Despre: „cultul spontan pe care i-l acordă poporul credincios”

C. Despre: „cultul spontan pe care i-l acordă poporul credincios”

  1. c) Răspîndirea miresmei de sfințenie după moartea lui și confirmarea acesteia prin cultul spontan pe care i-l acordă poporul credincios, numărîndu-l în rînd cu sfinții. Cultul acesta poate fi organizat sau difuz, manifestîndu-se printr-o cinstire simplă, prin faima sau numele de sfînt. De la îndeplinirea acestei cerințe pot face excepții numai mucenicii dreptei credințe.

Existența condițiilor de fond și anume existența neîndoielnică a primei și a celei de a treia, care poate lipsi numai în cazul martirilor ca și a oricăreia dintre cele enumerate la cea de-a doua, îndreptățește autoritatea bisericească să procedeze la actul de canonizare

[400]  Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox…, vol. II, Ed. cit, p. 182.

1. Vedem, așadar, că nu este suficient cultul poporului. 385

Este necesar ca acesta:

  • Să fie spontan, nu indus artificial prin mass-media;

  • Candidatul la canonizare să fie numărat în rând cu Sfinții, iar nu numit „Sfântul [401] ”, apelativ unic dat în Ortodoxie numai lui Hristos Care este Unul Sfânt, Unul Domn. Candidatul nu trebuie considerat mai mare decât tot Sfinții României

[401]  Sfântul Ardealului.

[402]  Daniil de la Vârșeț care spune că este ca și Sfântul Apostol Andrei.

  • Poporul să fie credincios, adică să aibă criterii Ortodoxe de evlavie întru cunoștință și nu manipulat, cunoscând realitatea vieții și învățăturilor celui cinstit, iar nu doar cele ce i se spun despre minuni. Poporul care îl consideră Sfânt trebuie să fie credincios, adică lămurit în Ortodoxia lucrătoare. Este poporul acela care caută pocăința, vederea păcatului propriu, răbdarea în suferință pentru mântuire în adevăr, iar nu poporul care vrea minuni spectaculoase și rezolvări cu orice preț, ca să își vadă mai departe de îndulcirile acestei vieți, pe care nu îl interesează adevărul

[403]  Evlavia își va păstra frumusețea și echilibrul atâta timp cât adevărul se va sălășlui în suflet și puritatea în trup. Sfântul Irineu de Lyon.

Calendar Creștin Ortodox 2015, Ed. Arhiepiscopiei Râmnicului, p. 17.

  • Să fie asociat cu existența neîndoielnică a condiției de fond: „Ortodoxia neîndoielnică a credinței celui despre care se tratează, ortodoxie ‎păstrată pînă la moarte”.

2. Spontaneitatea

Iată cum lucrează Sfântul Duh pentru ca venirea oamenilor să fie o mărturie a sfințeniei celui la care vin, nu cu mijloacele de răspândire omenești (puterea politică manifestată prin forța armată sau de manipulare a opiniei publice puternic finanțată, sau prin mulțimea celor ce forțează nota, promițând rezolvarea tuturor problemelor, succese, scăparea de dureri și o viață în care plăcerea este dogmatisită ca vindecare și virtute, amestecul adevărului cu adevărurile părute dar accesibile și răspândite, adică cele mai perfide minciuni, căci nu pot fi depistate) ci cu cele ce nu au logică omenească, ba chiar se împotrivesc cugetării trupești (prigoane, patimi, moarte, puțini oameni și săraci, predicând cu blândețe și îndelungă răbdare echilibrul, adevărul și ca oamenii să aleagă virtutea și să rabde necazuri pentru ea, chiar dacă această cale este numită fanatism și îngustare intelectuală, lipsă de dragoste etc.) , prin lucrarea tainică plină de jertfă a lui Hristos, atestată prin spontaneitate, iar nu prin popularitate:

A încetat religia demonilor, s-a sfințit zidirea prin dumnezeiescul sânge, sau surpat capiștele ‎și templele idolilor, s-a sădit cunoștința lui Dumnezeu; Treimea cea deoființă, Dumnezeirea ‎nezidită este închinată, un Dumnezeu adevărat, creator și Domn al tuturora; virtuțile sunt ‎îndeplinite, nădejdea învierii s-a dăruit prin învierea lui Hristos; diavolii se înfricoșează de ‎oamenii pe care altă dată îi țineau sub a lor robie. Și lucru minunat este că toate acestea s-au ‎făcut prin cruce, prin patimi și prin moarte, în tot pământul s-a predicat vestea cea bună a ‎cunoașterii lui Dumnezeu și n-a pus pe fugă pe cei potrivnici cu ajutorul războiului, nici cu ‎ajutorul armelor, nici cu ajutorul oștilor; nu, ci puțini oameni goi, săraci, neînvățați, persecutați, ‎bătuți, dați morții, au biruit pe cei înțelepți și pe cei puternici, predicând pe cel răstignit în corp ‎și pe cel care a murit, căci cu ei era puterea atotputernică a celui răstignit. Moartea, atât de ‎înfricoșătoare înainte, este învinsă; ea, socotită altă dată groaznică și odioasă, acum este ‎preferată vieții.‎

Acestea sunt izbânzile venirii lui Hristos! Acestea sunt semnele puterii lui! Căci n-a mântuit ‎ca prin Moise un popor din Egipt și din robia lui Faraon, despărțind marea413, ci mai mult, a izbăvit întreaga omenire de stricăciunea morții ‎și de sub robia crudului tiran, a păcatului. Nu duce cu forța spre virtute, nici nu acoperă cu ‎pământ414, nici nu arde cu foc415 și nici nu poruncește să fie loviți cu pietre cei păcătoși416, ci ‎convinge, prin blândețe și îndelungă răbdare, ca oamenii să aleagă virtutea, să lupte prin ‎necazuri pentru ea și să se bucure de roadele ei. Altă dată cei care păcătuiau erau pedepsiți, dar ‎stăruiau mai departe în păcat și păcatul le era socotit ca Dumnezeu; acum, însă, oamenii aleg ‎pentru credință și virtute asupriri, torturări și moarte.‎

Slavă Ție Hristoase, Cuvinte al lui Dumnezeu, înțelepciune. Putere și Dumnezeule ‎atotputernic! Ce-ți vom da noi neputincioșii, în schimbul tuturor acestora? Căci toate sunt ale ‎tale și nu ceri de la noi nimic altceva decât să ne mântuim; dar și pe aceasta o dai și din pricina ‎nespusei Tale bunătăți ești chiar recunoscător celor care o primesc.‎

Mulțumesc Ție celui care ne-ai dat existența, celui care ne-ai dăruit o fericită existență, celui ‎care ne-ai adus, prin negrăita Ta bunăvoință, iarăși la această stare pe noi, cei căzuți din ea!‎

[404]  Sfântul Cuvios Ioan Damaschin, Dogmatica, Ed. cit., p. 130-131.

3. Manipularea și scopurile ei: 386

Aud pe unii preoți slujitori spunând cu judecată simplistă că este bine că merg ‎oamenii la mănăstire, că decât să meargă la secte [] dar se uită un lucru că multe ‎secte, schisme și erezii au apărut prin preoți, ierarhi sau simpli creștini care au ‎început să învețe sau să practice învățături neconforme cu învățătura de veacuri a ‎Bisericii. Pe alții îi aud spunând că Biserica nu va fi biruită nici de porțile iadului. ‎Ei știu că este o rătăcire, dar până la urmă biserica nu poate fi biruită nici de porțile ‎iadului. Este adevărat ce spun ei, dar un lucru foarte important este faptul că nu ‎trebuie să nu uităm că în Apocalipsă ni se vorbește despre căderea unor biserici, dar ‎cu această învățătură s-au amețit de cap și cei din Apus, care la 1054 spuneau tot ‎așa că biserica nu poate fi biruită nici de porțile iadului și au ajuns să aibă 1000 de ‎ani de când sunt în afara Bisericii.‎

Unii își pun o altă întrebare legată de acest fenomen (Arsenie Boca n.n). De ce ‎merge atâta lume la Prislop. Ce se întâmplă? Păi dacă nu e vorba despre sfințenie, ‎atunci de ce merge lumea? Acest fenomen a apărut pe fondul unei credințe căldicele ‎a românilor, disperarea aceasta după un trai bun, dorința de senzațional. Oamenii ‎caută astăzi minuni și sunt alimentați de o afacere cu cărți, pentru că au apărut o ‎mulțime de cărți, mărturii despre părintele Arsenie Boca și vuiesc pangarele ‎bisericilor și mănăstirilor de cărți eretice. Acest fenomen mai este alimentat și de ‎televiziune astăzi. Mă uit cu durere cum la hramul sfintei Paracheva sau sfantului ‎Dimitrie Basarabov televiziunile numără și sarmalele și banii și fac atâta batjocură ‎de acești sfinți recunoscuți de Ortodoxia universală, iar dincoace mă uit la Arsenie ‎Boca și văd cum îl promovează și fac o propagandă. De ce? Răspunsul este foarte ‎simplu. Acest Arsenie Boca este ca o mănușă pentru interesele oculte și politicii ‎mondiale. Este o punte foarte bună pentru promovarea ecumenismului, apoi ‎tototdată se vrea stoparea naționalismului autentic românesc și apoi pe baza ‎proorociei lui Boca că Rusia ne va ocupa într-o noapte, românii pot să devină carne ‎de tun într-un război cu Rusia, care nu este al nostru. Televizinea lovește Biserica ‎când din stânga, când o critică, când din dreapta, aruncând-o în fel de fel felul de ‎rătăciri, înșelări ca să le iasă scopurilor lor politice. Creștinii care merg acolo o fac ‎pentru că nu au primit credința cea adevărată. Sunt de regulă oameni care nu au o ‎viață curată ortodoxă. Cei mai mulți dintre ei nu umblă după mântuire, ci după ‎minuni. Nu au cunoștințe și o conștiință dogmatică a Bisericii noastre ortodoxe, nu ‎au o identitate clară și din cauza aceasta umblă acolo, pentru că n-au primit pe cea ‎adevărată, le-a trimis Dumnezeu pe cea mincinoasă ca să creadă în ea, după pofta ‎inimii lor.‎

[405]  Părintele Gheorghe Anițulesei, parohia Învierea Domnului din Rădăuți: <https://www.youtube.com/watch?v=UymIdI-BRdw&noredirect=1>, luni, 15 iunie 2015.

4. Iată mulțimea celor ce merg la Mecca depășește pe cei ce merg la mormântul Părintelui Arsenie Boca

Nu este însă acesta un semn de sfințenie, fiindcă Mahomed s-a impus prin puterea politică și propovăduiește minciuni:

Year Hijri year Local pilgrims Foreign pilgrims Total

1920

1338

58,584

[77]

1921

1339

57,255

[77]

1922

1340

56,319

[77]

1950

1369

100,000 (approx.)

[2]

1995

1415

910,157

[80]

1996

1416

784,769

1,080,465

[81]

1,865,234

1997

1417

774,260

1,168,591

[81]

1,942,851

1998

1418

699,770

1,132,344

1,832,114

[82]

1999

1419

775,268

1,056,730

1,831,998

2000

1420

466,430

[83]

1,267,355

1,733,785

[83]

2001

1421

440,808

1,363,992

1,804,800

[84]

2002

1422

590,576

1,354,184

1,944,760

2003

1423

493,230

1,431,012

1,924,242

[85]

2004

1424

473,004

[86]

1,419,706

[87]

1,892,710

[86]

2005

1425

1,030,000 (approx.)

1,534,769

2,560,000 (approx.)

[88]

2006

1426

573,147

1,557,447

2,130,594

[89]

2006

1427

724,229

1,654,407

2,378,636

[90]

2007

1428

746,511

1,707,814

2,454,325

[91]

[92]

2008

1429

1,729,841

[93]

2009

1430

154,000

1,613,000

2,521,000

[94]

2010

1431

989,798

1,799,601

2,854,345

[95]

2011

1432

1,099,522

1,828,195

2,927,717

[96]

2012

1433

1,408,641

1,752,932

3,161,573

[97]

2013

1434

700,000 (approx.)

[98]

1,379,531

[99]

2,061,573 (approx.)

2014

1435

700,000 (approx.)

[100]

1,389,053

[101]

2,089,053 (approx.)

[100]

5. Cauzele mișcării de mase la Prislop

Mulțimea închinătorilor de la Prislop (deși nu a depășit pe ai lui Mahomed), este chemată acolo tot prin manipularea de către puterea politică (ca și în cazul lui tuturor celor amăgiți de așazișii sfinți catolici, ca și ai tuturor celorlalți închinători aparținând celorlalte religii) a mass-mediei, dar și datorită faptului că lumea iubește pe ai săi (plăcerea împreunării trupești propovăduită prin falsa necesitate genetică, endocrină și de acid glutamic și a împreunării sufletești în minciună propovăduită prin ecumenism).

Ioan 15:17 Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unul pe altul.   18 Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât.   19 Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăşte.   20 Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi.   21 Iar toate acestea le vor face vouă din cauza numelui Meu, fiindcă ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis.

Lumea nu vine spontan ca la Hristos, Părintele Cleopa și Sfinți, care ne îndeamnă la înfrânare și răbdare, ci la cei cărora li se face reclamă cu false minuni de către lume căci îndeamnă la desfrânare și rezolvare cu orice preț, a tuturor situațiilor.

Dar nu trebuie să neglijăm că duhurile care l-au amăgit pe Părintele Arsenie Boca pentru a recolta suflete lucrează cu putere prin sugestia hipnotică în mase și prin multele și grandioasele minuni ce le lucrează la Prislop și oriunde este numele Părintelui chemat. Concomitent cu escrocheriile finanțate din belșug în mass-media conlucrează și multiplele arătări demonice, cât și forțarea care se face de ucenicii sugestionați ce transmit cu o convingere forțată hipnoza lor.

Discernământul, jertfa pentru adevăr, necesitatea ostenelilor i-a făcut întotdeauna să fie minoritari, chiar într-o țară ce se declară Ortodoxă:

Luc 12:32 Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă împărăţia.

Mulțimea nevenind spontan nu poate fi criteriu de canonizare. Vezi și cuv. Sfântului Ioan Gură de Aur, despre faptul că minunea adevărată a Evangheliei și învierii, dovada de necontestat este că Mântuitorul nu a avut nici armată, nici avuții, nici slugi plătite, a propovăduit o viață cu multe osteneli, iar ucenicii și-au dat viața pentru aceasta. dacă nu L-ar fi văzut înviat și nu ar fi fost întăriți de Sfântul Duh nu ar fi putut face aceasta.

7. Arsenismul se manifestă exact invers

Învățăturile lui îndeamnă la plăcerea împreunării ca la o necesitate fără de care ne îmbolnăvim. Ecumensimul este dorit de puterea politică fiindcă sprijină noua ordine mondială, așadar este promovat un astfel de învățător ce îl susține, inclusiv financiar. Mulțimea închinătorilor și cumpărătorilor de cărți este și ea o sursă importantă de venituri și slavă, astfel că cine îl laudă pe un astfel de personaj iubit de popor devine și el iubit și apreciat. Cei care îi urmează învățăturile moi ce îndulcesc simțurile și părerea de sine capătă o minte încâlcită fără discernământ dorind și crezând că se pot mântui lesne sau chiar pot face și ei minuni. Deci devin foarte ușor de manipulat și docili în toate, neavând duhul de jertfă și trezvia atenției să-și dea seama că sunt păcăliți și să se împotrivească înșelării. Iată tot atâtea motive pentru care este favorizat acest curent dăunător credinței.

Iată de ce și aici avem un indiciu important că Părintele Arsenie Boca nu poate fi un model de Sfânt, că nu poate fi canonizat, după Dreptul Canonic Ortodox.

D. Concluzie

După cum am observat în acest studiu, Părintele Arsenie Boca nu poate fi canonizat ca model de sfințenie Ortodoxă, după nici unul din criteriile Sfintei Tradiții. Dimpotrivă, la fiecare capitol din canonul canonizării ne este o pildă pentru noi de „AȘA NU, adică despre cum nu trebuie să parcurgem viața duhovnicească pentru a nu ne pierde cumva mântuirea. Dacă îi vom urma modelul vom suferi paguba slavei deșarte ce atinge, uneori ireversibil și mortal călătoria noastră în veșnicie.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s