I. O pagină interimară, pentru a avea acces rapid la toate informațiile

Categoria 888 reprezinta o 

preluare de la 888adevarul8despre8arsenieboca8.wordpress.com  ; vezi si << Biserica din Drăgănescu – o sinteză a învățăturilor Părintelui Arsenie Boca >>

I.   Cuprins. 1

 1. Introducere.. …                         pag. 7

III.        Dreptul canonic Ortodox                        pag. 2

 1. Despre: „Ortodoxia neîndoielnică a credinței celui despre care se tratează”      pag. 23        (vezi marturiile ce urmeaza)
 2. Despre învățăturile și viața preacuvioșiei sale este greu de făcut vreun studiu       pag. 23
 3. Concluzia citirii scrierilor preacuvioșiei sale arată că nu stăpânea limbajul teologic Ortodox       pag. 25
 4. Să vedem, așadar, cum a evoluat pregătirea duhovnicească a Părintelui Arsenie Boca       pag. 27
 5. a) La început și Părintele Arsenie Boca avea duhovnic, și primea și sfat de la alții       pag. 27
 6. b) Da… așa a fost până la un punct. Mai apoi, însă, iată ce a pătimit:         pag. 28
 7. c) Care a fost punctul de răscruce care i-a schimbat întreaga sa sărmană existență, convertindu-se (prin alegerea de sine în loc de smerita lepădare) din fiu al ascultării în om idioritmic, autonom ?       ( 1 , 2 )       pag. 30
 8. d) Părintele Arsenie Boca a început să fie nemulțumit de duhovnicii săi        pag. 47
 9. e) Părintele Arsenie Boca nu știa să se roage și, de aici, i s-au tras toate        pag. 54
 10. f) Cum a evoluat în viața Părintelui Arsenie Boca această amăgire, vizibilă și în modul în care nu asculta de ierarhie, dar și în modul în care primea vedeniile:       pag. 57
 11. g) Să urmărim cum, după ani, s-a transformat din primitor de vedenii în făuritor de arătări.      ( 1 , 2 )     pag. 58
 12. h) Pentru a înțelege diferența între manifestările falșilor și adevăraților Sfinți, ca singuri să înțelegem cu ce duh lucra Părintele Arsenie Boca în întâmplările de mai sus, să enumerăm două manifestări opuse, ale lui Babaji și ale Sfântului Serafim de Sarov, pe care unii îl numesc duhovnicul Părintelui Arsenie Boca       ( 1 si 2 )       pag. 73
 13. i) După ce am citit cu ochii noștri cum se manifestă harul Sfântului Duh și cum agresează robirea înșelării diavolești să redăm și un studiu comparativ între cele două lucrări, făcut de Arhimandritul Mihail Stanciu       ( 1 , 2 )       pag. 95
 14. j) Iată, așadar, cum din ispitit, Părintele Arsenie Boca devine ispititor. Din victimă în autor al înșelării ! Dar ce l-a schimbat atât de mult oare,       pag. 100
 15. k) În Sfânta Biserică Ortodoxă iată cine poate fi model, cine urmează această cale       pag. 103
 16. l) La ce mare amăgire va ajunge din cauza neascultării de ierarhia sa, începând cu duhovnicul. Boala răzvrătirii va progresa ca, în final, să se instaleze el însuși, pe un tron imaginar, deasupra celui ce l-a hirotonit       pag. 103
 17. m) Dar nu numai față de mitropolitul său avea această gândire, ci față de mulți din ierarhia bisericească       pag. 104
 18. Dar, ce este mai grav, este ceea ce s-a întâmplat și cu mulți alți amăgiți: i s-a întunecat mintea și rațiunea, nu numai simțirea, atât în viețuire călcând poruncile Ortodoxe, dar și în dogme, susținând multe învățături eretice       pag. 105
 19. a) Învățături împotriva Sfintelor Canoane:       pag. 106

(1)     Despre sinucigași       pag. 106

(2)     Alte atitudini necanonice liturgice       ( 1 , 2 )       pag. 112

(3)     A băgat animale hipnotizate în biserică.       pag. 122

(4)     Despre Sfintele Icoane.       pag. 124

(a)     Le picta după vedenii:       pag. 124

(b)     Se picta pe sine, în locul Mântuitorului și Sfinților:       pag. 125

(c)     Încălcarea felului de a picta Ortodox atinge nu numai asemănarea, sau esența, dar și mesajul teologic.       pag. 128

(5)     Dar nu numai din neștiință și formarea sa uniată a încălcat Sfintele Canoane ci și prin exemplul negativ personal de comportament (ce atacă moralitatea) a învățat împotriva lor       pag. 132

 1. a) Învățăturile eretice scrise ale Părintelui Arsenie Boca:       pag. 146

(1)     Monofizismul       pag. 146

(2)     Învățătura nestoriană       pag. 147

(3)     Învățătură ariană, provenită de la Origen       ( 1 , 2 , 3 )       pag. 149

(4)     Învățătura original origenistă       pag. 164

(5)     Pelaghianismul      pag. 165

(6)     Chiar și învățătura Sfântului Sinod al 2-lea Ecumenic a contrazis-o, promovând uniatismul (greco-catolicismul și romano-catolicismul), deci, implicit Filioque, învățătura că Sfântul Duh purcede și de la Fiul       pag. 168

(7)     Învățătura greșită despre secte și ecumensism        pag. 168

(8)     Părintele Arsenie Boca a avut, însă, nu numai învățături eretice ci și păgâne, tot din neînțelegerea tainei persoanei        pag. 170

(a)     Despre reîncarnare       ( 1 , 2 , 3 , 4 )      pag. 170

(b)     Despre împreunarea trupească     ( 1 , 2 , 3, 4 , 5 , 6 , 7 , 8 )      pag. 191

(c)     Despre carne        pag. 247

 1. b) Învățăturile eretice pictate sunt foarte multe, numai ele necesitând un studiu aparte       pag. 249
 2. Am făcut aceste mici dezvăluiri despre amăgirea din lucrarea și viața Părintelui Arsenie Boca, nedorind a-l acuza ci, dimpotrivă, cu scopul de a-l apăra       pag. 253
 3. Ce dascăli a avut, sărmanul Părinte Arsenie Boca, de au ajuns învățăturile și faptele sfinției sale atât de controversate ?      pag. 254
 4. a) Tatăl      pag. 254
 5. b) Mama       pag. 255
 6. c) Mândria din copilărie până la sfârșitul vieții       pag. 257
 7. d) Mircea Eliade       pag. 263
 8. e) Hatha Yoga       pag. 272
 9. f) Ignațiu de Loyola       pag. 277
 10. g) Rudolf Steiner       pag. 280
 11. h) Din dragostea preacuvioșiei sale pentru practicarea și însușirea învățăturilor lui Rudolf Steiner i se trage, poate și pictarea arianului Wulfila, cu nimb, în altarul bisericii Drăgănescu       pag. 281
 12. i) Iar în ceea ce privește ghicitul în palmă și falsa știință cultivată de mințile înfierbântate, prin care ocultiștii spun că posedă un simț ‎superior celor obișnuite, și prin care ei ajung să cunoască rădăcinile adevărurilor iată ce spun Sfinții Părinți       pag. 283
 13. j) ‎Francisc de Assisi, pictat în biserica Drăgănescu ca „sfânt”       pag. 286
 14. k) Despre stigmate       pag. 299
 15. Viața Părintelui Arsenie Boca arătată de alți oameni duhovnicești sau de către clerici       pag. 310
 16. a) Părintele Stavrofor Profesor Doctor Dumitru Stăniloae       pag. 310

(1)     L-a iubit pe Părintele Arsenie Boca de la început, deci nu poate fi acuzat de invidie       pag. 311

(2)     S-a mâhnit, tot din iubire pentru Părintele Arsenie Boca, în Hristos, din cauza devierii preacuvioșiei sale       pag. 312

 1. b) Arhimandritul Paulin Lecca, Stareț al Sfintei Mănăstiri Arnota, Exarh al Mănăstiririlor din Arhiepiscopiile Dunării de Jos și Bucureștilor – Jurnal duhovnicesc       pag. 320
 2. c) Arhimandriții Arsenie Papacioc, Ioanichie Bălan, Cleopa ilie, – Convorbirea Duhovnicească din chilia Protosinghelului Varsanufie Lipan – 1996             pag. 328
 3. d) Părintele Profesor Doctor Dorin Zosim Oancea       pag. 334
 4. e) Monahul Iachint, ucenicul de chilie al Părintelui Cleopa Ilie       pag. 335

(1)     Scrisoare către Babel       pag. 335

(2)     De ce a pictat Părintele Arsenie Boca tocmai pe Wulfila și nu pe un alt eretic arian, în altar ?       pag. 338

 1. f) Părintele Gheorghe Anițulesei       pag. 342
 2. De aceea nu judecăm nicidecum pe autor, încercând a-l îndrăgi ca pe un frate de-al nostru căzut în înșelare și pomenindu-l la rugăciunile pentru morții noștri       pag. 345
 3. Despre: „Proslăvirea lui de către Domnul, cel puțin printr-unul din următoarele daruri sau ‎puteri”      pag. 345
 4. Puterea de a suferi moartea martirică pentru dreapta credință       pag. 346
 5. Puterea de a înfrunta orice primejdii sau suplicii pentru mărturisirea dreptei credințe pînă la ‎moarte       pag. 346
 6. Puterea de a-și închina eroic viața celei mai desăvîrșite trăiri morale și religioase       pag. 346
 7. Puterea de a săvîrși minuni în viață sau după moarte       pag. 346
 8. Puterea de a apăra sau a sluji cu devotament eroic credința și Biserica Ortodoxă       pag. 346
 9. Părintele Arsenie Boca are Sfinte Moaște ?       pag. 351
 10. Rămășițele pământești       pag. 351
 11. Falsele minuni        ( 1 , 2 )      pag. 362
 12. Deși se spune că a fost chinuit de securitate, acesta nu este un criteriu de ‎mucenicie. Nu toți cei omorâți pentru Hristos sunt mucenici. Numai dacă au apărat ‎adevărata dreaptă credință în fapte și învățături       pag. 378
 13. Să nu ne mirăm sau să judecăm pe autorii acestor cărți. Nimeni nu este infailibil       pag. 383
 14. Despre: „cultul spontan pe care i-l acordă poporul credincios”       pag. 385
 15. Vedem, așadar, că nu este suficient cultul poporului       pag. 385
 16. Spontaneitatea       pag. 385
 17. Manipularea și scopurile ei       pag. 386
 18. Iată mulțimea celor ce merg la Mecca – depășește pe cei ce merg la mormântul Părintelui Arsenie Boca       pag. 387
 19. Cauzele mișcării de mase la Prislop       pag. 391
 20. Ortodocșii niciodată n-au fost majoritari      pag. 392
 21. Arsenismul se manifestă exact invers       pag. 392
 22. Concluzie       pag. 392
 23. Dreptul canonic latin       pag. 392
 24. „Canonizarea” în hinduism     pag. 394
 25. Bibliografie      pag. 397
 26. Generală       pag. 397
 27. Link-uri       pag. 402
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s