Cuprins

Grozăviile neasemănate de la Drăgănescu

/Viața Părintelui Arsenie Boca

II. INTRODUCERE………………………………………………………………………………………………. 7

III. IMAGINILE COLOR, CUPRINSE ÎN ACEST STUDIU, ÎN ORDINEA APARIȚIEI LOR ….. 17

IV. GROZĂVIILE NEASEMĂNATE DE LA DĂGĂNESCU ……………………………………. 16

A. Pictura eretică……………………………………………………………………………………………………………………………. 16

1. Basilica San Pietro ………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2. O pictură ecumenistă ……………………………………………………………………………………………………………………. 27

3. Eretici pictați ca Sfinți …………………………………………………………………………………………………………………… 34

a) Francisc de Assisi ……………………………………………………………………………………………………………………… 34

b) Ulfilas arianul ………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

(1) Învățături schismatice (împotriva Sfintelor Canoane) ale Părintelui Arsenie Boca …………………………. 72

(a) Despre pruncii avortați ……………………………………………………………………………………………………… 72

(b) Despre sinucigași ……………………………………………………………………………………………………………… 73

(c) Despre Sfânta Cruce …………………………………………………………………………………………………………. 80

(d) A băgat animale hipnotizate în biserică ………………………………………………………………………………. 83

(e) Propovăduitor și inventator de apocrife ……………………………………………………………………………… 88

Mare pasionat de apocrife……………………………………………………………………………..99

(2) Învățături eretice ale Părintelui Arsenie Boca. Anatematizat de toate cele 7 Sfinte Sinoade Ecumenice 112

(a) I. Învățătura ariană. Anatema Sfântului Sinod I Ecumenic ……………………………………………………. 113

(b) II Filioque. Anatema Sfântului Sinod al II-lea Ecumenic ……………………………………………………….. 115

(c) III. Învățătura nestoriană. Anatema Sfântului Sinod al III-lea Ecumenic ………………………………….. 115

(d) IV. Învățătura monofizită. Anatema Sfântului Sinod al IV-lea Ecumenic …………………………………. 116

(e) V. Învățătura origenistă. Anatema Sfântului Sinod al V-lea Ecumenic ……………………………………. 118

(f) VI. Învățătura pelaghiană. Anatema Sfântului Sinod al VI-lea Ecumenic …………………………………. 127

(g) VII. Învățătura iconoclastă. Anatema Sfântului Sinod al VII-lea Ecumenic ………………………………. 130

B. Pictura antihristică ……………………………………………………………………………………………………………………. 135

1. Imberb ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 137

a) Hipnotizator mieros ……………………………………………………………………………………………………………….. 137

b) Hipnotizator dur …………………………………………………………………………………………………………………….. 137

c) Hristosul mincinos bărbierit …………………………………………………………………………………………………….. 138

d) Mutilarea Filocaliei …………………………………………………………………………………………………………………. 139

e) Asemănări cu Babaji, Mahomed, Iosif din Copertino, Grigori Rasputin, brahmani, yoghini, magicieni, fakiri, zei și tibetani ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 143

2. Cu barbă mică și ochi albaștri ………………………………………………………………………………………………………. 170

3. Cu barbă mare și ochi albaștri………………………………………………………………………………………………………. 171

4. Mustăcios……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 178

5. Cu pantaloni scurți …………………………………………………………………………………………………………………………… 185

a) Se pot înșela mărturisitorii anticomuniști, sau sunt infailibili? ……………………………………………………… 186

b) Se plimba dezbrăcat în public ………………………………………………………………………………………………….. 190

c) Drăgănescu – așezământ închinat „sfintei familii”………………………………………………………………………. 193

C. Pictura păgână …………………………………………………………………………………………………………………………. 221

1. Mărturia unui contemporan ………………………………………………………………………………………………………… 222

2. Aum ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 222

3. TRISHULA LUI SHIVA / TRIDENTUL LUI POSEIDON / FURCA DRACILOR ………………………………………………. 225

4. Atac păgân asupra Persoanei. Despre „limbi ca de foc” …………………………………………………………………… 232

5. Despre reîncarnare …………………………………………………………………………………………………………………….. 245

6. Despre împreunarea trupească ……………………………………………………………………………………………………. 266

a) Ideea vicleană a necesității îndulcirii (împreunării) trupești …………………………………………………………. 266

b) Plăcerea împreunării – cauza bolii și a morții ……………………………………………………………………………… 268

c) Sfânta Cununie în curăție…………………………………………………………………………………………………………. 274

(1) Din Hronograf …………………………………………………………………………………………………………………….. 274

(2) Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur. ……………………………………………………………………………………………. 274

(3) Sfântul Ierarh Vasile cel Mare ……………………………………………………………………………………………….. 278

(4) Sfântul Cuvios Ioan Damaschin ……………………………………………………………………………………………… 280

(5) Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul ……………………………………………………………………………………… 280

(6) Sfânta Scriptură…………………………………………………………………………………………………………………… 283

(a) Vechiul Testament…………………………………………………………………………………………………………… 283

(b) Noul Testament ………………………………………………………………………………………………………………. 285

(7) Sinteză din Sfinții Părinți ………………………………………………………………………………………………………. 287

(8) Ce scria despre aceasta Pseudo-Boca …………………………………………………………………………………….. 291

(9) Părintele Arsenie Boca se împotrivea Sfintei Predanii, propovăduind învățături desfrânate hinduse 295

(a) Tantra Yoga ……………………………………………………………………………………………………………………. 295

(b) Cugetarea trupească ……………………………………………………………………………………………………….. 318

(c) Falsa antropologie, sexologie și genetică a Părintelui Arsenie Boca ……………………………………….. 333

Nucleul geneticii……………………………………………………………………………..343

Din tainele prostatei……………………………………………………………………………..366

(d) Contrazis de medicină ……………………………………………………………………………………………………… 370

(10) Fenomenele MISA și Prislop………………………………………………………………………………………………… 382

7. Minunile Părintelui Arsenie Boca au caracter păgân ……………………………………………………………………….. 395

a) Minunile pentru necredincioși, Adevărul pentru Ortodocși ………………………………………………………….. 396

b) Hocus Bocus …………………………………………………………………………………………………………………………… 400

c) Proorociile mincinoase ale Părintelui Arsenie Boca …………………………………………………………………….. 418

d) False vindecări ……………………………………………………………………………………………………………………….. 430

e) Vedeniile dese, cheia marilor regrese ……………………………………………………………………………………….. 433

f) Final spectaculos …………………………………………………………………………………………………………………….. 439

g) Părintele Arsenie Boca, șarpele Glykon, statuile vrăjitorești africane, lumânările colorate, mormântul lui Victor Noir de la Pere Lachaise și… fertilitatea femeilor ……………………………………………………………………………………. 451

(1) Fertilizarea la păgâni ……………………………………………………………………………………………………………. 451

(a) Elini ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 451

(b) Africani ………………………………………………………………………………………………………………………….. 453

(2) Fertilizarea la vrăjitori ………………………………………………………………………………………………………….. 454

(3) Fertilizarea la statuia unui evreu omorât în duel ……………………………………………………………………… 458

(4) Fertilizarea in vitro ………………………………………………………………………………………………………………. 460

(5) Fertilizarea cu ajutorul Părintelui Arsenie Boca ……………………………………………………………………….. 466

(6) Mecanismul fertilizării demonice ………………………………………………………………………………………….. 467

D. Vădirea sursei vedeniilor ……………………………………………………………………………………………………………. 475

E. GROZĂVII NEASEMĂNATE……………………………………………………………………………………………………… 481

1. ANTIHRIST ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 481

A) SMULGEREA DE PE CRUCE, MAI RĂU CA ÎN CATOLICISM …………………………………………………….. 484

B) PIRONIREA ÎN ÎNCHEIETURI …………………………………………………………………………………………………. 494

Stigmatele la catolici……………………………………………………………………………..504

Smulgerea de pe cruce, mai rău ca în catolicism………………………………………………………………………524

c) O fantomă, în loc de Hristos ………………………………………………………………………………………………………….. 533

Același duh al promenadei neimplicate a hristosului mincinos……………………………………………..550

d) Adevărata Icoană a lui Hristos ……………………………………………………………………………………………………….. 563

2. Madone anti Maica Domnului ……………………………………………………………………………………………………………. 570

A) MADONA ZAMFIRA ………………………………………………………………………………………………………………. 570

B) MADONA DESEN ANIMAT JAPONEZ ……………………………………………………………………………………… 577

C) MADONA NEAGRĂ ……………………………………………………………………………………………………………….. 577

D) MADONA DESPLETITĂ, DAR CU BASMA, CA LA MEDJUGORJE, LOURDES, FATIMA ………………. 583

E) MADONA CU OCHI ALBAȘTRI ……………………………………………………………………………………………………. 593

F) MADONA CE ATACĂ PURUREA FECIORIA MAICII DOMNULUI ……………………………………………………. 598

G) ÎN LOC DE BUNA VESTIRE O GROZĂVIE CU MADONE, FANTOME, STAFII ȘI DJINNI ………………….. 599

3. „SATANA SE PREFACE ÎN ÎNGER AL LUMINII……………………………………………………………………………………….. 603

A) ÎNGERII DJINNI .……………………………………………………………………………………………………………………. 604

B) ÎNGERII NAZIȘTI.…………………………………………………………………………………………………………………… 606

4. ANTI SFINȚI ………………………………………………………………………………………………………………………………… 611

A) PSEUDO MOISE ÎNCORNORAT ……………………………………………………………………………………………… 611

B) ANTI SFINȚI MUSTĂCIOȘI …………………………………………………………………………………………………………. 612

(1) Pseudo Gheorghe …………………………………………………………………………………………………………….. 612

(2) Pseudo Nicolae Oprea – ca un demon hipnotizator ………………………………………………………… 612

C) ANTI SFINȚI CU PANTALONII SCURȚI ȘI MINIJUPĂ …………………………………………………………………… 614

(1) Pseudo Nestorie wrestler ……………………………………………………………………………………………….. 614

(2) Pseudo Îngeri cu minijupă ………………………………………………………………………………………………. 615

D) PSEUDO NICOLAE …………………………………………………………………………………………………………………….. 615

(1) Al Mirelor Lichiei, spadasin …………………………………………………………………………………………….. 615

(2) Cabasila pictat ca episcop – încă o dovadă că vedeniile l-au mințit ……………………………….. 617

E) PSEUDO ȘTEFAN ………………………………………………………………………………………………………………………. 619

(1) arhidiaconul, plecat în promenadă ……………………………………………………………………………………. 619

(2) cel Nou ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 619

F) PSEUDO TOȚI SFINȚII ……………………………………………………………………………………………………………….. 624

5. Imagini caricaturale generalizate ………………………………………………………………………………………………….. 627

a) Capete pătrate și urâte ………………………………………………………………………………………………………………… 627

B) IMAGINI PREADESFRÂNATE ȘI SODOMITENE DUPĂ CAPELA SIXTINĂ ………………………………………. 628

F. Teologia eretică despre Sfintele Icoane ……………………………………………………………………………………….. 634

1. Le picta după vedenii …………………..……………………………………………………………………………………………… 634

2. Se picta pe sine, în locul Mântuitorului și Sfinților ………………………………………………………………………….. 641

3. Picta anti Ortodox lovind în esență (Asemănarea) și în mesajul teologic ……………………………………………. 643

G. Ce recomandă Sfânta Biserică Ortodoxă pentru așezământul de la Drăgănescu ………………………………. 650

V. VIAȚA PĂRINTELUI ARSENIE BOCA ……………………………………………………………………….. 650

A. Din neascultător, amăgit de vedenii. Mai apoi, amăgitor prin false minuni ……………………………………….. 650

1. PREGĂTIREA DUHOVNICEASCĂ …………………………………………………………………………………………………….. 650

A) LA ÎNCEPUT PRIMEA SFAT ……………………………………………………………………………………………………. 650

b) Mai apoi, nu a mai ascultat de nimeni ………………………………………………………………………………………. 651

C) PUNCTUL DE RĂSCRUCE ………………………………………………………………………………………………………. 653

D) NEMULȚUMIT DE DUHOVNICII SĂI ………………………………………………………………………………………. 660

E) NU ȘTIA SĂ SE ROAGE. DE AICI, I S-AU TRAS TOATE ……………………………………………………………. 677

F) CUM A EVOLUAT. NEASCULTAREA DE IERARHIE. PRIMIREA NECONDIȚIONATĂ A VEDENIILOR 681

G) FĂURITOR DE ARĂTĂRI ÎN CUPLU CU MAICA ZAMFIRA ……………………………………………………….. 683

h) Două manifestări opuse: Babaji și Sfântului Serafim de Sarov ……………………………………………………… 700

i) Un studiu comparativ între cele două feluri de lucrări ………………………………………………………………… 723

J) DIN ISPITIT, ISPITITOR …………………………………………………………………………………………………………. 728

K) CINE POATE FI MODEL ÎN BISERICA ORTODOXĂ? ………………………………………………………………… 730

L) RĂZVRĂTIRE AVANSATĂ – TRON IMAGINAR DEASUPRA CELUI CE L-A HIROTONIT ……………… 731

M) ÎMBOLNĂVIT GRAV DE RĂZVRĂTIRE. SE PUNE DEASUPRA MULTOR IERARHI ………………………. 731

n) „Biciul lui Dumnezeu” – hipnotizatorul ce vădea public păcatele ………………………………………………………. 732

Simon Templar……………………………………………………………………………..744

A mers la un bal și astfel la scurt timp fata a murit………………………………………………………………….762

la Athos. De la falsa smerenie la „biciul lui Dumnezeu”……………………………………………………………..780

o) Calea scurtă a harului ………………………………………………………………………………………………………………….. 802

2. Dezvăluiri spre apărarea, nu spre atacul Părintelui Arsenie Boca …………………………………………………………… 815

7. Misiunea ca înșelare …………………………………………………………………………………………………………………… 815

8. Îndrăgit ca un frate căzut în înșelare, nu judecat ……………………………………………………………………………. 822

9. Alunecarea din viețuire în dogme …………………………………………………………………………………………………. 823

B. Relația cu Maica Zamfira……………………………………………………………………………………………………………. 824

1. Dilema ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 824

2. S-a pocăit ? ………………………………………………………………………………………………………………………………… 825

3. Cauzele căderii …………………………………………………………………………………………………………………………… 831

4. Ce zic ucenicii îndrăgostiți? ………………………………………………………………………………………………………….. 833

a) Secretul lui Arsenie Boca: femeia care a stat 40 de ani lângă el ……………………………………………………. 834

b) Monahia Zamfira Constantinescu – portret de ucenică a Părintelui Arsenie Boca …………………………… 836

c) Apologia lui Florin Duțu…………………………………………………………………………………………………………… 840

(1) Cine a fost Maica Zamfira? …………………………………………………………………………………………………… 840

(2) Asemănarea Arsenie – Zamfira …………………………………………………………………………………………….. 845

(a) Tatăl ……………………………………………………………………………………………………………………………… 847

(b) Mama …………………………………………………………………………………………………………………………… 853

(c) Alți dascăli înșelați …………………………………………………………………………………………………………… 861

(i) Giovanni Papini ……………………………………………………………………………………………………………. 861

(ii) Ignațiu de Loyola ………………………………………………………………………………………………………… 861

(d) Mândria: din copilărie până la sfârșit …………………………………………………………………………………. 864

(e) Numele purtate …………………………………………………………………………………………………………………. 894

(3) [Cum se amestecă Părintele Arsenie Boca în relația intimă dintre Nicolae și Julieta …………………….. 896

(3) [Pentru a o salva pe Maica Zamfira de la sinucidere, Părintele Arsenie Boca o face stareță ………….. 899

(4) [Locuințele conviețuirii Părintelui Arsenie Boca cu Maica Zamfira ……………………………………………… 899

(5) [Unde duce o relație de dragoste dintre un călugăr și o călugăriță care nu și-au păzit vederea ……… 908

5. Ce spun despre această cădere… marii noștri duhovnici ………………………………………………………………….. 915

6. Ce spun despre această cădere… Sfinții Părinți ……………………………………………………………………………….. 925

C. Au păstrat cele trei voturi monahale? ………………………………………………………………………………………….. 940

1. Cum au încălcat fecioria ………………………………………………………………………………………………………………. 947

a) Relația cu femeile înainte de călugărie …………………………………………………………………………………………… 947

d) Relația cu femeile după călugărie ……………………………………………………………………………………………… 950

2. Cum au încălcat sărăcia de bună-voie ……………………………………………………………………………………………. 953

3. Cum au încălcat ascultarea …………………………………………………………………………………………………………… 957

a) Atitudini liturgice necanonice față de eretici………………………………………………………………………………. 957

b) Și-au format o parasinagogă …………………………………………………………………………………………………….. 968

pag. 989- Și-au format o parasinagogă – Prislop

(1) Părintele Arsenie Papacioc …………………………………………………………………………………………………. 1006

(2) Părintele Arsenie Boca ……………………………………………………………………………………………………….. 1027

(3) Arsenie vs. Arsenie …………………………………………………………………………………………………………….. 1039

Arsenie vs. Arsenie – patimi……………………………………………………………………………..1062

Arsenie vs. Arsenie – 2…………………………………………………… 1392

Arsenie vs. Arsenie – Pocăință…………………………………………………… 1118

Arsenie vs. Arsenie – 4…………………………………………………… 1170

D. Viața Părintelui Arsenie Boca dezvăluită de oameni duhovnicești sau clerici ……………………………………. 1197

1. Părintele Stavrofor Profesor Doctor Dumitru Stăniloae ………………………………………………………………….. 1197

a) L-a iubit de la început …………………………………………………………………………………………………………………. 1197

a) S-a mâhnit, tot din iubire ……………………………………………………………………………………………………….. 1206

2. Arhimandritul Paulin Lecca, Stareț al Sfintei Mănăstiri Arnota, Exarh al Mănăstiririlor din Arhiepiscopiile Dunării de Jos și Bucureștilor ………………………………………………………………………………………………………………………… 1214

3. Arhimandriții Arsenie Papacioc, Ioanichie Bălan, Cleopa Ilie …………………………………………………………… 1233

4. Ieromonahul Adrian Făgețeanu …………………………………………………………………………………………………… 1240

5. Părintele Profesor Doctor Dorin Zosim Oancea …………………………………………………………………………….. 1254

6. Monahul Iachint, ucenicul de chilie al Părintelui Cleopa Ilie ……………………………………………………………. 1255

a) Scrisoare către Babel …………………………………………………………………………………………………………….. 1255

b) De ce a pictat tocmai pe Wulfila? ……………………………………………………………………………………………. 1258

7. Părintele Gheorghe Anițulesei ……………………………………………………………………………………………………. 1268

E. Moartea Părintelui Arsenie Boca ……………………………………………………………………………………………….. 1272

1. Contradicții ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 1272

a) În legătură cu moartea ………………………………………………………………………………………………………….. 1272

b) În legătură cu îngroparea ……………………………………………………………………………………………………….. 1292

2. Poate fi considerat mucenic? …………………………………………………………………………………………………………… 1308

3. Are Sfinte Moaște? Sfârșit dramatic………………………………………………………………………………………………….. 1315

4. De ce se fac minuni mediatizate, după moarte? Final spectaculos …………………………………………………… 1345

De ce se fac minuni mediatizate – 2…………………………………………………… 1363

De ce se fac minuni mediatizate – bis…………………………………………………… 1383

5. Să nu ne mirăm sau să judecăm pe autorii cărților ProBoca ……………………………………………………………. 1402

F. POATE FI CANONIZAT? …………………………………………………………………………………………………………….. 1408

1. În Sfânta Biserică Ortodoxă de Răsărit …………………………………………………………………………………………. 1408

A) CANONUL CANONIZĂRII……………………………………………………………………………………………………… 1408

B) E PĂCAT A JUDECA PE CEL PROPUS LA CANONIZARE SAU PE CEL CANONIZAT DINTR-O EROARE? 1409

C) POT GREȘI BISERICILE ORTODOXE DE RĂSĂRIT LOCALE (INCLUSIV ÎN CANONIZAREA UNUI OM)? 1418

D) PRESIUNI POLITICE (PRIN MASS-MEDIA) PENTRU CANONIZARE ………………………………………… 1444

E) PRESIUNI POLITICE PUBLICE (PRIN INSTITUȚIILE ADVERSARE SFINTEI BISERICI ORTODOXE) PENTRU CANONIZARE ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1444

f) Presiuni politice prin comerț ………………………………………………………………………………………………………… 1446

G) „ORTODOXIA NEÎNDOIELNICĂ A CREDINȚEI CELUI DESPRE CARE SE TRATEAZĂ” …………………… 1453

H) „PROSLĂVIREA LUI DE CĂTRE DOMNUL, CEL PUȚIN PRINTR-UNUL DIN URMĂTOARELE DARURI SAU PUTERI” …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1459

(1) „Puterea de a suferi moartea martirică pentru dreapta credință” ……………………………….. 1459

(2) „Puterea de a înfrunta orice primejdii sau suplicii pentru mărturisirea dreptei credințe pînă la moarte” ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1460

(3) „Puterea de a-și închina eroic viața celei mai desăvîrșite trăiri morale și religioase” ….. 1463

(4) „Puterea de a săvîrși minuni în viață sau după moarte” ……………………………………………….. 1463

(5) „Puterea de a apăra sau a sluji cu devotament eroic credința și Biserica Ortodoxă” …… 1463

I) „CULTUL SPONTAN PE CARE I-L ACORDĂ POPORUL CREDINCIOS” ………………………………………….. 1464

(6) Nu este suficient cultul poporului …………………………………………………………………………………. 1466

(7) Spontaneitatea ……………………………………………………………………………………………………………… 1466

(8) Manipularea de la Prislop și scopurile ei ………………………………………………………………………. 1467

(9) Mecca ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1468

(10) Grigori Efimovici Rasputin ………………………………………………………………………………………………… 1471

(11) Cauzele mișcării de mase la Prislop …………………………………………………………………………….. 1478

(12) Ortodocșii adevărați niciodată n-au fost majoritari ……………………………………………………. 1479

(13) Arsenismul se manifestă exact invers …………………………………………………………………………. 1479

J) CONCLUZIE ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1480

2. În Romano-catolicism ……………………………………………………………………………………………………………….. 1480

3. ÎN HINDUISM …………………………………………………………………………………………………………………………… 1484

 

Domnul va rasplati pentru aceasta lucrare pe Victor Ardeleanu  – https://888adevarul8despre8arsenieboca8.wordpress.com/grozaviile-neasemanate-de-la-draganescu-si-viata-parintelui-arsenie-boca-in-lumina-sfintilor-parinti/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s