ecumenism – paganism

Ecumenism – păgânism
Sanctificarea lui bOCA … Sa-l ia ai lui…
Ce mai urâciunee fratee
Conglomerat de păcate,
Este urâciunea care
„Uneşte” pe mic cu mare.

Două zeci şi trei de mii
De nebunii – erezii,
Vor să facă o casă mare
O unire-n dezbinare.

Dar poporul nu e prost
Şi veţi fi luaţi la rost,
Pentru vânzarea credinţei
Pentru lipsa pocăinţei.

Falşi ierarhi şi nepăstori
Lepre, ciume şi tumori,
Vreţi ecumenism – progres
Aţi căzut rău în eres.

Bine ştim că şi Hristos
A cinat cu păcătoşi,
Dar la rugă nu a stat
S-a sculat şi a plecat.

Tot aşa voi – corifei
Preoţi, cler, arhierei,
Ignoraţi pe farisei
Şi daţi slavă Celor Trei.

Cât de mare este hula
Celor ce-i zic „sanctitate”,
Papei de la Vatican
Ce dezbină şi desparte.

Inchiziţii şi războaie
Cruciade – genocid,
Cavalerii Romei „brave”
Milioane-au pus la zid.

Cu tunuri în mănăstiri
Au bubuit în Ardeal,
Şi pe-ai noştri ardeleni
I-au zdrobit în ultim hal

ecu

– Hai să-i sărutăm papucul
Zic azi clericii români,
Să-i cinstim pe papistaşii
Ce ne-au sugrumat străbunii.

Tot la fel şi cu rabinii
Facem horă mare foarte,
Ei i-au pus Domnului spinii
Şi l-au osândit la moarte.

Degeaba v-aţi preoţit
Pe Hristos voi L-aţi minţit,
Încălcând sfinte canoane
Spre pierzarea a milioane.

Oikumene vor să-i spună
La acea casă nebună,
Turnul Babel cel modern
Izvorât chiar din infern.

23000 de secte
De întinăciuni infecte,
Vor acum să se-nţeleagă
Să formeze-o mare plagă.

Vrăjitorii şi şamanii
Vor ca pipa să fumeze,
Şi cam la egalitate
Cu HRISTOS să se aşeze.

De ce ocoliţi canonul
Cenzurând Sinodiconul,
Iar de acolo din amvon
Scuipaţi pe Pidalion.

Cele 7 mari Sinoade
Le vedeţi acum prea fade,
Nu mai vreţi decât „unirea”
Ecumenismul – înnoirea.

Că religia nu-i bună
Va începe statul să spună,
Şi din şcoli va fi ea scoasă
Ca o cârpă puturoasă.

Vă veţi înclina mereu
Vicleanului stat ateu,
Ce cu luxuri l-a momit
Şi pe Iuda cel orbit.

Vremurile se apropie
Când pe la episcopie,
Lupii vor păzi la stână
Mâncând carne şi smântână.

Posturile dezlegate
Cu mult peşte împănate,
Vor ajunge iute fratee
Cu derogări la lactate.

Moda cea papistăşească
Şi nicicum biericească,
Va ajunge chiar să fie
Normă la patriarhie.

Nu vom mai cânta Prohodul
Nici preoţii, nici norodul,
Vom participa la Misse
Mai vreţi Liturghii ? – eh, vise !

Mulţi papuci vom săruta
Ai papei şi gaşca sa,
O unire şi-nrobire
O morbidă amorţire.

Ecumenismul – voi vitregi fraţi
Oricât aţi vrea să-ncercaţi,
E o haină răscusută
Nu ca a Domnului neruptă.

Vreţi ca Crucea azi să fie
Punte spre apostazie,
Schimbând Biblia, Credinţa
Şi mimând fals-pocăinţa.

La Assisi sau Busan
Aţi schimbat Crezul pe bani,
Credinţa cea sănătoasă
Pe cirta cea canceroasă.

Voi ce zilnic l-aţi vestit pe Dumnezeu
Fără El veţi fi mereu,
În veşnica veşnicie
Plângând iată pe vecie.

Meletie, Atenagora şi Pius
L-au răstignit din nou pe Domnul Iisus,
Schimbând calendarul, „ridicând” anatema
În frunte punându-şi diabolică stema.

Pecetea neascultării
A inovaţiilor – trădării,
A schimbării către nou
Din pământ – salt la cavou.

Rugăciunea cu pigmeii
Cu apaşii, cu ateii,
E dovada cruntă foarte
Că ei ne conduc spre moarte.

Decăzuţilor din Har
Credeţi că pleava n-are habar,
C-aţi făcut trădare Credinţii
Şi ca Iuda, iubiţi arginţii.

Voi morminte văruite
Diplomaţii măsluite,
Aţi minţit în cele Sfinte
Lupi în preoţeşti veşminte.

Lepra-i binecuvântare
Cancerul deloc nu doare,
Dar ecumenismul ciumat
E de la satan cel turbat.

Fereşte-ne Doamne
De apostaţii arhierei,
Ce nu vor ca să plinească
Voia Sfântă a Celor Trei.

(poezie de la talpa tarii)

p.s.:  sf-a-lo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s