gt;, sâmbătă, 14 martie 2015

Trishula (sanscrită: त्रिशूल triśūla, Malay: trisula, Telugu: trisoolam, Tamil: thirisulam, malayalam: തൃശൂലം trisoolam, Thai: trisoon sau tri) este un tip de trident din Asia de Sud și Sud-Est. Acesta este de obicei folosit ca un simbol religios hindus-budist. Cuvântul înseamnă “trei lance” în Sanskritand Pali.

În India și Thailanda, termenul se folosește adesea pentru a denumi o armă cu mânerul scurt [ … ] .

273 http://en.wikipedia.org/wiki/Trishula, sâmbătă, 14 martie 2015

227 227.png

                                    [ cum observa o credincioasă mirată de hulele pictate la Drăgănescu: Sfânta Cruce adună cele de sus, cele de jos, cele din laturi, iar trishula este cu brațele paralele, plecând de la unitate și dezbinând fără posibilitatea unirii, îndreptându-le tăios împotriva Sfintei Treimi, din ură, ca și cum ar vrea să o împungă și să o distrugă prin Shiva, nebunia demonică. Dar cum să îl distrugi pe Dumnezeu? Alungându-L din sufletele oamenilor, să nu mai fie prezent în voința lor, ci doar în ființa lor. De aceea hinduismul face marele atac împotriva persoanei, chipul Sfintei Treimi în creație. – n.n. ]

IX. Simbolism

Simbolismul Trisulei este polivalent și bogat. Trishula este folosită de dumnezeul hindus Shiva și se spune că au fost folosită pentru a rupe capul original al lui Ganesha. Durga deține, de asemenea, trishula, ca una dintre multele arme ale ei. Există multe alte zei și zeități, care dețin arme trishula.

Cele trei puncte au diferite semnificații care, lucru obișnuit în religia hindusă, au multe povești în spatele lor. Ele sunt de obicei folosite să reprezinte diverse trinități-creație, întreținere și distrugere, trecut, prezent și viitor, cele trei guna. Când le privim ca o armă a lui Shiva, trishula folosește pentru a distruge cele trei lumi: lumea fizică, lumea strămoșilor (reprezentând cultura desprinsă din trecut) și lumea minții (reprezentând procesele de detectare și acțiune) [ Vrea să distrugă tot ce mântuiește Hristos și lumea văzută și cea nevăzută. Atacă, însă, și credința strămoșească, adică legătura noastră vie cu Sfinții Părinți, Predania sau hotarul ce nu trebuie mutat. – n.n. ] . Cele trei lumi sunt presupuse a fi distruse de Shiva într-un singur plan non-dual a existenței, care este extazul exclusiv [ Ce sinistră lucrare demonică. Ce minunată armă este Sfânta Cruce care vindecă firea și distruge distrugerea întărind dumnezeiește mintea prin pocăință! – n.n. ] .

În corpul uman, trishula reprezintă, de asemenea, locul unde trei nadis principale, sau canalele de energie (ida, pingala și shushmana) se întâlnesc la frunte [ Exact locul privirii stăruitoare a pictorului, descrisă de Părintele Profesor mai sus. – n.n. ] . Shushmana, cel central, continuă în sus chakra a 7-a sau centrul de energie, în timp ce celelalte două se sfârșesc la frunte, unde se află a 6 chakra. Punctul central al trisulei reprezintă Shushmana, și de aceea este mai lung decât celelalte două, reprezentând ida și pingala.

Chakra 6: (Ajna) Meditația asupra ei acordă și presupune siddhi (puteri oculte), care te pot introduce rapid într-altul imediat cum ți-ai dorit și te fac omniscient. Cine ajunge aici se unește cu Brahmanul și are capaciteatea de a crea, conserva și distruge cele trei lumi. 274

Chakra 7: (Sahasrara) Cine ajunge la această etapă [ meditația asupra ei – n.n. ] se renaște în siddhi (puteri oculte) și se transformă în divin, având posibilitatea de a face tot ceea ce își dorește. 275

                                    [ Parcă cea mai potrivită cu așezarea trișulei în tabloul Sfintei Treimi este Chakra a 7-a, având formă de nimb și fiind pusă deasupra creșetului.

Dar uitați-vă ce lucruri interesante: chiar AUM are formă de șarpe cu trisulă deasupra, dar un șarpe format dintr-o trishulă în față (iar TRISHULA este la rândul ei un AUM întors). AUM pare a fi un șarpe cobra încoronat.

274 <https://en.wikipedia.org/wiki/Chakra#Ajna>, joi, 8 octombrie 2015.

275 <https://en.wikipedia.org/wiki/Chakra#Sahasrara>, joi, 8 octombrie 2015.

228 228.png

Dar și forma grafică a numărului lui antihrist, celebrul 666, îl limba greacă, limba originală a apocalipsei este foarte sugestivă:

ca și cum ar fi numele lui Hristos (HS = χς), în care se bagă un șarpe ξ (foarte asemănător cu AUM sau TRISHULA), pârâșul sau clevetitorul (=diavolul). Cum l-a înșelat diavolul pe bietul Părintele Arsenie Boca să pună deasupra unei Persoane dumnezeiești, în tabloul Sfintei Treimi, tocmai pecetea și furca dracilor, adică chiar emblema îndrăcirii, sau pecetea lui antihrist! Nici antihrist nu va îndrăzni să își pună pecetea pe vreuna din Persoanele Sfintei Treimi. El o va pune doar pe oamenii ce se vor lepăda de Hristos. – n.n. ]

                                    [ vedem că prin orice cărare, semnul adăugat de Părintele Arsenie Boca, ne readuce tot la „AUM”. Iar chakrele simbolizate de Trishula reprezintă tocmai stagiul de vrăjitorie la care ajunsese sfinția sa prin înșelarea că este un ales și face minuni pentru Hristos. Observăm, de asemenea că, după cum la noi, Ortodocșii, Sfânta Cruce este simbolul de taină al Troiței (Sfânta Treime, Dumnezeu „Ὁ ὤν CEL CE ESTE”), așa, la păgâni, trisula este legată de simbolul esoteric „AUM” (treimea creării și menținerii distrugerii). – n.n. ]

X. Alte semnificații

Trishula poate uneori desemna, de asemenea, simbolul budist a triratna.

Zeița Durga deține o trishula printre alte arme și atribute ale mâinilor ei și la echiparea ei, a primit arme cerești atât de la Shiva cât și de la Vishnu.

În Nepal, trishula este simbolul electoral al Partidului Comunist din Nepal.

Un cuvânt asemănător, Trishul, este cuvântul romani 276 pentru “cruce”.

In Yu-gi-oh! Trishula este un monstru care poate alunga câte 1 card din mâna (viitorul), câmpul (prezentul) și cimitirul (trecutul) adversarului.

                                    Ca să ne poată păcăli, hindușii (și dracii care i-au insuflat pe ei și l-au înșelat pe Părintele Arsenie Boca prin vedenii), prezintă chakrele ca pe niște porți energetice științifice asociate unor părți din trup, cu rol în echilibrarea lui, comunicarea lui cu exterioriul și în sănătate. Astfel, pentru a ne atrage spre practicarea hinduismului, le descriu ca făcând parte din fire și că ar putea fi folosite de orice om, indiferent de credință, fără implicație religioasă, cum adeseori spun chiar ei „yoga este un fel de spălat pe dinți” (ei desigur nu

276 Limba țigănească.

229 229.png

adaugă și continuarea: Psa 3:7 Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert; dinții păcătoșilor ai zdrobit. :8 A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău, binecuvântarea Ta.) De aceea le prezintă în demonofanii, sau le predau la ucenici sub formă de scheme sau simboluri diavolești (și au libertatea să le poată adăuga și la aparițiile înșelătoare ce imită Sfinții, dacă le dai dreptul la aceasta prin dorința de a primi vedenii și mentalitatea ecumenistă. Aceasta o fac ei ori constrânși de Dumnezeu – ca cel treaz cu mintea să își dea seama că este înșelat, ori îngăduit de Dumnezeu – 1Co 11:19 Căci trebuie să fie între voi și eresuri, ca să se învedereze între voi cei încercați. Diavolii doresc să transmită lumii ideea ecumenistă că se poate practica orice religie + yoga fără consecințe, pentru a o înșela, în mod ocult să o facă păgână și să o pregătească pentru venirea lui antihrist).

                                    În realitate, însă, fiecare chakra este legătura cu un zeu (drac) ce pune prin ea, ca printr-un zapis, stăpânire și pe trup și pe suflet. Așadar când citiți chakra tâlcuiți înțelepțește pecete demonică. Aceasta se imprimă în om fie direct prin invocarea zeilor cu ajutorul mantrelor dedicate fiecăruia (și/sau prin meditație și/sau imaginație caracteristice), fie indirect prin învoirea cu ideea că cele de mai sus n-ar fi dăunătoare (datorită propriei credințe nelămurite). Pentru a nu fi influențați de bioenergie (vrăji) și vederea simbolurilor ce o transmit, trebuie să înțelegem că singurul mod de a ne vindeca firea (și nu doar de a sădi în noi un confort înșelător) este a practica ascetica și mistica Ortodoxe, fiind singurele insuflate de Duhul Adevărului, neabătându-ne de la porunci, dogme și credință. Orice alt mod de a lucra asupra voinței, poftei, mâniei, rațiunii, simțirii, inimii, minții, trupului prin orice religie, cât de superioară ar părea ea, nu numai că nu o vindecă, ci o îmbolnăvește mai rău sădind fie plăcerea senzuală de sine, fie plăcerea sufletească de sine, fie amândouă, rodind avarieri grave, uneori ireversibile.

                                    Vă dăm mai jos un tablou sugestiv, care arată ce sunt de fapt chakrele, atunci când nu mai sunt ascunse în mod ocult, prin simboluri. Vă rugăm să observați că fiecare din ele este locuită de un drac.

230 230.png

Mai jos: Trishula brought as offerings to Guna Devi, near Dharamsala, Himachal Pradesh. (Trisule aduse ca ofrande 277 la Guna Devi, aproape Dharamsala, Himachal Pradesh.)

                                    Dar trisula este purtată pe capul înconjurat de nimb și de zeii hinduși:

277 Ce sinistru câmp idolatru, față de pădurea de Sfinte Cruci ce o reprezintă Cimitirul sau dormitorul unde așteaptă cei adormiți în buna credință învierea.

231 231.png

                                    După cum vedem, adaosul acestui semn hindus, datorat fie pregătirii din tinerețe a pictorului, după cum singur mărturisește 278 , fie vedeniilor sale, după cum susțin ucenicii săi, face ca în icoana de mai sus Numele cel Sfânt al lui Dumnezeu Sfânta Treime să fie reprezentat ca inferior, sub simbolul idolatru al lui AUM sau al trishulei.

                                    Unii au zis că acest semn la Drăgănescu nu ar fi AUM sau Trishula, ci limbile ca de foc ale Sfântului Duh. Dar Părintele Arsenie Boa picta altfel limbile de foc de la Cincizecime, dându-i și acesteia o tentă ecumenistă, fiindcă iar vedem bazilica San Pietro, printre Sfintele Biserici Orto

278 Aveam problema voinței în stăpânirea simțurilor. Mai mult chiar, mă preocupa, studiind mistica comparată a diferitelor religii superioare, ca să văd prin proprie experiență, cât se întinde sfera voinței în domeniul vieții sufletești și biologice. Mă interesa să văd dacă e adevărat ce afirmă cărțile asupra actelor reflexe, și asupra instinctelor, că anume sunt independente de voință și controlul conștiinței. Experiența mea personală însă mi-a dovedit că acțiunea voinței și a conștiinței se poate întinde și peste instincte și actele reflexe după o oarecare variabilă. Mă ajutau la aceste adânciri și studiile ce le făcea pe vremea aceea Mircea Eliade la Calcutta, trimis de Universitatea din București, pentru studii orientalistice. Iar parte de studii le tipărea în Revista de filosofic din București, și-mi parveneau pe această cale                                   

Autobiografia Ierom. Arsenie. R. Vâlcea. 17 iulie 1945 citat din cartea Biserica de la Drăgănescu – “Capela Sixtină” a Ortodoxiei românești “O smerită mărturisire ortodoxă de credință exprimată plastic”, Deva, 2005, p. 11.

232

4. ATAC PĂGÂN ASUPRA PERSOANEI. DESPRE „LIMBI CA DE FOC”
232

                                    În locul Trishulei din tabloul de la Drăgănescu sau atacul păgân al Părintelui Arsenie Boca asupra Persoanei

Luc 8:10 El a zis: Vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, iar celorlalți în pilde, ca, văzând, să nu vadă și, auzind, să nu înțeleagă.

                                    Unii din ucenicii șocați ai Părintelui Arsenie Boca, s-au forțat „ca văzând să nu vadă” Trishula dracilor în tabloul Sfintei Treimi și au declarat cu vehemență că acele trei semne ar fi:

Fap 2:3 limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei.

                                    Iată ce s-a răspuns la această prejudecată:

                                    Unii au crezut că pe nimbul reprezentării Sfintei Treimi, deasupra numelui Sfântului Duh, ar fi simbolul Sfântului Duh, aducând ca argument:

Evr 12:29 Căci „Dumnezeul nostru este și foc mistuitor”.

                                    Dar acest cuvânt se referă la întreaga Sfântă Treime, deci nu pot fi o distincție doar pentru Sfântul Duh.

                                    Iar cuvintele:

Fap 2:3 Și li s-au arătat, împărțite, limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei.

se referă la Sfinții Apostoli, iar nu la Persoana Sfântului Duh. Cum să șadă Sfântul Duh deasupra Sfântului Duh? Aceasta ar fi tot o mare hulă, care ar însemna că ori sunt două Persoane ale Sfântului Duh, Una care trimite harul și alta care primește limba de foc, ori Sfântul Duh nu este Dumnezeu, fiindcă este circumscris, deci există doar un loc în care se află și deasupra căruia se poate trimite o limbă de foc, harul Sfântului Duh. Dar cum să aibă nevoie Sfântul Duh să primească harul Sfântului Duh, în chip de limbi de foc, dacă este chiar harul Lui și El este Dumnezeu fără hotar, deci necircumscris?

                                    Oribile hule, concluzii eretice de la o pictură necanonică. Acestea să nu fie în veac printre ortodocși!

                                    Poate că unii, din dorința de a găsi scuze Părintelui Arsenie Boca, ar spune că acel semn, este totuși indiciu că Sfântul Duh trimite harul Sfântului Duh.

                                    Dar nici așa nu este canonic. Iată de ce:

                                    Citim în Pidalion (Sfântul Nicodim Aghioritul, †Neofit, Patriarh al Constantinopolului, †Neofit Scriban, et alii, Pidalion, cârma Bisericii Ortodoxe, Ed. Credința Strămoșeasc, s.l., 2 2007, verificat după cel de la Sfânta Mănăstire Neamț, 1844, în fotocopie caractere chirilice, după exemplarul Părintelui Cleopa Ilie, p. 241):

Trebuie a ști și aceasta: că de vreme ce sfântul sinodul acesta la multe locuri zice, că ceea ce arată Scriptura, și Evanghelia prin graiuri, aceea înfățișează zugravul prin Icoane; pentru această pricină zugravii trebuie bine a lua aminte, și a ști mai întâi ce zice Scriptura și Evanghelia, ca să zugrăvească Icoanele după înțelegerea Sfintei Scripturi. Sau de nu știu ei, să întrebe pe cei ce știu ca să se învețe, și să nu zugrăvească unele în loc de altele, și de multe ori încă prea necuviincioase și împotriva Evangheliei. [ … ]

Acestea și alte asemeni necuviințe închipuiesc zugravii din neștiință și din rău obicei, ci îndrepteze-se, silindu-se încă a se face buni și iscusiți zugravi, ca Icoanele cele ce se fac de ei, să aibă asemănare cu aceia ale cărora sunt chipurile, precum poruncește sfântul sinod acesta, și nu a fi oarecare grozăvii neasemănate.”

                                    Iar în Pravila Bisericească (Ierom. Nicodim Sachelarie, Pravila bisericească, Ed. Parohia Valea Plopului, Jud. Prahova, 3 1999.):

927. -“însuși Dumnezeu, Cel ce dintâi a născut pe Fiul Său, Unul Născut și Cuvântul Lui, icoana Lui cea vie, naturală și chip cu totul asemenea veșniciei Lui (Colos, l, 15; II Cor. 4, 4; Ev. 1, 3). Dumnezeu a făcut apoi pe om după chipul și asemănarea Sa (Fac. 1, 26-27). Adam a văzut pe Dumnezeu și a auzit sunetul pașilor Săi, umblând după amiază și s-a ascuns în

233 233.png

paradis (Fac. 3,8). Iacov a văzut pe Dumnezeu și s-a luptat cu El (Fac. 32, 25-32). însă este clar că Dumnezeu S-a arătat lui ca om. Moise a văzut ceva ca spatele omului (Ex. 33, 23). Isaia L-a văzut ca pe un om șezând pe tron (Is. 6, 1). Daniel a văzut asemănare de om și ca un fiu al omului, venind spre Cel bătrân în zile (Daniel 7, 13). însă nimeni n-a văzut firea lui Dumnezeu (Ioan 1, 18; I Tim. 6,16) ci numai chipul și icoana Celui care avea să vie, deoarece Fiul și Cuvântul cel nevăzut al lui Dumnezeu avea să se facă om cu adevărat, pentru ca să Se unească cu firea noastră și să Se arate pe pămînt… Avraam a văzut pe Dumnezeu (Gen. 17, 1) dar nu firea lui Dumnezeu, căci “pe Dumnezeu nu l-a văzut nimeni niciodată” (Ioan 1, 18), ci icoana lui Dumnezeu și căzând la pămînt i S-a închinat,”

                                    Așadar, reprezentarea lui Dumnezeu, se face după cum El însuși S-a arătat și nu amestecând între ele descoperirile fiindcă li se schimbă sensul duhovnicesc pe care a vrut să ni-l arate Dumnezeu. La stejarul lui Mamvri Sfântul Duh nu poate fi reprezentat ca porumbel, sau manifestându-se prin trimiterea de limbi de foc, fiindcă nu este conform cu cele scrise în Sfânta Scriptură.

                                    Iar tridentul pictat deasupra numelui lui Dumnezeu, nu este tot una cu limbile de foc. Vă lăsăm să apreciați dumneavoastră prin alăturarea imaginilor. Cu ce seamănă mai mult semnul din tabloul Părintelui Arsenie Boca: cu o limbă de foc, pictată în Sfintele Icoane Ortodoxe sau cu tridentul lui Shiva/semnul OM (AUM) din hinduism?:

1. Limbile ca de foc, din Sfintele Icoane Ortodoxe ale Pogorârii Sfântului Duh:

234 234.png

2. Semnele (ca niște furculițe sau trisule și nu ca niște limbi de foc, cum vedem mai sus în Iconografia Ortodoxă) adăugate de Pr. Arsenie Boca în tabloul sfinției sale despre Sfânta Treime, tocmai deasupra Numelui Cel Sfânt al lui Dumnezeu (ca și cum ar avea nevoie de vreo completare, tocmai numele Persoanei Duhului Sfânt. Nu este și aceasta o sugerare tocmai a ereziei numită Filioque, care vrea să spună că Duhul Sfânt este mai mic, și decât Tatăl și decât Fiul, fiindcă are două cauze, și de aceea are nevoie de completare la numele Său de Dumnezeu „Cel ce este”? Aceasta ar fi în prelungirea concepțiilor uniate ale sfinției sale, prezente atât de evident la Drăgănescu. Să nu fie aceasta în veac, Amin!):

1. Trishula lui Shiva:

2. AUM (OM), partea din acest cuvânt care este comună pentru aproape toate limbile:

235 235.png

3. Chakrele 6 și 7, în culoarea vrăjitorească violet, ce vrea să înlocuiască jertfa lui Hristos (sau dăruirea smerită = atotputernicia lui Dumnezeu) cu posesia egoistă a celorlalți și a puterii diavolești ( Fac 3:4 Atunci șarpele a zis către femeie: „Nu, nu veți muri! :5 Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul” desigur că aceștia sunt ochii deschiși ai lui Shiva) și semnul lui antihrist (al treilea):

4. Iar limbile ca de foc din tabloul Pogorârii Sfântului Duh (cu tentă ecumenistă prin pictarea teoriei ramificațiilor în care este inclusă și bazilica San Piedro printre ramuri), pictate chiar de Părintele Arsenie Boca la Drăgănescu, sunt acestea:

236 236.png

Așadar cu ce seamănă mai mult semnul adăugat de Pr. Arsenie Boca deasupra numelui lui Dumnezeu? Cu o limbă ca de foc sau cu o trisulă, semnul lui antihrist, adăugat în numele lui Dumnezeu?

237 237.png

                                    Ca să vedeți că diavolii dau vedenii hulitoare la adresa Sfintei Treimi tocmai prin semnele de mai sus și hindușilor originali (nu numai Părintelui Arsenie Boca), să priviți acest tablou păgân de mai jos. În el se arată contopirea persoanelor adormite prin hipnoză și dizolvarea lor în impersonal, care este dorința cea veche și nebunească a dracilor de a ne distruge.

                                    De aceea și scopul tehnicilor yoga este de a forța în chip practic omul spre înrobire prin anularea personalității. Pentru aceasta ele accentuează asemănarea dobitocească (ce ne-a venit deja prin cădere, când mintea s-a pus în slujba simțirii) prin poziții ce imită animalele și pun mintea în hipnoză prin imaginație, concentrarea cultivată la trup și invocarea demonilor prin mantre.

                                    Pentru a ne convinge că aceasta este binele suprem, arhiconii care au inventat și calea yoga instituie (prin insuflările și vedeniile lor) teoria fericirii prin neantizare sau a prefacere a Atmanului – persoana – în Brahman – impersonalul ridicat la rang de dumnezeu suprem. Și yoghinii vor să se unească cu dumnezeul lor, dar crezându-l impersonal încearcă să se asemene cu el și se forțează pentru a se depersonaliza, devenind mai întâi dependenți de gurușii lor. Ei cultivă și își doresc din toată inima să fie împlinită în ei contopirea cu Nirvana (mai rea ca nimicul) și lucrează împotriva firii pentru dobândirea ei.

                                    Din fericire Dumnezeu susține firea și nu se nimicesc, ceea ce ar fi cea mai de pe urmă răutate, dar în schimb, respectându-le propria lor alegere, îi părăsește (Dumnezeu întărește libertatea persoanei, o respectă și niciodată nu ne forțează). Astfel că ei se îndrăcesc, diavolii punând stăpânire pe persoanele lor pe care chiar yoghinii le-au dorit anulate, chemându-i cu osârdie și forțându-și trupul spre năluciri și senzații tari. Această știință demonică a îndrăcirii au dezvoltat-o diavolii după cercetarea firii omenești fiindcă nimic nu urăsc mai mult decât persoana, singura capabilă de iubire și libertate. Persoanele sunt chipul Persoanelor dumnezeiești, ele asigură firea omenească și îngerească cu posibilitatea de a iubi sau a urî. Dacă dobândesc prin lucrare asemănarea cu Suprema iubire (care este Taina Tainelor din Sfânta Treime și rostul întrupării și jertfei Fiului lui Dumnezeu pentru noi) atunci iubesc. Dacă se îndreaptă cu plăcerea spre sine, fie prin simțuri înspre trup, fie prin dorința de a deveni dumnezei cu puteri autonome, fără de Hristos, înspre suflet, atunci urăsc, devenind asemenea dracilor și înrobiți lor.

                                    Semnele arătate de draci și folosite de Părintele Arsenie Boca și hinduși în picturile lor numite Trishula și AUM, sunt simbolul precis al antitreimii antipersonale diavolești. Cu alte cuvinte ele simbolizează răul suprem: Impersonalul (numit de hinduși prin zeificare Brahman – inventat de arhiconi ca să înlocuiască firea Dumnezeiască). El este considerat superior lui Trimurti (Treimea supremă a răului păgân formată din Brahma, Vishnu, Shiva – care sunt inventați de draci, ca să înlocuiască în chip ironic și hulitor pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh). Astfel că aceste semne, ce înlocuiesc Sfânta Cruce (fața Sfintei Treimi către noi – de aceea numită și Troiță) sunt unele din cele mai agresive peceți ale lui antihrist și hule supreme la adresa Dumnezeului Suprema iubire, Făcătorul, Atotțiitorul și Mântuitorul nostru.

                                    Acest atac direct împotriva persoanelor (și indirect împotriva lui Hristos și a Sfintei Treimi) este făcut și de înlocuirea în pictură a persoanelor sfinte cu persoana pictorului înrobit de vedenii, prin reprezentarea asemănării cu sine (sau a tuturor trăsăturilor fizionomice ale autorului), dar cu păstrarea numelui sfântului:

238 238.png

                                    Și multe altele…

239 239.png

                                    Această abatere gravă de la Sfintele Canoane duce la dizolvarea importanței unicității irepetabile a fiecărei persoane. Pasul următor este relativizarea și, în final, aneantizarea tuturor persoanelor. De aceea este cel mai mare atac la adresa Sfintei Treimi. Aceasta este, poate, cea mai gravă învățătură a Părintelui Arsenie Boca și rădăcina tuturor rătăcirilor. Persoanele se mai numesc ipostase tocmai pentru că ele susțin firea și îndreaptă activitățile firii, prin alegere, către ceea ce doresc [ Cuvântul IPOSTAS (ὑπόστασις greacă) înseamnă „suportul structurii” sau „substanța de bază”, și este realitatea fundamentala care susține orice altceva – n.n. ] .

                                    Iată ce ne învață Sfântul Cuvios Ioan Damaschin despre persoană:

Cele comune și universale sunt atribuite și celor particulare care sunt sub ele. Comun este ființa, ca specie, iar particular ipostasa. Este particular nu că ar avea o parte a firii, căci nu are o parte din ea, ci particular prin număr, spre exemplu: individul. Ipostasele se deosebesc prin număr și nu prin fire. Ființa este afirmată de ipostasă, pentru că ființa este desăvârșită în fiecare din ipostasele de aceeași specie. Pentru aceea ipostasele nu se deosebesc între ele în ceea ce privește ființa, ci în ceea ce privește accidentele, care sunt însușiri caracteristice, însușirile caracteristice, însă, aparțin ipostaselor și nu firii. Ipostasa se definește: ființa împreună cu accidentele. Pentru aceea ipostasa posedă comunul împreună cu particularul și existența în sine. Ființa, însă, nu există în sine, ci este considerată în ipostase. Prin urmare, dacă pătimește una din ipostase, atunci întreaga ființă pătimește, căci a pătimit ipostasa, și se spune că a pătimit în una din ipostasele ei. Dar nu este necesar ca să sufere toate ipostasele de aceeași specie cu ipostasa care suferă.[ 1 ]

[ 1 ] Sfântul Cuvios Ioan Damaschin, Dogmatica. Ed. cit., p. 89.

                                    Astfel că atacul împotriva persoanei avariază tot: firea și accidentele, comunul și particularul, existența în sine. Așadar, acest atac este sursa tuturor nefericirilor și ereziilor.

                                    Prin aceasta noi nu vrem să îl acuzăm pe Pr. Arsenie Boca că ar fi fost viclean și a făcut special propagandă hinduismului antitrinitar și antihristic.

                                    Problema vieții lui este marea amăgire. S-a luat după vedenii și pe acestea le-a și pictat. Noi nu vrem să îl acuzăm personal, ci să vădim învățăturile și pilda mincinoasă transmisă nouă, pentru a nu ne vătăma. Deci nu facem atac la persoană, ci dezbatem o învățătură de credință.

                                    Adevărul este cel mai important pentru mântuirea noastră, fiindcă El este Persoana lui Hristos și Singurul capabil să întărească persoanele în iubirea după asemănarea Sfintei Treimi, scopul întrupării Lui:

Ioan 17:15 Nu mă rog ca să’i iei pre ei din lume, ci ca să’i păzești pre ei de cel viclean. 16 Ei din lume nu sunt, precum și eu din lume nu sunt. 17 Sfințește-i pre ei întru adevărul tău; cuvântul tău adevăr este. 18 Precum pre mine m’ai trimis în lume, și eu i-am trimis pre ei în lume. 19 Și pentru dânșii eu mă sfințesc pre mine însumi, ca și ei să fie sfințiți întru adevăr. 20 Și nu numai pentru aceștia mă rog, ci și pentru cei ce vor crede prin cuvântul lor întru mine; 21 Ca toți una să fie; precum tu, Părinte, întru mine, și eu întru tine, ca și aceștia întru noi una să fie; ca să crează lumea că tu m’ai trimis. 22 Și eu slava care mi-ai dat mie, o am dat lor ca să fie una, precum noi una suntem; 23 Eu întru ei și tu întru mine, ca să fie ei desăvârșit întru una, și ca să cunoască lumea că tu m’ai trimis și i-ai iubit pre ci, precum pre mine m’ai iubit. 24 Părinte, pre cari i-ai dat mie voiesc ca unde sunt eu și aceia să fie împreună cu mine; ca să vază slava mea, care ai dat mie, pentru că m’ai iubit pre mine mai ‘nainte de întemeierea lumii. 25 Părinte drepte și lumea pre tine nu te-a cunoscut, iar eu te-am cunoscut, și aceștia au cunoscut, că tu m’ai trimis pre mine. 26 Și am arătat lor numele tău, și’l voi arăta, ca dragostea cu care m’ai iubit pre mine, întru dânșii să fie și eu întru ei.

                                    Faptul că tablourile pictate de preacuvioșia sa nu sunt canonice, ci au în ele semne păgâne, arată că vedeniile proveneau de la demoni și nu de la Sfântul Duh. La acestea se adaugă și învățăturile eretice clare pictate și scrise, de care s-a făcut cercetare amănunțită în acest studiu. Nu vrem să spunem prin aceasta că era păgân, ci doar un biet amăgit pe care dragostea ne îndeamnă să nu îl judecăm, dar nici să îl urmăm, ci doar să ne rugăm pentru el.

240 240.png

                                    Nu numai atât, dar Sfânta Biserică Ortodoxă nicicând nu a fost de acord să aibă în locașurile Sale picturi după vedenii personale, ci numai după Sfânta Tradiție.

A venit odată la Drăgănescu un ierarh de la Patriarhie, care i-a poruncit Părintelui Arsenie. să șteargă imaginile neortodoxe pictate in biserică. Părintele Arsenie i-a dat scule să șteargă ce nu-i convine, căci, zicea Părintele: „n-am pictat nimic, decât cu poruncă de Sus, pentru catehizarea poporului, care zace in întuneric”. De aceea, nu l-a putut înțelege intru totul nici Sorin Dumitrescu, un pictor, de altfel, talentat. Dar, pe lângă talent, mai trebuia ceva de Sus, pe care nu-l are oricine. Părintele Arsenie nu a pictat la metru pătrat, după tipare, ci cu descoperire de Sus, nu numai cu documentație; ci mai ales cu rugăciune și post și, uneori, vorbind cu sfinții pe, care ii picta. [ 1 ]

[ 1 ] Pr. Petru Vamvulescu, Părintele Arsenie Boca MĂRTURIA MEA, s.Ed., Arad, 2012, pp. 35-36.

Sfântul Sinod de la Cartagina CANONUL 91, 87

A plăcut, ca pretutindenea, prin țarini, și prin vii, altare ca cum spre pomenire de mucenici făcute, întru care nici un trup, ori Moaște (rămășițe) de mucenici, se arată a fi învistierite, de este cu putință, de episcopii cei de loc să se răstoarne. Iar de nu se iartă aceasta pentru gâlcevile publicului, gloatele să se sfătuiască, să nu se adune la locurile acelea. Și acei ce cugetă drept, cu nici o superstiție (credință deșartă) să se lege de acest fel de locuri. Și cu totul nici pomenire de mucenici să se săvârșească, de nu cumva ori vreun trup, ori oarecare rămășițe vor fi, ori din vechime se predanisesc. Iar câte prin visuri, și prin zadarnice descoperiri ale unor oameni, oriunde se află altare așezate, cu tot chipul unele ca acestea se vor netrebnici. [ Sinod 7, can. 9 ]

TÂLCUIRE

Oarecare ca cum pentru evlavie, ori pentru oarecare vedenii, și zadarnice descoperiri ce le-au văzut în vis zideau case de rugă în nume de mucenici, prin țarini, și prin vii, pentru aceasta canonul acesta rânduiește, că, dacă în acest fel de jertfelnice, nici trup întreg, nici bucăți de trupuri, și rămășițe (Moaște) de mucenici se află învistierite, sau să fie veche predanie, că s-au aflat cândva. Adică, dacă nici cu sfinte mucenicești Moaște s-au sfințit, nici prin obișnuita rugăciune a arhiereului, sau a iereului s-au zidit. Atunci să se risipească, de se va putea. Ori de o popresc aceasta gloatele; atunci pe ele trebuie a le înțelepți și a le sfătui arhiereii, ca să nu se adune într-însele cu evlavie, nici să se amăgească cu disedimonie (credință deșartă) și înșelăciune, că s-ar fi zidit din dumnezeiasca descoperire; [ „că diavolul întuneric fiind, de multe ori se închipuiește în îngerul luminii, după dumnezeiescul Pavel, ca să amăgească sufletele oamenilor” (II Corinteni: 11,14) ] , ci nici pomeniri de mucenici să săvârșească într-însele. Ci dimpotrivă, cu tot chipul să se netrebnicească, și de la evlavie să se scoată. [ 1 ]

160. -“Așijderea, s-a hotărât, ca pretutindenea, altarele, (bisericile) cînd sînt ridicate prin țarini sau vii, ca și cum ar fi întru pomenirea mucenicilor, însă, în ele nu se dovedește a fi așezat vreun trup și nici moaște ale mucenicilor, de este cu putință, să se distingă de episcopii locului; iar, dacă aceasta nu se poate face din cauza tulburării poporului, totuși oamenii să fie sfătuiți să nu se mai adune acolo și pentru ca cei drept credincioși să nu se lege de aceste locuri, înșelați fiind de vreo superstiție, acolo să nu se săvârșească nicidecum pomenirea mucenicilor, decît numai dacă ar fi vreun trup sau rămășițe (de ale mucenicilor), sau dacă s-au predanisit din vechime, în chip sigur, cum că acolo a fost locuința, moșia, sau locul patimilor vreunui mucenic. Toate altarele (bisericile) care se ridică undeva în urma visurilor și ale falselor descoperiri ale unor oameni de rând, în tot chipul trebuiesc distruse” -Cart. 83                                    [ 2 ]

[ 1 ] Sfântul Nicodim Aghioritul, †Neofit, Patriarh al Constantinopolului, †Neofit Scriban, et alii, Pidalion…, Ed. cit., p. 383.

[ 2 ] Ierom. Nicodim Sachelarie, Pravila bisericească, Ed. Parohia Valea Plopului, Jud. Prahova, 3 1999.

                                    Nu înțelegem de ce se comentează atât de intens acest semn, negreșit hulitor, al trisulei, care este doar prima etapă în dezvăluirea rătăcirilor de la Drăgănescu, uitându-se cu totul de toate celelalte abateri grave din pictura Părintelui Arsenie de la Prislop, care vădesc caracterul

241 241.png

demonic al vedeniilor: pictarea ereticilor cu nimb, considerarea romano-catolicismului ca o ramură a Sfintei Biserici prin pictarea clădirii San Piedro ca fiind Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică, și reprezentarea obsesivă a propriului chip al pictorului, a asemănării cu sine a tablourilor, trecând peste teologia icoanei care ne învață că Sfințenia chipurilor depinde de asemănarea cu Persoana sfântă pictată (nu cu pictorul) și de prezența numelui acelei persoane, nealterat? Nu este oare aceasta o trecere cu dinadinsul peste evidențe, doar de dragul apărării unei prejudecăți? Chiar dacă nu vor să confirme evidența că semnul pus deasupra numelui lui Dumnezeu (și ce semn ar putea oare îmbogăți numele lui Dumnezeu, însăși adăugarea este un semn de necunoaștere a teologiei numelor lui Dumnezeu și Sfintelor Icoane) este unul păgân, de ce nu vorbesc de celelalte lucruri ce nu se mai pot răstălmăci?

                                    Oare dacă Pr. Arsenie Boca se considera la fel de sfânt la înfățișare cu Domnul Nostru Iisus Hristos, cu Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul, cu Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și cu ceilalți în locul cărora s-a pictat pe sine, noi suntem obligați să credem aceasta? Și dacă înlocuiește icoana lui Hristos cu icoana sa, nu este aceasta lucrarea celui care va vrea să se pună în locul lui Hristos, adică a lui antihrist?

                                    Această asemănarea a picturii cu autorul ei corespunde cu ideologia pictorului Bisericii Drăgănescu [ 1 ] :

O greutate a chipului Domnului Hristos o mai constituia și etnicitatea pictorilor. Grecii puneau, în mod reflex, ceva din etnicul și clasicitatea artei lor; ceea ce caracterizează stilul bizantin până astăzi. Perioada Renașterii chiar a pus preț pe această etnicitate a pictorilor în reprezentarea chipului Domnului Hristos. Domnul Hristos seamănă cu pictorul și cu naționalitatea lui. Exemplul cel mai izbitor al genului l-a dat un pictor ungur, Muncaci: Iisus înaintea răstignirii, privind pe cei doi tâlhari răstigniți deja. Operă de mare valoare cu subiect religios. Chipul bisericesc al Pantocratorului caută, cum cere Hegel în Estetica lui, un chip universal al omului, al tuturor oamenilor, de toate neamurile. Toate neamurile, toți oamenii să-și recunoască în El chipul lor de obârșie, chipul devenirii lor eternitate. Grea temă și poate cea mai grea a picturii. Leonardo da Vinci a prins această notă în Cina cea de Taină, într-un desen, dar în pictură n-a mai prins îndeajuns această rezolvare. Michelangelo a izbutit acest chip universal al omului, în chipul lui Adam, la creație. [ 2 ]

                                    Însă este contrară învățăturii Ortodoxe:

Iar închinăciunea cea cu atârnare și cu ținere, de mijloc fiind, între cea slujitorească și între cea fără împărtășire, aceasta chiar se dă Sfintelor Icoane, se zice însă cu atârnare, fiindcă Icoana (adică chipul), nu se zice de sineși, ci către oarece, și cu atârnare; că chipul este chip al celui ce se închipuiește. Drept aceea pentru atârnarea aceasta și ținerea ce are către cel ce se închipuiește după asemănarea ipostasului adică, și după numele cel scris pe ea, împreună se cinstește și împreună se închină cu cel închipuit, cu o închinăciune adică, de același nume însă și împărtășitoare, și aceasta nu după toate și fără schimbare, precum zice Teodor Studitul în epistolia cea către Atanasie. Că lui Hristos celui închipuit slujitorește precum am zis ne închinăm, iar chipului Lui cu atârnare pentru ținerea cea către Acela; asemeni și însuși Sfinților și trupurilor lor, ca unor slujitori și robi ai lui Hristos ne închinăm cu închinăciune cuviincioasă slugii, pentru apropierea lor cea către Hristos, iar Icoanelor lor cu atârnare ne închinăm pentru ținerea ce au ele către dânșii, din asemănarea ipostasului lor, și din numele lor cel scris pe ele, precum sinodul cel mai de sus din vremea lui Nicolae patriarhul au rânduit; [ … ]

Sfintelor Icoane nu se închină oamenii pentru materie, ci pentru asemănarea ce au cu cel închipuit pe ele. Drept aceea Părinții acestui sfânt sinod în oarecare voroave a lor, au zis, că lemnele închipuirii Crucii, când se vor strica se ard. Și zugrăveala Icoanelor și chipul când se va strica desăvârșit, scândura se arde ca un lemn prost; unii însă pentru evlavie le îngroapă. Sfintele Icoane nu trebuie a se unge cu Sfântul Mir, [ … ]

Pentru că noi nu ne închinăm lor pentru că sunt miruite, sau pentru că sunt sfințite cu rugăciuni, ci îndată ce vedem chip Sfânt, fără a cerceta măcar despre Mir și rugăciune, ne închinăm lui, și pentru numele Sfântului, și pentru asemănarea ce are cu acela a căruia este

242 242.png

chipul. [ … ] Acestea și alte asemeni necuviințe închipuiesc zugravii din neștiință și din rău obicei, ci îndrepteze-se, silindu-se încă a se face buni și iscusiți zugravi, ca Icoanele cele ce se fac de ei, să aibă asemănare cu aceia ale cărora sunt chipurile, precum poruncește sfântul sinod acesta, și nu a fi oarecare grozăvii neasemănate                                    [ 3 ]

                                    Analizând, așadar, cum este pictura Părintelui rsenie Boca, vom descoperi și de unde proveneau vedeniile sfinției sale și cine erau „sfinții” pe care îi picta și cu care vorbea. Mai mult, va fi pentru noi evident și dacă celelalte învățături (scrise) ale sfinției sale au fost sau nu Ortodoxe, dacă putem sau nu a le urma, fiind insuflate de același duh și având același mesaj ca și cele pictate, doar că cele din urmă au fost prelucrate printr-o experiență și meditație stăruitoare în ele de toată viața:

Pentru că pictura bisericii de la Drăgănescu are o desăvârșită asemănare cu Părintele nostru Arsenie, suntem deplin îndreptățiți să credem că aceasta ne vorbește și ne va vorbi de acum înainte, pentru totdeauna în locul Sfinției Sale [ 4 ] .

                                    După cum vedem, biserica de la Drăgănescu nu seamănă cu Maica Domnului, cum ar trebui, ci cu Părintele Arsenie Boca. Prin ea nu ne vorbește Hristos, ci acela care s-a pictat pe sine în locul Mântuitorului.

                                    Aceasta nu este o frază metaforică, nu este o figură de stil, ci surprinde esența picturii de la Drăgănescu. Pentru aceasta vă recomandăm să priviți fără prejudecată studiul de mai jos, să vă convingeți că biserica de la Drăgănescu este pictată de autorul ei cu diferite fotografii despre sine ale sfinției sale din diferite etape ale vieții. Este impresionant că nici o fotografie ce ne-a rămas cu sfinția sa nu lipsește de pe pereții bisericii. Se pictează ca Sfântul Vasile cel Mare, ca Sfântul Paisie de la Neamț, ca Sfântul Ioan Botezătorul, ca Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, ca Sfântul Mucenic Nestorie și în foarte multe locuri ca Mântuitorul lumii. Mesajul este cam așa: eu (autorul picturii) țin locul Atotțiitorului                                   

                                    Așadar, dacă vrem să-l cunoaștem cu adevărat pe preacuvioșia sa, să studiem tablourile din ea, să le comparăm cu Sfintele Icoane (cu teologia și canoanele lor insuflate de Sfântul Duh). Dacă vor fi la fel să le cinstim, dacă cele dintâi vor fi doar altfel (din neștiință) să le dezvăluim greșelile și să nu le repetăm, ca să nu cădem din har, însă, dacă cumva… se vor împotrivi Adevărului… să înțelegem că și Părintele și duhul ce l-a inspirat nu sunt după voia lui Dumnezeu și, cu milă înțelegătoare, dar și cu tărie, să le respingem fățiș, ca să nu ne pierdem mântuirea.

[ 1 ] Și practicii sfinției sale de a se uita mult în oglindă, din motive religioase, după mărturisirea Părintelui Profesor de mai sus                                   

[ 2 ] Biserica de la Drăgănescu – „Capela Sixtină” a Ortodoxiei românești „O smerită mărturisire ortodoxă de credință exprimată plastic”, Deva, 2005, p. 16. Probabil se socotea pe sine chipul universal al omului, un nou Adam, închinând întreaga compoziție, vieții sale. De aceea pune și mucenicia Sfântului Cuvios Mărturisitor Ștefan cel Nou, ca cel prăznuit de ziua morții lui, fiindcă vedeniile icoanelor (ucenicii susțin că a pictat ce a văzut în vedenii) vorbeau despre sine și concepția sa personală hinduso-greco-catolică despre univers. Ce duh le insufla?

[ 3 ] Sfântul Nicodim Aghioritul, †Neofit, Patriarh al Constantinopolului, †Neofit Scriban, et alii, Pidalion, cârma Bisericii Ortodoxe, Ed. Credința Strămoșească, s.l., 2 2007, verificat după cel de la Sfânta Mănăstire Neamț, 1844, în fotocopie caractere chirilice, după exemplarul Părintelui Cleopa Ilie, pp. 240-243.

[ 4 ] †PS Daniil Stoenescu, episcop locțiitor al Daciei Felix, Biserica de la Drăgănescu – „Capela Sixtină” a Ortodoxiei românești „O smerită mărturisire ortodoxă de credință exprimată plastic”, Deva, 2005, 193.

2 gânduri despre „Biserica din Drăgănescu – o sinteză a învățăturilor Părintelui Arsenie Boca”

1. OpenMind spune:

22 iunie 2015 la 11:09

243 243.png

In legatura cu simbolul din aureola Sfantului Duh, interpetarea dvs este gresita, dovada se afla chiar in scrierile parintelui Arsenie Boca. „Duhul, focul – căci Dumnezeu e numit și „foc mistuitor” (Evrei 12,29), a devenit o realitate interioară așa de ascunsă, încât marea mulțime a creștinilor nici nu se mai întâlnesc cu El” (ingerul cu cadelnita de aur). Nu e singurul citat din carte in care parintele spune ca Duhul Sfant e „foc”. ce-a desenat acolo nu este un simbol hindus cu o flacara… parintele era impotriva hinduismului, a pictat și yoga la sectiunea „lozincile iadului”. asta vine ca o dovada și impotriva acuzei ca parintele era practicant de hatha yoga. Deci reprezentarea din pictura este pentru a sublinia ca Duhul Sfant este „foc”, și ca acela este Duhul Sfant din Sfanta Treime, in reprezentare. Si chiromantia e in cel mai rau caz o superstitie, e pur și simplu interpretarea unor linii din palma dupa niste teorii, o fac și copiii din joaca…poate era parintele curios in tinerete daca intradevar e o legatura intre trasaturile de personalitate ale oamenilor și liniile din palma, dar nu implica nimic demonic asta. E ca și cum ar scrie intr-o carte ca oamenii cu nasul mare is destepti și ai vorbi cu oameni cu nasul mare sa vezi daca-s destepti. Am citit lucruri interesante aici dar cred ca ar trebui sa fiti mai echilibrat in analiza, adica sa studiati scrierile parintelui și sa vedeti ca el condamna de fapt multe lucruri de care e acuzat, inclusiv spiritismul și yoga. spiritismul il condamna și in pictura și in Cararea Imparatiei.

2. Adevărul Despre Arsenie Boca spune:

17 august 2015 la 15:16

E adevărat ce spuneți dumneavoastră: Părintele Arsenie Boca are scrieri în care combate hinduismul ca doctrină. Dar tot în scrierile sfinției sale vedem că susține hinduismul ca o excepție, fără a-l numi așa. La fel face și cu origenismul și cu ecumenismul, după cum puteți vedea în studiul despre ereziile scrise:

https://888adevarul8despre8arsenieboca8.wordpress.com/dreptul-canonic-ortodox/a-des-pre-ortodoxia-neindoielnica-a-credintei-celui-despre-care-se-trateaza/f-invataturile-eretice-scrise-ale-parintelui-arsenie-boca/

În legătură cu limbile de foc, v-am răspuns mai sus. Chiar dacă ar fi limbile de foc pictate fără talent, ca niște furculițe și nu ca niște limbi, tot ar sugera o erezie: că limbile de foc ar veni asupra Sfântului Duh. Nu numai atât, dar confundă arătarea Sfintei Treimi la stejarul Mamvri cu Cincizecimea, Pogorârea Sfântului Duh, ceea ce nu este canonic, căci se amestecă înțelesurile descoperite de Dumnezeu, diferite la fiecare arătare în parte. În prima se arată că cele Trei Persoane sunt Un Dumnezeu, iar în a doua se arată că Sfântul Duh se pogoară ca să ardă patimile, să aprindă inimile de dragostea lui Dumnezeu și să dea limbi de foc Apostolilor care să adune lumea în Adevărul și iubirea Dumnezeiască, ce curăță toate și le unește pe toate. Este ca și cum ar amesteca cineva mai multe texte din Sfânta Scriptură, din contexte diferite, și ar susține o idee eretică proprie, care nu are legătură nici cu un context nici cu altul, zicând că este adevăr dovedit din Biblie.

Vă rugăm să studiați mai întâi dogmatica Ortodoxă și apoi scrierile Părintelui Arsenie Boca, pentru a putea surprinde rătăcirile sfinției sale.

La o citire simplă, după aparențe, este un apologet ortodox, deoarece se declară așa, dar când începe să predea ortodoxia cum o înțelege sfinția sa, vedem cu stupoare că predă învățături date anatema de toate cele 7 sinoade ecumenice.

Pare că este împotriva ecumenismului, dar tâlcuind tabloul eretic pictat de sfinția sa despre Sfânta Biserică Luptătoare, susține că romano-catolicismul este o ramură a Sfintei Biserici Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească, reprezentată prin Vatican. Prin aceasta propovăduiește teoria eretică a ramificațiilor.

Mai mult, privirea în oglindă, de care vorbește Pr. Prof. Dorin Zosima Oancea, este foarte pregnant oglindită în tablourile de la Drăgănescu, în care s-a pictat pe sine la toate vârstele, după cum ați observat în studiul de mai sus. Nu credem că și-a luat fotografiile ca model, după

244 244.png

care s-a pictat ca Mântuitorul, Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul, Sfântul Ierarh Vasile cel Mare și ceilalți. Noi credem că prin această lucrare de a se privi în oglindă s-a îndrăgostit de sine și, de aceea, vedeniile demonice după care a pictat îl prezentau pe el însuși ca Mântuitorul lumii. Această asemănare cu sine a majorității tablourilor din Drăgănescu sunt doar o confirmare a practicii Hatha Yoga, de a se privi în oglindă, de care vorbea Pr. Prof. Dorin Zosima Oancea, combătută de Sfântul Nicodim Aghioritul:

De aceea rog pe Stăpânul meu să se depărteze de o dulceață deșartă și prihănită ca aceasta. Să nu ai oglinzi în Mitropolie, iar dacă ai, să le lepezi ca pe niște lucruri cu totul necuviincioase vredniciei tale dumnezeiești. Pentru că folosirea acestor oglinzi nu numai că pricinuiește multe căderi vrednice de mustrare, ci îi aruncă pe mulți în necuvioase și de râs îndrăgiri, asupra lor înșiși, ei devenind pilde ale veacurilor trecute.”

(Sfântul Nicodim AGHIORITUL, Paza Celor Cinci Simțuri, diortosită după ediția de la Sfânta Mănăstire Neamț, 1826 Ed. Egumenița, s.a., s.l., p. 131).

În privința ghicitului în palmă, ideea imprimării personalităților în dungile palmei și ea este îndoielnică, dar mărturia femeilor din sat ce ziceau „Hai la popa vrăjitorul!” și veneau buluc, nu îl arată doar ca un student al trăsăturilor psihice văzute în palmă, căci ele s-ar fi plictisit de astfel de studii științifice, ci ca unul ce le ghicea și sugestiona ce să facă în viață, vrăjindu-le și atrăgând astfel mulțimile la el. Vă rugăm nu răstălmăciți sensul cuvintelor Părinților, dacă doriți cu adevărat să aflați adevărul și nu doar de a demonstra o idee prejudecată răspândită prin mass-media că Părintele Arsenie Boca ar fi Sfânt.

Vă dăm, mai departe, pentru a vedea că susținea hinduismul, pe lângă practicarea lui de care singur mărturisește, și un text în care vrea să ne convingă despre reîncarnarea posibilă, ca o excepție, susținând-o cu citate din Sfânta Scriptură, răstălmăcite și schimbate (că Ilie s-ar fi prefăcut în înger, care s-ar fi prefăcut în Ioan, care s-ar fi prefăcut iar în înger), deși părea la început că atacă metempsihoza cu o tărie apologetică (dar, de fapt, o atacă numai la arătare și doar în automatismul ei):

https://888adevarul8despre8arsenieboca8.wordpress.com/dreptul-canonic-ortodox/a-des-pre-ortodoxia-neindoielnica-a-credintei-celui-despre-care-se-trateaza/h-din-invatatu…i-arse-nie-boca/

Nu numai atât, dar însuși Părintele Arsenie Boca confirmă cele spuse de Pr. Profesor Dorin Zosima Oancea:

Aveam problema voinței în stăpânirea simțurilor. Mai mult chiar, mă preocupa, studiind mistica comparată a diferitelor religii superioare, ca să văd prin proprie experiență, cât se întinde sfera voinței în domeniul vieții sufletești și biologice. Mă interesa să văd dacă e adevărat ce afirmă cărțile asupra actelor reflexe, și asupra instinctelor, că anume sunt independente de voință și controlul conștiinței. Experiența mea personală însă mi-a dovedit că acțiunea vo-inței și a conștiinței se poate întinde și peste instincte și actele reflexe după o oarecare variabilă. Mă ajutau la aceste adânciri și studiile ce le făcea pe vremea aceea Mircea Eliade la Calcutta, trimis de Universitatea din București, pentru studii orientalistice. Iar parte de studii le tipărea în Revista de filosofie din București, și-mi parveneau pe această cale.

Toate acestea mă interesau să le aflu și să le probez în vederea călugăriei.”

(†PS Daniil STOENESCU, episcop locțiitor al Daciei Felix, Biserica de la Drăgănescu – „Capela Sixtină” a Ortodoxiei românești „O smerită mărturisire ortodoxă de credință exprimată plastic”, Deva, 2005, pp. 9-13)

Vedeți că nu numai a studiat dar a și practicat yoga, fiindcă Mircea Eliade este cel mai mare susținător internațional al practicilor și credințelor hinduse, și practicant zilnic al ei? Și nu e vorba doar de Hatha-Yoga, fiindcă nu pomenește doar de hinduism ci de religii (deci mai multe) pe care le mai și consideră superioare. Și nu se oprește aici, ci le și probează. Și pentru ce? Pentru călugărie!!!

Dar aceasta este o mare amăgire, am spune o absolută amăgire. Să practici alte religii, să le consideri superioare, uitând că sunt insuflate de demoni, care vor să abată de la adevăr,

245 245a.png

prin subtilitățile asemănării părute, și tocmai în vederea călugăriei, care este absolutul ortodox!!!

Cumplită amăgire frate și vă rugăm, cu lacrimi vă rugăm, nu vă lăsați înșelat de aparențe și mergeți mai departe prin studiul Sfinților Părinți, care ne arată că minunile (magnetul impersonal de la Prislop) sunt pentru necredincioși, iar pocăința (numai în Adevărul deplin) este pentru cei ce vor să se mântuiască.

Și vă mai rugăm ceva: iertați-ne dacă v-am mâhnit cu ceva.

Vă mulțumim că ne-ați atras atenția asupra neclarităților din studiul nostru și vă așteptăm cu drag să mai comentați și să mai sesizați orice neregulă sau nuanță greșită, pentru a nu ne abate de la adevăr și a nu mâhni pe Dumnezeu.

Am fi vrut să fie mai mare soborul celor ce au scris acest studiu, ca înmulțindu-se dragostea să se risipească greșelile. Așadar așteptăm pe oricine cu orice fel de critică, dar fără duh de dușmănie. Noi nu vrem dezbinare în Sfânta Biserică, cu nici un pretext, cu atât mai mult pe marginea activității unui ieromonah ortodox. Și noi îl iubim pe Pr. Arsenie Boca și nu vrem să-i facem vreun rău, ci doar a arăta ce îl vatămă și ce ne vatămă din cele transmise de sfinția sa.

Doamne ajută! 279

                                    Dar învățăturile Părintelui Arsenie Boca păgâne, din păcate, nu se rezumă numai la pictură, ca să zicem că Părintele Dorin a mințit, iar noi i-am răstălmăcit tablourile. Preacuvioșia sa, ca de obicei, se poartă și prin dogme cameleonic, sugestiv și cu dublu înțeles. Astfel că și în învățăturile scrise pe față se arată că este împotriva păgânismului, dar în realitate îl susține în ascuns, dându-i ca și gurușii o mască biblică, științifică și canonică. Lucrul acesta este nu numai hulitor, dar și mult păgubitor, deoarece înșală pe mulți oameni neînvățați în Ortodoxia Sfinților Părinți și nici cu subtilitățile înțelesurilor, care iau de bune (simplist) doar cele declarate direct, aruncate pe hârtie ca un praf în ochiul minții. Iar minunile comune cu ale păgânilor, latinilor și vrăjitorilor, neîntâlnite la nici un Sfânt Ortodox, confirmă că și lucrarea sa lăuntrică era, precum pictura și scrisul, păgână. Astfel că întreaga sa lucrare cameleonică, face o propagandă eficientă, urâtă lui Dumnezeu, atât cărturarilor cât și celor fără carte, pentru întoarcerea la închinarea la idoli sau pentru primirea lui antihrist.

                                    Cum ar putea fi un asemenea om model de Sfânt Ortodox?

279 <https://888adevarul8despre8arsenieboca8.wordpress.com/biserica-din-draganescu-o-sinteza-a-invataturilor-parintelui-arsenie-boca/>, vineri, 9 octombrie 2015

Domnul va rasplati pentru aceasta lucrare pe Victor Ardeleanu  – https://888adevarul8despre8arsenieboca8.wordpress.com/grozaviile-neasemanate-de-la-draganescu-si-viata-parintelui-arsenie-boca-in-lumina-sfintilor-parinti/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s