pag. 896- Cum se amestecă Părintele Arsenie Boca în relația intimă dintre Nicolae și Julieta

896b.png(3) [ Cum se amestecă Părintele Arsenie Boca în relația intimă dintre Nicolae și Julieta

forțându-i. De ce procedează așa, excepțional, arătând pentru ea o afecțiune deosebit de apropiată, deoarece pentru toți ceilalți (și pentru toate celelalte) se purta ori ca un bici al lui Dumnezeu, ori cu o evidentă superioritate? – n.n. ]

                                    Despre amestecul nepermis (și acesta pune o mare întrebare: de ce atâta insistență pentru a o mărita împotriva voii pețitului, pentru a se debarasa de insistențele și pretențiile ei, când pentru ceilalți ucenici și celelalte ucenicie Părintele era atât de neimplicat, rece, distant și indiferent, dând soluții de multe ori de o asprime îngrozitoare) al Părintelui Arsenie Boca, pentru a se căsători Maica Zamfira cu Nicolae Bordașiu se va vorbi mai jos.

Totodată, Maica Zamfira Constantinescu fusese arestată la 19 septembrie 1955 pentru „omisiunea denunțării326 și „pentru că a întreținut legături cu fugarul legionar Bordașiu Nicolae ce era urmărit pentru activitate subversivă legionară desfășurată după 23 august 1944, a avut cunoștință că la Mănăstirea Sâmbăta de Sus și la Prislop sunt ascunși diferiți legionari urmăriți de organele de stat’ . A fost eliberată după câteva zile de interogatorii.

În ce împrejurări îl întâlnise Părintele Arsenie Boca pe Nicolae Bordașiu?

După cum arătam la sfârșitul capitolului trecut, în anul 1947, prin luna iulie-august, au mers în pelerinaj la M-rea Brâncoveanu mai mulți studenți teologi din București cu scopul de a lua parte la slujbele bisericești, de a asculta predicile Părintelui, dar și de a participa la treburile mănăstirii. Printre aceștia se aflau și Nicolae Bordașiu și Julieta 327 328 Constantinescu (viitoarea maică Zamfira), care „față de Bordașiu avea oarecare afecțiuni329 . Julieta îl cunoscuse pe Nicolae Bordașiu la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, încă din

894 Prof. Univ. dr. Aurelia BĂLAN-MIHAILOVICI, Dicționar Onomastic Creștin, Ed. Σοφία, București, 2009.

895 Sfântul †Dimitrie al ROSTOVULUI, Hronograf adică numărare de ani, Ed. Pelerinul Român, Oradea, 2 2005, pp. 75-77, 72.

897897.png

anul 1945, având cu acesta, conform declarațiilor dânsei, „relații de colegialitate, de prietenie, în această perioadă eu [ Julieta Constantinescu– n.n. ] am început să-l simpatizez și pot spune că am fost condusă de el, de la facultate până acasă de câteva ori. Alte relații nu am avut cu el” 330 896 . Această simpatie crește și Julieta Constantinescu are intenția de a se căsători cu Nicolae Bordașiu, dar acesta o respinge deoarece „nu prea ține la ea331 , însă aceasta nu renunță și îl roagă chiar pe Părintele Arsenie Boca să vorbească cu el, însă răspunsul celui curtat este categoric: „nu intenționează să se căsătorească cu Julieta332                                   

Julieta Constantinescu, într-un interogatoriu din 1955, după ce depășise criza sufletească din adolescență cu ajutorul îndrumărilor și rugăciunilor duhovnicului Arsenie Boca și după ce a îmbrăcat haina monahală, ajungând stareță la Prislop, a evocat întreaga situație: „Eu îl iubeam foarte sincer pe Bordașiu și din partea mea mă gândeam să mă căsătoresc cu el, dar Bordașiu, deși la început mă iubise și el, cu timpul el a început să mă respingă, eu totuși țineam la el și din această cauză am suferit mult. Eram într-un timp foarte decepționată și chiar am încercat să termin cu viața [ … ] . Deși el începuse să mă îndepărteze din anturajul său, eu totuși trăiam cu speranța că se va schimba și pentru acest lucru eu nu vroiam să mă îndepărtez de el, din contră, mergeam și eu unde mergea el333                                   

Studenta Julieta Constantinescu, în starea depresivă în care se afla, apelează la ajutorul Părintelui Arsenie Boca, pe care-l reîntâlnește în București, rugându-l să-i fie mijlocitor pentru căsătoria ei cu Nicolae Bordașiu și să intervină pe lângă tatăl lui

331 Ibidem, voi. 4, f. 8.

332 Ibidem, f. 8.

333 Ibidem, voi. 3, f. 13.

162

Și cărțile au fost deschise’’ Părintele ARSENIE BOCA

Bordașiu, care să-și convingă fiul să se însoare cu Julieta. Aceste întâmplări se petrec în timpul misiunilor printre greco-catolici încredințate de către Patriarhul Iustinian Părintelui Arsenic:

Cu ocazia acestei misiuni, în deplasarea pe care am făcut-o la mănăstirile greco-catolice de lângă Blaj, din Cluj și din Bihor, fiindu-mi în cale am mers la tatăl călugărului Iovan Silviu care era preot într-o comună de lângă Oradea și la tatăl lui Bordașiu Nicolae, care, de asemenea, era preot în comuna Tihiaga Raion Oradea, Scopul acestei vizite a fost de a discuta despre posibilitatea căsătoriei lui Bordașiu Nicolae, fiul preotului [ Gheorghe– n.n. ] Bordașiu, cu Julieta Constantinescu. În discuțiile pe care le-am avut cu preotul Bordașiu am aflat că fiul lui este dispărut și chiar el ne-a afirmat că nu se poate vorbi de căsătorie deoarece nu cunoaște unde se găsește fiul lui.

Vreau să precizez că preotul Bordașiu cunoștea despre sentimentele care existau intre Julieta și fiul lui, Bordașiu Nicolae, deoarece mai înainte de a merge eu acolo, nu pot preciza anul, a fost și Julieta care i-a adus la cunoștință despre sentimentele și intențiile pe care le are ea cu fiul lui.

După ce am văzut că nu pot să rezolv nimic în privința Julietei, ne-am continuat misiunea în Beiuș și apoi am mers la București pentru ca să relatez patriarhului ce am rezolvat din misiunea încredințată și totodată voiam să-mi continui drumul la Mănăstirea «Tudor Vladimirescu» din Tecuci.

Fiind în București i-am făcut o vizită Julietei acasă și cu această ocazie i-am comunicat rezultatul negativ obținut de la preotul Bordașiu în legătură cu căsătoria ei cu Nicolae Bordașiu.

896 327 Ibidem, f. 8

328 Julieta Constantinescu mai avea un frate geamăn cu numele Romeo.

329 ACNSAS, fond Penal, dosar 1659, voi. 1, f. 157.

330 Ibidem, vol. 3, f. 10.

898898.png

Vreau să precizez că, despre misiunea încredințată de patriarh avea cunoștință și Julieta și înainte de a pleca ea m-a rugat să trec și pe la tatăl lui Bordașiu Nicolae pentru ca să aranjez cu el situația lor.

Discutând despre faptul că nu am putut să rezolv nimic cu tatăl lui Bordașiu, Julieta a început iarăși să se frământe. Eu văzând tulburarea ei, fiind în drum spre Mănăstirea «Tudor Vladimirescu» cred că am invitat-o și pe ea să meargă cu mine.

Ajunși la mănăstire eu am căutat să-mi rezolv misiunea încredințată de patriarh și cum la mănăstire se găsea și preotul mănăstirii, Iovan Silviu [ … ] . Iovan Silviu a afirmat către mine și Julieta că Bordașiu Nicolae s-ar putea să se găsească la Timișoara și ne-a precizat că el ne face o scrisoare către fratele său sau cumnatul său, nu-mi aduc bine aminte, care ar putea să ne mijlocească o întâlnire cu fugarul prin intermediul unei a treia persoane pedagog [ … ] .

Eu cu Julieta am ajuns la Timișoara într-una din zilele lunii iunie – după masă – și conform adresei pe care o aveam am mers la fratele sau cumnatul lui Iovan Silviu [ … ] . înspre seară, eu împreună cu Julieta și cu fratele sau cumnatul lui Iovan, am plecat la o școală unde urma să găsim pe a treia persoană, care era pedagog la școală [ … ] . Pedagogul ne-a răspuns că poate să facă acest lucru în ziua următoare, fixându-ne locul și aproximativ ora.

A doua zi a venit și Bordașiu Nicolae și la propunerea mea de a merge unde găzduim noi, el a acceptat. Aci am discutat despre intimitățile care există între el și Julieta. Am discutat despre posibilitatea ieșirii lui din situația de fugar pentru a se putea căsători cu Julieta. I-am propus să se prezinte patriarhului căruia să-i expună situația și să-i ceară sfaturi. Alte propuneri nu i-am făcut și nici alte discuții nu am purtat cu el, decât numai despre intimitățile care existau între el și Julieta.

Bordașiu Nicolae în tot timpul discuțiilor a refuzat să accepte o căsătorie cu Julieta și în urma acestui lucru ne-am despărțit [ … ] .

După această întâlnire Julieta a fost foarte frământată și eu văzând-o în această situație, am hotărât să mergem încă o dată să discutăm cu Bordașiu Nicolae [ … ] . Având adresa, în ziua următoare de la prima întâlnire, de dimineață am mers, eu și cu Julieta, la locuința unde stătea ascuns Bordașiu Nicolae. L-am găsit acasă și am stat de vorbă cu el 1-2 ore. În discuțiile purtate cu el, am insistat să revină asupra refuzului de a se căsători cu Julieta. Și de data aceasta am primit un refuz din partea lui, motivând că el nu poate să se gândească în situația în care se găsește la o căsătorie [ … ] 334                                   

Julieta nu se liniștește: „în timpul acesta Julieta devenea tot mai tulburată și pentru a-i ameliora starea i-am promis că mă voi duce din nou la Bordașiu pentru a-l sfătui să nu fie atât de categoric în răspunsul lui. În aceeași zi spre seară am mers singur la Bordașiu, i-am arătat că răspunsul lui categoric de a se căsători cu Julieta ar putea atrage după sine și alte fapte grave pe care este capabilă Julieta în situația ei să le comită. Cu toată insistența mea, Bordașiu a refuzat sub motivul că Julieta i-ar putea anula personalitatea dacă se va căsători cu ea (s.n.). A doua zi am plecat cu Julieta la Prislop. Acolo Julieta nu s-a liniștit și i-am promis că voi face o ultimă încercare, adică voi trimite o scrisoare lui Bordașiu pe care o va duce Plămădeală Leonida. Am scris eu personal o scrisoare lui Bordașiu [ … ] .

Plămădeală a plecat dar s-a întors imediat și mi-a înapoiat scrisoarea [ … ] . Bordașiu nu mai era la fosta adresă. Plămădeală plecase după o lună [ cu scrisoarea– n.n. ]. De la sfârșitul verii anului 1949 nu mai cunosc nimic despre fugarul Bordașiu Nicolae335                                   

Cât despre omisiunea denunțării, Părintele Arsenie, ca un duhovnic adevărat, a mărturisit că a vrut să-l salveze din situația de fugar: „Cu această ocazie am discutat și situația lui de fugar, căutând a-l scoate din această stare.

În acest sens nu am ajuns la nici un rezultat. Nu l-am denunțat în primul rând dintr-un motiv pur personal profesional, iar în al doilea rând voiam ca să-i aranjez situația lui la patriarh

335 Ibidem, f. 13-16. [ … ]

897 Florin DUȚU, „Și cărțile au fost deschise”, Părintele Arsenie Boca (1910-1989) – o biografie, Ed. Floare Albă de Colț, București, 2013, pp. 160-171.

899899.png

(3) [ Pentru a o salva pe Maica Zamfira de la sinucidere, Părintele Arsenie Boca o face stareță

Mai întâi obține aprobarea de a preface Prislopul în Mănăstire de maici, prima etapă din viața lor de familie. Ce interesantă concepție de formare „duhovnicească” avea Părintele Arsenie Boca: de la o fată grav avariată mintal prin tentative multiple de sinucidere o face imediat nu soră, nu rasoforă, nu maică toate supuse sub ascultare, ci direct… stareță!!! Cum le va îndruma pe surori, nefiind formată în ascultarea smerită? Și ce șantaj sentimental o fi intervenit ca starețul de la Prislop să-i predea ei stăreția?– n.n. ]

25 noiembrie 1948 – 14 mai 1959 25 Mănăstirea Prislop 26 din Țara Hațegului, jud. Hunedoara. Venit inițial pentru a fi un sprijin în „lămurirea poporului revenit la ortodoxie”, adică a greco-catolicilor 898 , rămâne la Prislop. Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului, într-o scrisoare către Episcopul Andrei Magieru al Aradului, anunță oficial că îi dă „arhiereasca binecuvântare Părintelui Arsenie de a trece în eparhia Aradului” deoarece, de la 1 aprilie 1949, județul Hunedoara a intrat sub jurisdicția canonică a Episcopiei Aradului conform noilor arondări ale episcopiilor. La 12 aprilie 1950, Episcopul Andrei aprobă, la cererea Părintelui Arsenie, „transformarea Mănăstirii Prislop în mănăstire de maici, deocamdată cu cel mult zece maici, care vor fi deservite în cele religioase de doi preoți duhovnici”. Părintele Arsenie ceruse, la 11 aprilie 1950, alături de adresa în care îl informa pe Episcopul Andrei de plecarea Ierodiaconului Antonie Plămădeală, aprobarea de a transforma Mănăstirea Prislop în mănăstire de maici, argumentându-și propunerea în felul următor: „dat fiind faptul că am rămas numai doi preoți călugări [ Părintele Arsenie Boca și Dometie Manolache, – n.n. ] la Mănăstirea Prislop și dispozițiile sunt pentru un număr măcar de zece, iar acest număr nu-l putem ajunge cu călugări, apoi Mănăstirea fiind cercetată mai mult de femei, și lipsa mănăstirilor de maici din Eparhie, cu smerenie vă rugăm să binevoiți a ne aproba transformarea Mănăstirii Prislop în mănăstire de maici” 28 29. 899

(4) [ Locuințele conviețuirii Părintelui Arsenie Boca cu Maica Zamfira

Astăzi, aceasta se numește, mai cu delicatețe, parteneriat civil sau uniune consensuală, înlocuindu-se termenul de concubinaj, care implică mai multe. În această stare au conviețuit timp de 30 de ani, cu mici întreruperi. Nu știu dacă cineva se gândește și la unirea trupescă între cei doi, nimeni nu i-a fotografiat așa și nici nu avem mărturii oculare ale acestui aspect, după cele pe care le cunoaștem noi. Însă aceasta nu este așa de important, după cum se va vedea în capitolul Ce spun despre această cădere… Sfinții Părinți                                    Căderea sau mântuirea unui om începe și este în minte. Nu întotdeauna aceasta se manifestă până la trup. Aceasta nu înseamnă că nu este un păcat Mat 5:28 Eu însă vă spun vouă: Că oricine se uită la femeie, poftind-o, a şi săvârşit adulter cu ea în inima lui. Și astfel de prilejuri apar și când te uiți pe fereastra chiliei, darămite când viețuiești atâta vreme cu o aceeași femeie în același apartament – n.n. ]

Cine mergea la începutul anilor ’60 prin București, mai precis pe strada Litovoi Voievod, pe șoseaua Armatei Sovietice, pe bulevardul Republicii, pe strada Academiei, pe Lipscani sau Magheru, la Atelierele de Ia Schitul Maicilor, ori la Biserica Boteanu sau la Biserica Domnița Bălașa, îl putea întâlni pe Părintele Arsenie Boca, în civil, purtând „mustață în furculiță și ochelari de vedere cu sticle verzi cu lentile duble. îmbrăcat cu cămașă bej”, purtând în mână o „servietă neagră479 900 , urmărit permanent de spionii Securității Statului. Părintele mai fu-sese în București în anii ’30, când studiase artele frumoase cu maestrul Costin Petrescu, apoi în anii ’40, după război, împreună cu Principesa Ileana; în 1947 fusese văzut de teologul Dudu Velicu, omul Siguranței, la Facultatea de Teologie, la un curs de mistică ortodoxă predat de

898 26 La 1 august 1960, Departamentul Cultelor aprobă „transformarea postului de preot călugăr de la Mănăstirea Prislop, în post de îngrijitor, plătit din bugetul de stat cu 400 lei” (AAA, clasa IE, dosar 317, 1949, f. 399), după ce „în urma aplicării Decretului 410/1959 al Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Române, Mânăstirea Prislop din raionul Hațeg, regiunea Hunedoara, rămîne fără de viețuitoare, la 27 iunie 1960

899 Florin DUȚU, Și cărțile… , Ed. cit., pp. 24-25.

900 478 ACNSAS, fond Informativ, dosar 2710, f. 9.

479 ACNSAS, fond Informativ, dosar 2637, voi. 1, f. 302, „etate cca. 52 ani, statură înaltă, conformația corpului robustă, fața ovală, părul șaten, părul încărunțit, sprâncenele drepte, nasul și gura mijlocii…”.

900900.png

Părintele Dumitru Stăniloae, ultima oară vizitând Bucureștii în 1949, când depusese Patriarhului Iustinian, raportul despre greco-catolici.

După alungarea din mănăstire în ziua de 14 mai 1959, Părintele Arsenie se va ține de călugărie, chiar dacă i s-a luat haina monahală de pe el pentru tot restul vieții, mai precis, pentru următorii 30 de ani, până la 28 noiembrie 1989, când va pleca Ia Domnul. [ ce afirmație de râs. Monah fără haină monahală, fără ascultare, viețuind cu o femeie și apoi cu 12, în mai multe proprietăți personale. Dar, atunci, unde este monahismul, nici interior, nici exterior. O călugărie fără monahism sau un monahism fără călugărie? – n.n. ]

În anul 1959, Părintele își începe pribegia în București, locuind ca flotant, la vreo patru adrese: strada Litovoi Voievod nr. 23 480 , din 16 aprilie 1963 pe strada Gh. Paloș nr. 24, unde cumpărase, din februarie 1963, parterul unui imobil 481 și „unde locuiește împreună cu două femei, fiica și mama sa482 901, iar, din iulie 1963 483 , „fără. însă a fi obținut pînă acum [ 4 mai 1964– n.n. ] viză definitivă” 484 , locuiește în strada Țiglina 24 485 , ultimul domiciliu fiind în strada Dr. Petrini nr. 2 486 *. Apartamentul de aici va fi vândut după cutremurul din martie 1977, de atunci Părintele fiind domiciliat la Sinaia, pe str. Privighetorilor, nr. 16. 902 [ … ]

                                    Să nu ne mirăm că Părintele Arsenie Boca a fost apreciat ca evlavios de oameni ai de vârf duhovnicesc ai Bisericii, mai înainte de a cunoaște amăgirea lui. Nici chiar Sfinții nu sunt infailibili. Mai avem un caz celebru cu Grigori Efimovici Rasputin care a înșelat pe Sfinții Mucenici Romanov:

901 480 Ibidem, f. 42.

481 Ibidem, f. 322.

482 Ibidem, f. 181. Părintele Arsenie la 16 septembrie 1963 locuia ca flotant, de cca. 5 luni, în str. Gh. Paloș 24 cf. Ibidem, f. 320.

902 Florin DUȚU, Și cărțile… , Ed. cit., pp. 219-231.

908908.png

(5) [ Unde duce o relație de dragoste dintre un călugăr și o călugăriță care nu și-au păzit vederea

n.n. ]

                                    A stat împreună cu Maica Zamfira, mai întâi în casa mamei ei, apoi, în casa lor comună, cumpărată ca de o adevărată familie de gospodari, doar că nu erau cununați la Sfânta Biserică. Aveau o atitudine de mare apropiere, de căsătoriți unul față de altul, mergând împreună chiar și la filme, sugerând tuturor că sunt soț și soție:

In perioada respectivă, au început să circule diverse zvonuri legate de o relație de căsătorie a Părintelui Arsenie cu Maica Zamfira, după alungarea din Mănăstire, însă documentele de arhivă, cum ar fi nota informativă a Securității, din 6 iunie 1965, arată că erau doar zvonuri: „în urma aplicării Decretului 410/1959, când Boca Zian s-a retras din mănăstire [ a fost alungat din Mănăstire cu ajutorul miliției înainte de aplicare Decretului 410, după cum am arătat în capitolul precedent– n.n. ] , a plecat împreună cu Constantinescu Julieta în București și au rămas împreună până în prezent. Prin anul 1963 și-au cumpărat o casă din contribuția la

909909.png

amândoi [ pe strada Gh. Paloș nr. 24– n.n. ] . Din această cauză printre cunoștințele lor din biserică se consideră că sunt căsătoriți, lucru ce nu este însă adevărat, fiindcă nu au forme legale de căsătorie (s.n.) [ dar nu în aceasta stă posibilitatea sau nu a căderii în împreunare. Nu formele legale arată dacă sunt sau nu cei doi un trup, ci gesturile, cuvintele, privirile lor scot în evidență această unire, lucruri ușor de observat de vecini – n.n. ] . Mărturiile oamenilor de valoare, duhovnicești, cum este cazul colegului de la atelierul de pictură, Părintele Sofian Boghiu, care „a spus că Arsenie Boca nu este căsătorit”, arată că era vorba despre o legătură de paternitate duhovnicească [ nicidecum, ci arată că nu are forme legale de căsătorie, fiindcă nu a spus că nu a căzut cu ea sau cu vreo alta și că e fecior ci doar că „nu este căsătorit. Părintele Arsenie Papacioc mărturisește, însă, că erau de mult, de la Sâmbăta de sus, „în mare intimitate [ accentuează A. Papacioc– n.n. ]                                     .. Plecau în pădure împreună… Și, Julieta, a reușit să-l ia pe Arsenie de la toți… de la toate… și de la toate” ba, chiar a încercat să-l avertizeze pe Părintele Arsenie Boca (care susținea, vorbind de căderea maicii Veronica cu Gigel 903 , că ar fi vreo tactică între ei), că „- Nu există tactică între bărbat și femeie, Părinte. Există numai iubire. Lasă, nu ne păcălim. Lasă-ne, nu ne mai jucăm cu astea, știți?! 901”. Din păcate, ca de obicei, Părintele Arsenie Boca nu a luat aminte și nu a ascultat, bizuindu-se pe părerea de sine și o falsă nepătimire de care se credea în stare. – n.n. ] , Maica Zamfira mărturisindu-i stările sufletești Părintelui Arsenie, după cum Sf. Grigorie de Nazianz le îndemna pe fecioare: „întâi de toate slujește-L pe Dumnezeu, apoi cinstește-l pe preot, Hristosul văzut, care-ți arată viața. Spre el să zbori zorită; de el să asculți fără murmur, Prin el să urci bucuroasă; lui să-i spui căderile tale, Pentru ca, după ce te-ai clătinat puțin, să pleci din nou spre înălțimi. Moartă să fii pentru toți ceilalți…”.

În plus, aflăm, de la informatorul cu numele conspirativ „Neacșu”, dintr-o notă din 16 aprilie 1963, că Părintele nu locuia doar cu Maica Zamfira care, „la domiciliu are o comportare bună fiind caracterizată ca o persoană liniștită și serioasă”, ci „locuiește împreună cu două femei, fiica și mama sa [ Ecaterina Constantinescu– n.n. ] ”.

Zvonul respectiv circula pe baza faptului că cei doi mergeau împreună în haine civile, dar acest lucru se petrecea din ordinul Securității Statului, din 14 mai 1959, încuviințat de mai marii Bisericii, în care se menționa să-și lepede hainele monahale și să îmbrace costume civile, despre care oamenii nu știau și nici măcar cei recrutați ca agenți informatori nu luaseră cunoștință și habar nu aveau ce înseamnă monahismul, afirmând în notele de început ale urmăririi, când făceau referire la cei doi: „Boca Arsen[i] e împreună cu soția sa Julieta Constantinescu [ 19 iulie 1963– n.n. ] ”. Dar, într-o adresă a Securității, din 22 iunie 1963, deci cu o lună înainte, se spunea că „Boca Zian Arsen[i]e nu este căsătorit”, precum și peste doi ani, la 6 iunie 1965, când, un maior de Securitate, după verificări la starea civilă, menționa că „printre cunoștințele lor din biserică se consideră că sunt căsătoriți, lucru ce nu este însă adevărat, fiindcă nu au forme legale de căsătorie (s.n.)”. Presupunerea că ar fi căsătoriți apare în contextul în care Securitatea, „în scopul pătrunderii mai concrete pe lângă Boca Arsen[i]e în vederea obținerii de informații cu privire la concepțiile, legăturile ce le are și atitudinea prezentă a celui urmărit cât și a soției sale Julieta Constantinescu, fost[ă] stareță a mânăstiri Prislop și semnalată că a activat în organizația legionară

[ … ]

Rezultatele urmăririi sunt prezentate în tabelul alăturat. Spionii Securității au notat fiecare mișcare a Părintelui: taxarea biletelor de tramvai; o excursie la Sinaia; cumpărarea a Vi pâine neagră; shopping-ul de la magazinul de vopseluri și produse chimice și de la magazinul Victoria, la raionul de parfumerie de unde a achiziționat o pastă de ras Palmier; cumpărarea de gheață și a două pachețele de bicarbonat de sodiu; înghețata de la Cofetăria Scala; vizionarea filmului Acord Final la cinema Republica; schimbarea buteliei; vizitele la Biserica Boteanu; participarea la hirotonia episcopului Visarion; privitul în vitrinele unui anticariat etc.

[ … ]

903 Care până la urmă s-a sinucis.

904 <https://www.youtube.com/watch?v=w9AAI9iwvkM>, duminică, 17 mai 2015.

910910.png

20:35 — la Cofetăria Scala au mâncat câte o porție de înghețată și au discutat 20:57 – merg la cinematograful Republica de pe B-dul Magheru, unde, alături de „2 individe care locuiesc la aceeași adresă cu «BRATU», au intrat în sala de spectacol la balcon și au ocupat locuri în loje unde au vizionat filmul «Acord Final» 905

23:15 filmul se termină și toți merg spre casă, unde ajung la 23:45. 906

                                    Așadar… Happy end.

                                    Ne gândim că, totuși, Sfântul Grigorie de Nazianz sau Teologul, nu mergea nici la film, nici la teatru, nici la hipodrom cu fecioarele pe care le îndruma, cu atât mai puțin să stea în aceeași casă cu ele.

                                    Sfântul Ierarh recomanda fecioarelor să asculte de duhovnic, dar nu să viețuiască cu el.

                                    Se confirmă așadar, chiar de ucenici, fără să vrea, ceea ce a mărturisit doamna Lidia Stăniloae și Părintele Arsenie Papacioc:

Peste câțiva ani am mai fost odată cu tata în Munții Făgăraș, între timp, părintele Arsenie plecase la Prislop. Tata, căruia îi ceruse sfatul, se împotrivise proiectului de a face acolo o mănăstire de maici.

Mi-aduc aminte că părintele Arsenie a venit la București în acest scop. Au discutat îndelung amândoi. Tata avea o expresie foarte severă, de puține ori îl văzusem atât de categoric. Nu era de acord. îi spusese părintelui Arsenie că acest lucru ar putea da loc la o sumedenie de ambiguități și neînțelegeri.

Părinte, fă o mănăstire de călugări. Ar fi foarte bine venită acolo. Adună câțiva tineri buni, serioși, și întemeiați acolo o mănăstire, cu activitate duhovnicească, cu slujbe, predici, educație religioasă. Oamenii au nevoie de așa ceva. Legați-o și de o activitate intelectuală, pe lângă cea pastorală. Sigur se găsesc călugări care vor să se dedice studiului. Se pot face traduceri, mai există atâtea manuscrise neexplorate. Poate lua naștere acolo un centru cu adevărat important de care să-ți legi numele și o lucrare spirituală, de folos pentru toată țara.”

Părintele Arsenie n-a mai revenit niciodată la noi. Nici măcar atunci când mănăstirea de maici a fost desființată și el s-a stabilit împreună cu maica Zamfira la București, în casa părinților ei. L-am întâlnit odată pe stradă: civil, fără barbă. Nu mai avea nici rasa albă care-i dădea prestanță. Dacă n-ar fi fost acel chip cu trăsături prelungi, caracteristice, nu l-aș mai fi recunoscut. Nu mai era părintele Arsenie cum îl știam, cel care în tinerețe, îngenunchea în zăpadă, pe o scândură îngustă, rugându-se. Sau cel care, mai târziu, vorbea credincioșilor ce-l ascultau cu venerație: „Măi, ce știți voi? Și așa nu pricepeți ce vă vorbesc eu păsărește!

Devenise o persoană anonimă, un trecător pe străzile Bucureștiului și atât. [ … ]

Într-o zi, venind acasă, am găsit-o pe mama cu fața plânsă, cu ochii roșii. „Ce s-a întâmplat?” Fusese în oraș și o întâlnise pe Julieta Constantinescu, respectiv maica Zamfira, fosta stareță de la Prislop. Cum am mai spus, după desființarea mănăstirii se stabilise împreună cu părintele Arsenie la București, în casa părinților ei. „Am auzit c-a murit părintele Stăniloae”, i-a spus ea mamei cu o totală lipsă de tact. „Nu-i adevărat! Niciodată!”

905 Accord final (1938)

<http://www.imdb.com/title/tt0029837/plotsummary?ref_=tt_ov_pl>, duminică, 17 mai 2015

Plot Summary

A young American violinist is betting with his European organizer that he will marry the tenth girl he meets the next day within 2 months. If he fails, he looses his Stradivari, if he wins he will get $30,000, but he falls for her roommate. To be near to her, he enrolls under a false name at the local conservatory of music. To get the $30,000 to get his violin back, he agrees to do a concert tour, starting at the local town, but he refuses to let the conservatory’s director conduct and wants one of his co-students, but the director won’t allow the orchestra to play under another conductor. Now the problem is to get an orchestra within a few days….

– Written by Stephan Eichenberg eichenbe fak-cbg.tu-muenchen.de

Acest film prezintă mai multe asemănări interesante cu viața Părintelui Arsenie Boca                                   

906 Florin DUȚU, „Și cărțile, Ed. cit., pp. 229-235, 243.

911911.png

Zâmbea când m-a întrebat!” a adăugat mama cu amărăciune. „A traversat strada ca să vină la mine. Și mi-a strigat de la zece pași, „am auzit că părintele Stăniloae a murit!” „N-a murit!

Sunt destui care se bucură să răspândească asemenea vești, dar n-a murit. Știu sigur!” a ripostat mama.

Am plâns amândouă toată ziua și apoi am încercat să ne convingem una pe alta că așa ceva nu era posibil. Nu putea să moară, era dincolo de orice îndoială. „Aș fi simțit, aș fi visat, aș fi aflat într-un fel!” spunea mama. „Sunt sigură că e în viață!” 907

                                    De aici se vede și calitatea proastă de om necompătimitor, fără sensibilitate duhovnicească, răspânditor cu bucurie pentru suferințele altora, deci având caracteristicile invidiei, a Maicii Zamfira. În timp ce alții sufereau real în închisori din partea comunismului, Părintele Arsenie Boca și Maica Zamfira stăteau, e adevărat că supravegheați, dar având proprietăți personale și bucurându-se de libertatea relativă de atunci, cu salarii consistente, batjocorind pe cei ce nici nu știau măcar dacă le mai trăiesc rudele victime ale comunismului.

Așa am cunoscut-o eu pe Julieta… Acum, când s-a ivit arsenismul și astea toate… s-a dus și Julieta la Sâmbăta. Dar, cum era în interior voluptoasă și să i se dea atenție, plină de ea… nu i-a dat nimeni nicio atenție acolo. Era lume multă, studențime care era deja în grațiile lui Arsenie. Arsenie, alintat, trecea de colo până acolo… privit. Și asta ce a făcut?… S-a aruncat în apa care era acolo. Era apa adâncă, putea să se înece, săraca.

Părintele Ioanichie Bălan:

Un act de sinucidere?

Părintele Arsenie Papacioc:

E… a simulat că… [ sinuciderea– n.n. ] A sărit lumea, că era lume multă… a scos-o… Sigur, Părintele Arsenie, la astfel de caz, a intervenit, [ a întrebat-o – n.n. ] : «Ce-ai făcut?… ». Și așa, dăscălind-o, au rămas în intimitate, în mare intimitate [ accentuează A. Papacioc– n.n. ] … Plecau în pădure împreună… Și, Julieta, a reușit să-l ia pe Arsenie de la toți… de la toate… și de la toate, adică… hai…

[ … ]

Iar, după ce m-am eliberat din închisoare, am mai avut o întâlnire cu el, înainte de asta mult, înainte de asta care v-am spus-o acum, tot acolo la București.

Se căsătorise Veronica și m-a întrebat ce zic:

Zic: un prunc la anul, blând și mic, să crească mare și voinic, și noi să mai vorbim un pic… și la botez… Asta e Veronica cu Gigel, un prunc la anul. Știți…după Coșbuc 908                                   

Nu, zice. Nu cred. Cred că face din tactică                                   

Nu există tactică între bărbat și femeie, Părinte. Există numai iubire. Lasă, nu ne păcălim. Lasă-ne, nu ne mai jucăm cu astea, știți?! [ … ]

Părinte dragă, a fost și părintele Arsenie o mică problemă în Biserica noastră. Nu vrei să stai în unitate, domnule, să te dezvolți, să vorbești,

Părintele Ioanichie Bălan:

De unul singur, permanent…

Părintele Arsenie Papacioc:

Să trăiești, să primești observația de corectare, că ești om și poți să greșești. Să ai un duhovnic cu care, fără discuție, să poți să comunici cu el, și poți să ai zece… nu te oprea nimeni. S-a izolat și a rămas așa… cu Julieta.

907 Lidia STĂNILOAE IONESCU, Lumina faptei din lumina cuvântului: împreună cu tatăl meu, Dumitru Stăniloae, Ed. Humanitas, București, 2 2010, pp. 44-46, 140-142, 146-147, 198-201, 231-236, 291-292.

908 Nunta Zamfirei, de George Coșbuc, ultima strofă:

Și-a zis: – “Cât mac e prin livezi,

Atâția ani la miri urez!

Și-un prinț la anul! blând și mic,

Să crească mare și voinic, –

Iar noi să mai jucăm un pic

Și la botez!

912912.png

Părintele Ioanichie Bălan:

A stat în București cu ea, tot timpul, da…” 909

                                    Așadar Maica Zamfira este cea care l-a influențat decisiv pe Părintele Arsenie Boca să iasă din ascultare și să se încreadă în vedenii, doar ca să o aibă pe ea ca singura uceniță, luându-l de la toți și de la toate, ajungând la grava amăgire de a-i picta mâinile ei în locul mâinilor Maicii Domnului:

Măicuța Zamfira Singurul meu ucenic!

Fragment din „Cuvântul la priveghere” rostit de Prea Sfințitul Părinte Dr. Daniil Stoenescu, Episcop-Locțiitor de Vârșeț

… Se va vorbi despre măicuța Zamfira de acum înainte, ca și până acum, de fapt, atâta vreme cât se va vorbi de prea cuviosul părintele nostru Arsenie. Pentru că, nu întâmplător, prin anii ’77 -’78, aflându-mă numai cu Părintele și Măicuța aici, în casa de vizavi, în chilia de dincolo de ușa acestei sfinte biserici, mi-a spus Părintele, fiind de față și sfinția sa, maica Zamfira, că este „singurul meu ucenic”. Știți că Părintele nostru nu se juca cu cuvintele și a rostit această mărturisire, pe care iată, socotesc de cuviință să v-o destăinui în această seară de priveghere, de taină, de întâlnire și de despărțire deopotrivă de măicuța Zamfira.

Singurul meu ucenic”…, cuvinte pe care ni le-a spus părintele Arsenie despre măicuța Zamfira. Iată ce recunoaștere! Iată ce însemnătate! Și ce greutate au aceste cuvinte. „Singurul ucenic” pe care Părintele și l-a recunoscut cu puțin timp înainte de plecarea la Domnul a fost și este măicuța Zamfira; poate de foarte mulți neînțeleasă, poate și de noi, uneori

                                    [ E adevărat. Poate singura care cunoaște misterul cel întunecat al Părintelui Arsenie Boca, în toată semnificația și trăirea lui este maica Zamfira. Sfinția sa este coregizoare și cogeneratoare a devierii de la Prislop, este părtașă și la conlocuirea ca bărbat și femeie în aceeași casă cu sfinția sa, și la puternicele ședințe de hipnoză, și la cunoașterea duhului apropiat care le slujea pentru proorocii și dominarea bieților creduli, și la pictura de la Drăgănescu, și la editarea rătăcitelor și rătăcitoarelor cărți ale Părintelui. Dacă și-ar fi dat seama predicatorul ce înseamnă maestrul și ucenița lui, niciodată nu ar mai fi propovăduit această cumplită rătăcire în doi, care atacă echilibrul duhovnicesc al unui neam întreg – n.n. ] .

Iată așadar, că această seară este potrivită pentru ca, prin rugăciune, prin cântare, prin lacrimă și prin priveghere, cu toții să odihnim dincolo, cum n-am reușit în această viață, sufletul și duhul măicuței Zamfira, care a trecut la Domnul, ca să se roage pentru noi, ca să se roage lui Dumnezeu și Maicii Domnului și ca să ducă mesajele inimilor noastre părintelui nostru Arsenie, împreună cu care se află acum în lumina lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt și „să ne fie nouă bine” în anii sau puținii ani pe care îi vom avea fiecare, după rânduiala lui Dumnezeu, pe acest pământ.

Și o a doua taină pe care v-o descopăr în această seară și pe care e bine să o țineți minte toate maicile și surorile acestei mănăstiri, viețuitorii, ostenitorii, închinătorii… Ori de câte ori veți privi icoana Maicii Domnului de aici de pe catapeteasmă, să știți că mâinile Maicii Domnului au fost pictate de părintele Arsenie după mâinile Măicuței Zamfira! Priviți! Cei și cele care ați cunoscut și ați văzut și v-ați oprit privirea asupra mâinilor măicuței Zamfira, priviți aici mâinile Maicii Domnului care-L țin pe Mântuitorul Hristos în brațe. Iată cum a înțeles părintele nostru Arsenie destinul măicuței Zamfira, iată ce rol și ce importanță i-a recunoscut pentru viața noastră, pentru Ortodoxia românească, pentru monahismul românesc și, în mod cu totul deosebit, pentru Sfânta Mănăstire a Prislopului… 910

                                    Întrebare: oare unghiile erau date cu roșu, sau ni se pare nouă?

909 <https://www.youtube.com/watch?v=w9AAI9iwvkM>, duminică, 17 mai 2015.

910 O sinteză a lucrării Părintelui Arsenie Boca din 12 cărți, <https://invitatielaortodoxie.files.wordpress.com/2012/11/o-sinteza-a-lucrarii-parintelui-arsenie-boca-12-carti.pdf>, luni, 6 iulie 2015, pp. 138-139.

913913.png

                                    Iată acum mâinile unei vrăjitoare celebre:

                                    Și mâinile Maicii Domnului:

                                    Cu ale cui mâini seamănă mai mult mâinile Maicii Zamfira?

                                    Nu noi am pictat așa, ci… Părintele Arsenie Boca.

914914

                                    Așa biserica – transformată în parasinagogă – păstorită de cumnatul ei să devină o afacere de familie, având ca centru pe Părintele Arsenie Boca în locul lui Hristos, al Sfinților Ioan Botezătorul, Vasile cel Mare, Gheorghe, Oprea Miclăuș, Ștefan cel nou, Paisie de la Neamț și în locul Maicii Domnului pe Maica Zamfira.

                                    Nu este de mirare că cea mai de frunte propovăduitoare și practicantă a arsenismului, care nu avea nevoie să slujească din nou ca preot Părintele Arsenie Boca, fiindcă îl considera oficial ca un episcop, regizoarea a toată deruta post decembristă de la Prislop este tocmai sfinția sa.

                                    Ne întrebăm: ce inteligență și farmece personale a avut de a putut așa de mult să hipnotizeze pe hipnotizator? Păcat că nu le-a pus în slujba lui Hristos ci a unui om, luându-l de la Hristos și ca amăgindu-l în fapt să se amăgească și pe sine, amândoi fiind înșelați de ispititorul ce ne vânează prin plăcerea de sine, chiar și în doi.

                                    Să plângem toți cu lacrimi și suspinuri adânci, rugându-L pe mult milostivul Dumnezeu să-i ierte și să ne ferească și pe noi de marea înșelare: a te avea pe tine centru, în locul lui Hristos.

Domnul va rasplati pentru aceasta lucrare pe Victor Ardeleanu  – https://888adevarul8despre8arsenieboca8.wordpress.com/grozaviile-neasemanate-de-la-draganescu-si-viata-parintelui-arsenie-boca-in-lumina-sfintilor-parinti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s